Hyppää pääsisältöön

Alusliikennepalvelut

Alusliikennepalveluista säädetään Alusliikennepalvelulaissa sekä Valtioneuvoston asetuksella alusliikennepalvelusta.

 

Alusliikennepalveluun osallistuminen

Alukset, joiden suurin pituus on vähintään 24 metriä, ovat velvollisia osallistumaan alusliikennepalveluun. Liikkuessaan VTS-alueella alusten on ylläpidettävä jatkuvaa päivystystä alueen työskentelykanavalla sekä noudatettava VTS-alueella tapahtuvaa liikennöintiä koskevia säännöksiä.

Myös muita aluksia, jotka liikkuvat VTS-alueella, mutta eivät ole velvollisia osallistumaan VTS-palveluun, suositellaan kuuntelemaan kyseisen VTS-alueen tai -sektorin työskentelykanavaa.

 

VTS-keskusten sijainnit ja toiminta-ajat

Suomessa alusliikennepalvelua eli VTS-palvelua ylläpitää Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy. VTS-keskukset sijaitsevat Turussa ja Helsingissä.

Suomen rannikon merialueet on jaettu kuuteen VTS-alueeseen. Näitä ovat Bothnia VTS, West Coast VTS, Archipelago VTS, Hanko VTS, Helsinki VTS ja Kotka VTS. Lisäksi Saimaan syväväylän alueella toimii Saimaa VTS.

Rannikolla VTS-palveluja tarjotaan 24 h/vrk ympäri vuoden. Katkoksen toimintaan saattavat aiheuttaa tekniset viat tai yllättävä henkilöstövajaus. Katkoksista toiminnassa ilmoitetaan erikseen merivaroituksin ja paikallisvaroituksin. Saimaa VTS tarjoaa palveluja vain liikennekautensa aikana. Liikennekausi noudattaa pitkälti Saimaan kanavan aukioloaikoja, mutta VTS Finland tiedottaa sen alkamisesta ja päättymisestä erikseen.

 

VTS-keskuksista annettavat palvelut

Alusliikennepalveluja ovat tiedotukset, navigointiapu ja alusliikenteen järjestely.

Rannikon VTS-alueilla tarjotaan kaikkia kolmea palvelutasoa. Saimaa VTS:n alueella tarjotaan tiedotukset-palvelua. Eri VTS-alueilla annetut palvelut kuvataan VTS-aluekohtaisissa oppaissa. Master’s Guidet löydät täältä.

Turvallisuuden parantamiseksi ja yhtenäisen meritilannekuvan aikaansaamiseksi käytetään rannikon VTS-alueilla yhteydenpitokielenä ensisijaisesti englannin kieltä. Tarpeen mukaan alusliikennepalvelua annetaan myös suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

 

Luotsaus

Jos alus käyttää linjaluotsia, erivapautta tai sille on myönnetty poikkeus luotsinkäyttövelvollisuuteen, on aluksen päällikön aluksen saapuessa VTS-alueelle ilmoitettava VTS-keskukselle vapautuksen numero.

Aluksen päällikkö voi tehdä ennakkoilmoituksen vapautuksen numerosta VTS-keskukselle. Ennakkoilmoituksen voi samassa yhteydessä tehdä usealle matkalle.

Luotsauksesta Suomessa vastaa Finnpilot Pilotage Oy, www.finnpilot.fi.

Luotsitilaukset tehdään Finnpilotin luotsinvälitykseen, https://finnpilot.fi/asiakkaille/luotsinvalitys-ja-luotsinvalitysalueet/. Luotsintilauslomake www.pilotorder.fi.