Hyppää pääsisältöön
Juna vauhdissa opasteet ja ajolangat näkyvät

Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2018: Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2018 liikenteen määrän kasvu ja huomattavat ratatyömäärät toivat haasteita liikenteenohjaukselle. Näistä haasteista suoriuduttiin hyvin. Vuosi oli myös uuden Finrailin rakentamisen vuosi, sillä uusi valtion erityistehtäväkonserni Traffic Management Finland aloitti toimintansa 1.1.2019. Finrail on yksi neljästä konsernin tytäryhtiöstä.

Vuonna 2018 rautatieliikenne on edelleen kasvanut sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Junamäärät kasvoivat edelliseen vuoteen lähes 10 %. Ratatöiden määrä on ollut samanaikaisesti huomattava. Nämä ovat aiheuttaneet liikenteenohjaukseen lisäkuormitusta, mutta töistä on suoriuduttu hyvin ja ennen kaikkea turvallisesti.

Junaliikenteen merkitys liikennejärjestelmän osana on tärkeä ja merkitys vain kasvaa. Alan yhteinen haaste on luoda kasvulle edellytyksiä: lisäkapasiteettia tarvitaan ja olemassa olevaa kapasiteettia pitäisi hyödyntää tehokkaammin. Yhteinen haaste on myös liikenteen täsmällisyyden parantaminen - vuoden 2018 täsmällisyysluvut eivät imartele ja alkanut vuosikin on ollut, osin vaikeiden sääolosuhteiden vuoksi, täsmällisyyden suhteen varsin heikko.

- Finrail on omalta osaltaan valmis antamaan panoksensa täsmällisyyden parantamiseen. Työhön tarvitaan useita toimia ja lisäksi myös panostuksia rataverkon kuntoon ja kunnossapitoon. Raideliikenteen kasvu edellyttää korjausvelan lyhentämisen ohella myös uusia raideosuuksia. Valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön yhteydessä nämä tarpeet on hyvin tunnistettu, sanoo Finrailin toimitusjohtaja Pertti Saarela.

Finrailin keskeinen arvo on rautatieliikenteen turvallisuus ja sen varmistaminen. Vuonna 2018 ei tapahtunut yhtään liikenteenohjauksesta johtuvia vakavia onnettomuuksia. Yhtiön turvallisuusuuden johtamisjärjestelmää ja turvallisuustyötä on kehitetty pitkäjänteisesti. Liikenteenohjausjärjestelmien työkalujen toimintavarmuuden parantuminen ja niiden kehittyminen parantavat omalta osaltaan myös turvallisuutta.

Kauko-ohjausjärjestelmien uudistamista on viety eteenpäin olemassa olevien suunnitelmien pohjalta. Tampereen kauko-ohjauksen, TAKO:n, käyttöönottoa on viimeistelty ja Kaakkois-Suomen kauko-ohjaus, KAKO-projekti, on hyvässä käynnissä.

Valtion uusi liikenteenohjauksen ja -hallinnan konserni, Traffic Management Finland, aloitti toimintansa vuoden alusta. Muutos on kokonaisuudessaan erittäin merkittävä ja antaa paljon uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen, kärkenä tiedon hyödyntäminen.

Finrailin osalta muutos on suuri jo pelkästään sen vuoksi, että liikenteenohjauksen ja -hallinnan järjestelmät siirtyivät yhtiön vastuulle.  Finrailiin tuli myös uusia osaajia Väylävirastosta (entinen Liikennevirasto), kun järjestelmät, rataliikennekeskus, turvavalvomo ja tekninen valvomo siirtyivät yhtiöön.

- Muutos sujui hyvin ja uusi Finrail on aloittanut työnsä erinomaisessa hengessä. Edessämme on hyvin mielenkiintoisia haasteita. Tavoitteemme kehittää liikenteenohjauksen ja -hallinnan palvelukokonaisuutta määrätietoisesti kohti maailman kärkeä, ammattitaitoamme ja osaamistamme jatkuvasti kehittämällä, hyödyntämällä tehokkaasti hallussamme olevaa tietoa ja uudistamalla innovatiivisesti ja teknologisesti edistyksellisellä tavalla järjestelmiä ja toimintaamme. Nyt tähän on luotu hyvät edellytykset, Saarela summaa.

Kiitos henkilöstöllemme, asiakkaillemme ja sidosryhmillemme hyvästä yhteistyöstä.

Pertti Saarela, toimitusjohtaja

Liitetiedostot