Hyppää pääsisältöön

Älykäs liikenteenohjaus luo perustan turvalliselle meriliikenteelle

Suomi elää merenkulusta. Viennistämme noin 90 % ja tuonnistamme 80 % kulkee meriteitse. Se tarkoittaa vuositasolla yli 100 miljoonan tonnin merikuljetuksia. Joka vuosi myös lähes 20 milj. matkustajaa liikkuu Suomen ja ulkomaiden satamien välillä. Fintrafficin meriliikenteenohjauksen tehtävänä on valvoa meriliikennekeskuksissaan 24/7/365, että alusliikenne on turvallista, sujuvaa ja häiriötöntä – nyt ja tulevaisuudessa. 

Fintrafficin meriliikenteenohjauksen strategian keskiössä on meriliikenteen hallinta- ja ohjauspalveluiden tarjoaminen siten, että se varmistaa meriväylillämme ulkomaankaupan ja kotimaan vesiliikenteen häiriöttömän toiminnan. 

Fintrafficin meriliikenteenohjaus kehittää toimintaansa jatkuvasti ISO 9001 -sertifioidun laatujärjestelmänsä mukaisesti. Kehitystyötä tehdään etenkin ydinpalveluissa liikenteen ohjauksessa ja hallinnassa. Lisäksi yhtiö kehittää myös kokonaan uusia palvelumalleja esimerkiksi alusten etäohjaukseen ja etäluotsauksen tukeen sekä edistää osaltaan liikenteen eri ekosysteemien kehittymistä.

Vahva Itämeri-osaaminen mukana hauraan meriympäristömme suojelemisessa

Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista ja samalla myös yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. 

Fintrafficin meriliikenteenohjauksen päivittäinen toiminta pohjautuu sertifioituun laatujärjestelmään, jolla taataan tasalaatuinen ja toimintavarma alusliikennepalvelu. Yhtiön lähtökohtana on parantaa merenkulun turvallisuutta, jossa sen keskeisiin tehtäviin kuuluu ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja. Vahvan Itämeri-osaamisensa ansiosta Fintrafficin meriliikenteenohjaus edesauttaa mahdollisimman sujuvaa navigointia matalassa ja karikkoisessa meressä sekä varmistaa myös erittäin vaativan talvikauden meriliikenteen turvallisuuden.

Teknologia ja osaamisen jatkuva kehittäminen edistämään turvallista meriliikennettä

Fintrafficin meriliikenteenohjauksen strategisen kehitystyön lähtökohta on meriliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden edistäminen. Siten peruspalvelun kehittäminen, uusien palveluiden ja palvelumallien synnyttäminen sekä oman osaamisen jatkuva eteenpäin vieminen ovat tulevina vuosina Fintrafficin meriliikenteenohjauksen kehitystyön sydän.

Automatisaation, digitalisaation ja datan tehokas hyödyntäminen linkittyy saumattomasti osaksi Fintrafficin meriliikenteenohjauksen kehitystyötä. Yhtiö vie toimintaansa eteenpäin teknologian kautta, joka osaltaan varmistaa, että osaamisemme on mahdollisimman innovatiivista ja kulkee kehityksen kärjessä. 

Henkilöstön osaaminen on avainasemassa yhtiön toimintaa kehitettäessä. Kyvykkyyksien rakentamisella ja jatkuvalla elinikäisellä kouluttautumisella yhtiö osaltaan huolehtii siitä, että sen osaaminen vastaa tulevaisuuden haasteisiin. 

Avointa ja tiivistä merellisten toimijoiden yhteistyötä Itämeren hyväksi

Suomen meriliikenteen strategiset tavoitteet ja jatkuvasti laajenevat meriliikenteen ekosysteemit edellyttävät merellisiltä toimijoita tiivistä yhteistyötä. Fintrafficin meriliikenteenohjauksen strategisena tavoitteena on vakiinnuttaa paikkansa meriliikenteen keskeisenä tekijänä laadukkailla palveluilla, osaamisella ja vaikuttavuudella. Yhtiön tavoitteisiin kuuluvat kansainvälisen kehitystyön tukeminen, tiivis viranomaisyhteistyö sekä vaikuttaminen kansalliseen ja kansainväliseen regulaation kehitykseen. 

Fintrafficin meriliikenteenohjaus on aktiivisesti mukana muiden merenkulun toimijoiden kanssa esimerkiksi kehitys- ja yhteistyöhankkeissa, jotka liittyvät merialueen valvontaan, meritiedon käyttöön ja seurantaan sekä meriklusterin osaamisen kehittämiseen. Teemme osaltamme töitä sen eteen, että Itämeri pitää jatkossakin paikkansa yhtenä maailman kilpailukykyisimpänä alueena, jossa liikkuminen on sujuvaa, turvallista ja ottaa huomioon hauraan meriympäristön.