Hyppää pääsisältöön
Lennonjohtaja mikrofoni kädessään

Palvelumme

Lennonvalmisteluun liittyvät palvelut löydät C-osiosta.

Fintraffic lennonvarmistus Oy tarjoaa lennonvarmistuspalveluita 20 Finavian lentoasemalla sekä Lappeenrannassa ja Enontekiöllä. ATS-ilmaliikennepalvelua annetaan joko ATC-lennonjohtopalveluna tai AFIS-palveluna. Lentoaseman mahdollinen lennonvarmistuspalvelumaksu peritään asiakkaalta lentoaseman pitäjän toimesta. Hinnaston ja palveluehdot löydät Palveluehdot-osiosta.

1    MUUT FINTRAFFIC LENNONVARMISTUS OY:N PALVELUT JA MAKSUT

Fintrafficin lennonvarmistus tuottaa myös ATS-palveluun liitännäisiä palveluita. Fintraffic lennonvarmistus Oy pidättää oikeuden muuttaa erillisten palveluiden maksuja ja palveluehtoja kesken vuoden.

1.1    Lentoestelausunto

Lentoestelausunto tuotetaan asiakaskyselyn perusteella tapauskohtaisena palveluna. Ilmailulain (864/2014) 158§ edellyttää, että ilmailulle mahdollisesti vaaraa aiheuttavan laitteen, rakennuksen, rakennelman ja merkin asettamiseen tarvitaan Traficomin lentoestelupa. Mikäli lainkohdan ehdot täyttyvät ja lentoestelupa edellytetään, tulee lentoesteen asettajan selvittää lentoesteen vaikutukset Fintraffic lennonvarmistus Oy:n lentoestelausunnon avulla. Ilmailumääräys AGA M 3-14 vapauttaa lentoesteen pystyttäjän hakemasta Traficomilta lentoestelupaa tietyin ehdoin. Tällöin Fintraffic lennonvarmistus Oy:n lentoestelausunto riittää selvitykseksi esteen pystyttämiselle. 

Matala alle 150M maanpinnasta nousevan esteen lentoestelausunto; hinta 240€ + alv24%
Korkea 150M tai yli maanpinnasta nousevan esteen lentoestelausunto; hinta 750€ + alv24%

1.2    Laserlausunto

Laserlausunnot tuotetaan asiakaskyselyn perusteella tapauskohtaisena palveluna. Ilmailulain (864/2014) 159§ mukaisesti ulkoilmalasertoimintaa suunnittelevan toimijan tulee ilmoittaa suunnitellusta lasertoiminnasta Fintraffic lennonvarmistus Oy:lle, joka tekee arvion laserin vaikutuksesta ilmaliikenteelle. Fintraffic lennonvarmistus antaa lausunnon asiakkaan pyynnöstä. Pyyntö tulee esittää Fintraffic lennonvarmistukselle 10 viikkoa ennen suunniteltua käyttöä. Nopeutetussa käsittelyssä pyyntö tulee esittää Fintrafficin lennonvarmistukselle 4 viikkoa ennen suunniteltua käyttöä.

Hinta 240€ + alv24% (340€ + ALV 24 % 1.1.23 alkaen)
Nopeutettu käsittely 750€ + ALV 24%

1.3    Tilapäisen vaara-alueen perustaminen miehittämättömän ilmailun tarpeisiin

Tilapäisen vaara-alueen perustaminen tuotetaan asiakaskyselyn perusteella tapauskohtaisena palveluna. Ilmatilan hallintayksikkö (AMC) perustaa Ilmailulain 11§:n mukaisesti enintään kaksi viikkoa kestävät miehittämättömän ilmailun vaara-alueet ASM-Toimintakäsikirjan kohdassa 3.10.2 määritellyin reunaehdoin. 

Hinta 240€ + alv24%

1.4    Muu ilmailulle vaaraa tuottavan toiminnan arviointi

Arvionti tuotetaan asiakaskyselyn perusteella tapauskohtaisena palveluna. Ilmailulain (864/2014) 159§ mukaisesti toimijan tulee ilmoittaa suunnitellusta ilmailulle vaaraa aiheuttavasta toiminnasta (esim. lentoaseman läheisyydessä tapahtuva räjäytystyö) Fintrafficin lennonvarmistukselle, joka tekee arvion vaikutuksesta ilmaliikenteelle. Fintraffic lennonvarmistus Oy antaa lausunnon asiakkaan pyynnöstä. Pyyntö tulee esittää Fintraffic lennonvarmistukselle 4 viikkoa ennen suunniteltua käyttöä.

Hinta 240€ + alv24%

1.5    Droonin lennätyslupa lentoaseman läheisyydessä

Fintraffic lennonvarmistus Oy:n yksiköt käsittelevät asiakkaan pyynnöstä lennätyslupapyyntöjä silloin kun droonin lennättäjä haluaa lennättää lentoaseman läheisyydessä alueella mihin ilmailumääräyksen OPS M1-32 mukaan vaaditaan ennakkosopiminen ilmaliikennepalveluntarjoajan kanssa.

1.6    Drooni geofencing - purku

Geofencing - purku tuotetaan asiakaskyselyn perusteella tapauskohtaisena palveluna. Lennonvarmistuspalveluntarjoaja voi purkaa geofencingin oman toimilupansa puitteissa (kts kohta 1), muissa tapauksissa pyyntö tulee osoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle. Pyyntö tulee Fintrafficin lennonvarmistukselle 4 viikkoa ennen suunniteltua käyttöä.

Hinta 120€ + alv24%

1.7    Muut lausunnot ja asiantuntijapalvelut

Erillisestä toimeksiannosta tehtävä muu selvitys, asiakirjapyyntö tai arkistotiedon pyyntö tehtyjen työtuntien mukaan. Fintraffic lennonvarmistus voi luovuttaa pyynnöstä mm arkistotietoja asiakkaan pyynnöstä (jos tietojen luovuttamisesta ei ole laissa erikseen muuta määrätty).
Fintraffic lennonvarmistus Oy tarjoaa asiantuntijapalveluja.

Tuntihinnat:

Senior adviser 170€/h + alv24%
Advisor 130€/h + alv24%
Muut 120€/h + alv24%