Hyppää pääsisältöön

Liikenteen dataekosysteemin työryhmät

Liikenteen dataekosysteemissä toimii tällä hetkellä kuusi aktiivista työryhmää. Olemme koonneet tälle sivulle työryhmien tavoitteet, tähänastiset tekemiset ja seuraavat työstettävät kokonaisuudet. Jos et ole ihan varma mikä työryhmä olisi omalle toiminnallesi hyödyllisin tai haluaisit ehdottaa uutta työryhmää, ota yhteyttä janne.lautanala(at)fintraffic.fi

Työryhmä 1:  Hallinto ja sääntökirja (aikaisemmin: Visio ja tavoitteet) 

Työryhmän tavoite:  

Määritellä liikenteen dataekosysteemin visio ja tavoitteet sekä kuvata ekosysteemistä eri sidosryhmille syntyvät hyödyt.  Ekosysteemin pelisääntöjen ja toimintatapojen laadinta.   

Mitä tehty: 

Visio, tavoitteet ja hyödyt kuvattu ja käsitelty ekosysteemin kokouksessa maaliskuun lopussa 2021.  Sääntökirja valmistunut vuoden 2021 lopussa. Tutustu sääntökirjaan

Mitä tehdään seuraavaksi: 

Ekosysteemin viestintä ja markkinointi. Tietoiskut sääntökirjaan liittyen. Datasetin käyttöehtodokumentin käyttöohjeen laatiminen. 

Seuraavat kokoukset

 

Työryhmä 2: Liikenteen datan kokonaisarkkitehtuuri 

Työryhmän tavoite:  

Määritellä liikenteen datan kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila, määritellä erityisesti keskeiset yhteiset tietovarastot, tietolajit, avaintoimijat, informaatiovirrat ja rajapinnat.   

Mitä tehty: 

Liikenteen datan nykytilanne ja tavoitetila kuvattu eri liikennemuodoissa. Liikenteen tietopalveluiden konseptointi. 

Mitä tehdään seuraavaksi: 

Yleisen tiedonvaihdon kehittäminen, mm. My data / puolesta-asiointikysymykset

Seuraavat kokoukset

 

Työryhmä 3: Liikenteen tilannekuva 

Työryhmän tavoite:  

Työryhmän tavoitteena on kartoittaa tilannekuvatiedon käyttötapauksia ja erilaisia käyttötarkoituksia sekä parantaa tilannekuvatiedon löydettävyyttä, saatavuutta ja käytettävyyttä. Lisäksi tavoitteena on tiivistää ekosysteemitoimijoiden välistä yhteistyötä tietojen keruussa, jakelussa ja hyödyntämisessä.  

Mitä tehty: 

Liikenteen tilannekuvatiedon nykytilan kuvaus valmistui huhtikuussa 2021.  Datalähteiden löydettävyyttä on parannettu ja kuntien kanssa käynnistetty pilotit tilannekuvadatan kehittämiseksi. ​

Mitä tehdään seuraavaksi: 

Seuraavaksi työryhmässä keskitytään kaupunkiliikenteen tilannekuvaan ja tilannekuvatiedon käyttötapauksiin. Tarkoituksena on tuottaa kuntasektorille ohjeistusta siihen, miten kuntien tiedot saataisiin entistä tehokkaammin ekosysteemin käyttöön. Lisäksi tarkoituksena on kehittää datakatalogia. 

Seuraavat kokoukset

 

Työryhmä 4: Logistiikan tiedot ja rajapinnat 

Työryhmän tavoite:  

Työryhmässä keskeisiä teemoja ovat tällä hetkellä esimerkiksi logistiikan perustietoaineistojen laatu ja logistiikan digitaaliset arvoketjut. 

Mitä tehty: 

Logistiikan tiedoista on työryhmässä käyty aktiivista keskustelua. Aihetta on lähestytty työryhmän jäsenten omista tarpeista sekä vieraaksi kutsuttujen alustajien case-tarkasteluiden kautta.  Nykytilakartoitus toimii hyvänä lähtökohtana aiheiden syventämiselle seuraavissa työpajoissa 

Mitä tehdään seuraavaksi: 

Päästölaskennan kehittäminen logistiikassa, rahdin lähtöaikaennusteen (ETD) merkitys kuljetusketjussa (kuljettajat, satamat, eri logistiikkatoimijat, vastaanottajat) sekä SSI/MyData -kysymykset. 

Seuraavat kokoukset


Työryhmä 5: Matkatieto
 

Työryhmän tavoite:  Matkatietotyöryhmä edistää kattavaa, multimodaalista ja eurooppalaisittain yhteensopivaa matkatietoinfrastruktuuria sekä yhteiskunnalle hyödyllisten matkatietoratkaisujen markkinaa ja vientipotentiaalia.

Mitä tehty: Matkatietotyöryhmän työn käynnisti MJDI-selvityksessä tunnistettu tarve. MJDI-selvityksessä tutkittiin Suomen joukkoliikenteen matkatietoinfrastruktuurin nykytilaa ja haasteita sekä muodostettiin siltä pohjalta tavoitetoimintamalli. Matkatietotyöryhmä on muodostanut roadmapia kehitettävistä aihealueista ja käynnistänyt mm. kansallisen liityntäpisterekisterin esiselvityksen.

Työryhmä on valmistellut liityntäpisteiden sandboxia, jolla voidaan tutkia ja kokeilla EU- standardin mukaista datamallia liikenteen ydintietojen hallintaan. Lisäksi työhön on kuulunut Fintrafficin liikkumisen tietopalveluiden konseptointi (Fintrafficin ohjauksessa)​. 

Mitä tehdään seuraavaksi:  

  • Seurataan ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin matkatietoon liittyviin kehityshankkeisiin
  • Liikkumisen tietopalveluiden konseptointi ja sen jälkeinen arkkitehtuurityö + muut suositukset jatkotoimista​

  • Sandbox-ympäristön MVP ja operointi​

  • Markkinoiden ja julkisen yhteistyömallit (PPP)

Seuraavat kokoukset


Taustamateriaalia: 

VTT: MJDI-selvitys: Joukkoliikenteen matkatietopalveluiden digitaalinen infrastruktuuri: Selvitys kehittämistarpeista ja -toimista

 

Työryhmä 6: EU-yhteistyö & Gaia-X

Työryhmän tavoite: Yhteistyön tiivistäminen EU Mobility -työryhmän kanssa. 

Mitä tehty: 

Tunnistettu fokusalueeet EU-yhteistyössä ja osallistuttu Suomen Gaia-X työnyrkkiin (kokemusten jakaminen)​ sekä EU Gaia-X Mobility -tekemiseen​. 

Mitä tehdään seuraavaksi: 

Vaikuttaminen Multimodal-asetukseen, vaikuttaminen EU Mobility -työryhmässä, sääntökirja-asiat sekä mobility-alueen arkkitehtuurin miettiminen. 

 

Saimme yhdessä paljon aikaan jo ensimmäisenä toimintavuonna 2021. Tehdään vuodesta 2022 myös aktiivinen tekojen vuosi.