Hyppää pääsisältöön

Keskukset

Suomenlahden meriliikennekeskus

Helsingissä sijaitsevassa Suomenlahden meriliikennekeskuksessa valvotaan alusliikennettä sekä Suomen kansallisilla merialueilla Hangosta itärajalle Santioon että Suomenlahden kansainvälisillä merialueilla.

Suomenlahden kansalliset merialueet on jaettu kolmeen VTS-alueeseen. Hanko VTS valvoo alusliikennettä Hangon edustalta Jussaröön. Helsinki VTS valvoo Porkkalan, Helsingin ja Emäsalon alueiden alusliikennettä. Suomen itäiset aluevedet kuuluvat Kotka VTS:n valvonta-alueeseen.

Keskuksessa toimii lisäksi Helsinki Traffic, jolle kuuluu GOFREP:n pohjoisen alueen valvontavastuu. Helsinki Traffic hoitaa alueen pakollista ilmoittautumisjärjestelmää sekä parantaa alusliikenteen turvallisuutta puuttumalla normaalista poikkeaviin tilanteisiin ja varoittamalla alusta esim. matalikosta tai ohjailukyvyttömästä aluksesta. Alueella myös valvotaan meriteiden sääntöjen noudattamista ja rikkeistä raportoidaan merenkulkuviranomaisille.

Suomenlahti on vilkkaasti liikennöity alue, jolla on paljon risteävää liikennettä. Itä-länsisuuntainen liikenne koostuu pääasiassa rahtilaivoista, mutta erityisesti Helsingin ja Tallinnan välillä on paljon pohjois-eteläsuuntaista matkustaja-alusliikennettä.

 

Länsi-Suomen meriliikennekeskus

Länsi-Suomen meriliikennekeskuksessa Turussa valvotaan alusliikennettä sekä Suomen kansallisilla merialueilla Saaristomereltä Tornioon että Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän eteläisen osan alueella.

Suomen länsirannikko on jaettu kolmeen VTS-alueeseen. Archipelago VTS:n valvonta-alue kattaa Saaristomeren, West Coast VTS toimii Selkämerellä Raumalta Vaasaan ja Bothnia VTS:n valvonta-alueeseen kuuluu Suomen rannikko Perämerellä. Keskuksen alueella sijaitseviin satamiin tehdään vuosittain noin 16 000 aluskäyntiä ja valvottavia väyliä on 2100 kilometriä.

Länsi-Suomen meriliikennekeskuksessa toimii myös Åland Sea Traffic, joka valvoo alusliikennettä Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän eteläisessä osassa, sekä Turku Radio, joka hoitaa Suomen rannikon turvallisuusradioliikenteen ja varmentaa Suomen rannikon hätäradioliikennettä.

 

Saimaa VTS

Saimaan alueella toimiva VTS-keskus sijaitsee Lappeenrannassa ja sen valvonta-alue kattaa Saimaan syväväylän. Saimaa VTS ei valvo alusliikennettä Saimaan kanavassa. VTS-keskus ylläpitää alueen reaaliaikaista tilannekuvaa ja välittää tietoa alueella liikennöiville aluksille. Aluksille tärkeitä tietoja ovat esimerkiksi turvalaiteviat sekä poikkeukselliset sää- ja jääolosuhteet. Saimaa VTS myös vastaa alueen hätä- ja turvallisuusradioliikenteestä.

Saimaan kanavan sulkujen laajennukset saattavat tulevaisuudessa lisätä liikennettä Saimaalla. Avovesikaudella tukkilauttoja hinaavia aluksia on liikkeellä lähes päivittäin. Pienten rahtilaivojen lisäksi Saimaalla liikkuu hinaajia proomuineen sekä kesällä matkustaja-aluksia Lappeenrannan, Savonlinnan ja Kuopion alueilla. Kesän aikana väylillä on myös paljon pienveneliikennettä ja esimerkiksi purjehduskilpailuja.

Saimaa VTS toimii vain liikennekautensa aikana. Liikennekausi noudattaa pitkälti Saimaan kanavan aukioloaikoja, mutta Fintrafficin meriliikenteenohjaus tiedottaa erikseen sen alkamisesta ja päättymisestä.