Hyppää pääsisältöön
Tunneli-kuvituskuva

Tunnelit

Maantietunnelit ovat oleellinen osa tieverkkoa, jossa tunnelijärjestelmämme varmistavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Tunnelipalvelumme suunnittelee ja toteuttaa tietunneleiden ohjaus- ja muut tekniset järjestelmät eri maantietunneleiden käyttötarpeisiin mitoitettuina ja  tiukkoja tunnelipuolen turvallisuusvaateita noudattaen.

Kaikkea toimintaamme ohjaavat yhteisesti sovittavat kehittämis- ja palvelutasovaateet, joihin sitoudumme suunnittelusta ja toteutuksesta elinkaariaikaiseen ylläpitoon.

Suunnittelusta toteutukseen

Vastaamme hankekohtaisesti tunnelijärjestelmien uus- ja korvausinvestointien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Suunnittelu- ja toteutustyö voidaan tehdä erillishankkeena tai osana väylähanketta.

Suunnittelu ja toteuttaminen tehdään tiiviisti tunnelihankkeen osakokonaisuutena sekä noudattamalla tunneliturvallisuutta koskevia kansallisia määräyksiä, ohjeita ja menettelytapoja sekä EU-direktiivejä (mm. 2004/54/EY, ITS-direktiivi 2010/40/EU, asetus n:o 886/2013).

Jatkuva elinkaariaikainen ylläpito

Ylläpitomme vastaa 24/7/365 -periaatteella tunneleiden liikenteenhallinnan ja muiden sähköteknisten järjestelmien sekä niiden käyttö-/tukijärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien ylläpidosta tunnelijärjestelmien koko elinkaaren ajan.

Ylläpidossa noudatetaan tunneleita koskevia määräyksiä, tunneleiden hyväksyttyjä tunnelikohtaisia turvallisuusasiakirjoja, liikenteenhallinta- ja tunnelijärjestelmien ylläpitoa koskevia palvelutasolinjauksia sekä alueellisissa ja kohdekohtaisissa sopimuksissa sovittuja palvelutasoja ja vasteaikoja.

Asiantuntijatehtävät

Kauttamme saat myös kaikki tunneli-infran asiantuntijatehtävät, jossa palvelun tarve ja sisältö määräytyvät joustavasti kulloisten tarpeidesi mukaisesti tehtävä- tai hankekohtaisesti.

Kysy lisää. Yhteystietomme löydät täältä.

Muista palveluistamme löydät lisätietoja täältä.

Tagit