Hyppää pääsisältöön

Sustainable Flow

Sustainable Flow – kestävämpää tavarakuljetusta ja pienemmät CO2-päästöt

Keskisen Itämeren maiden elämä ja liiketoiminta ovat erittäin riippuvaisia Itämeren tavarakuljetuksista, jotka kuitenkin aiheuttavat ilmastolle haitallisia päästöjä erityisesti hiilidioksidin osalta. Sustainable Flow -hankkeessa kehitetään digitaalinen työkalu ja konsepti CO2-päästöjen vähentämiseen, jotta tulevaisuuden merilogistiikka olisi entistä ympäristöystävällisempää, taloudellisempaa ja sosiaalisesti vastuullisempaa.

Sustainable Flow -hankkeen keskiössä ovat hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kohdistuvat toimet. Sen tavoitteena on kehittää käytännön työkaluja sidosryhmille sekä lisätä tietoisuutta kuljetusmuotojen digitaalisten työkalujen, energiansäästön ja uusiutuvan energian mahdollisuuksista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kansallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti.

Kyseessä on maailmanlaajuisesti ensimmäinen hanke, joka keskittyy sekä digitaalisen työkalun kehittämiseen että energiansäästöön ja uusiutuvaan energiaan CO2-päästöjen vähentämiseksi kuljetusalalla, erityisesti merenkulkualalla ja satamissa.

Mitä konkreettista hankkeessa luodaan?

Hanke jakautuu kahteen työpakettiin, ja sen konkreettisina tuotoksina syntyy digitaalinen työkalu hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja energiansäästötoimenpiteiden tueksi sekä konsepti energiansäästöjä ja uusiutuvan energian tuotantoa varten satamissa, jotka ovat eri kuljetusmuotoja yhdistävän liikenteen solmukohtia.

Mukana hankkeessa on keskisen Itämeren alueelta seitsemän pilottisatamaa, jotka kehittävät ja testaavat digitaalisia ratkaisuja yhdessä muiden projektikumppaneiden kanssa. Pilottisatamat saavat hankkeen aikana käyttöönsä digitaalisen työkalun, joka tukee ja helpottaa päätöksentekoa.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Sustainable Flow tarjoaa vankan pohjan eri kuljetusmuotoja sisältävien liikennejärjestelmien kehittämiselle. Hankkeen päättyessä vuonna 2026 pilottisatamilla on kyky ja valmiudet olla älykkäämpiä, vihreämpiä, kustannustehokkaampia, yhteen toimivampia, kestävämpiä, helpommin saavutettavissa olevia, turvallisempia sekä varmempia. Tavoitteena on, että pilottisatamien päästöjä saadaan vähennettyä yhteensä vähintään 10 % hankkeen päättyessä vuonna 2026 ja merkittävästi vielä kolme vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. Päästöjen vähentymistä tullaan näkemään myös muissa satamissa, jotka ottavat hankkeessa kehitetyn konseptin ja digitaalisen työkalun käyttöön omassa toiminnassaan.

Kuinka Fintrafficin meriliikenteenohjaus on mukana?

Fintrafficin meriliikenteenohjaus on mukana Sustainable Flow -hankkeessa kestävän kehityksen kumppanina osaamisellaan liittyen e-navigaation kehittämiseen, alusliikennepalveluun sekä merenkulun palveluihin satamissa ja sisämaassa.

 

Tietoa hankkeesta:

- Interreg-projekti (EU) – Central Baltic Programme

- kesto 1.5.2023 – 31.5.2026

- kokonaisbudjetti: 3 421 725,64 € (Fintrafficin budjetti 253 875,52 €)

 

Mukana hankkeessa ovat:

- pääkumppani SAMK (Satakunnan ammattikorkeakoulu) https://www.samk.fi/

- Fintraffic VTS Oy

- Ruotsin merenkulkulaitos (Swedish Maritime Administration) https://www.sjofartsverket.se/

- Ahvenanmaan ammattikorkeakoulu (Åland University of Applied Sciences) https://www.ha.ax/

- International Transport Development Association (ITDA) https://itda.co/

- Tallinnan teknillinen yliopisto (Tallinn Technical University) https://taltech.ee/

- Ruotsin kuljetusalan keskusliitto (Swedish Confederation of Transport Enterprises) https://www.transportforetagen.se/

- seitsemän pilottisatamaa (Rauma, Pori, Tallinna, Maarianhamina, Riika, Oxelösund ja Norrköping)

Lisätietoja hankkeesta täältä.