Hyppää pääsisältöön

Käyttäjät ja käyttäjätunnukset

RUMA:n käyttäjät

Radanpidon yrityksissä RUMA:n käyttäjiä ovat ratatyövastaavat, työryhmien yhteyshenkilöt ja ratatyöhön liittyvän kaluston/koneiden kuljettajat.

RT- ja LR-ilmoituksia voi laatia sekä Web-käyttöliittymällä että "kentältä" mobiilisovelluksella ratatyöstä vastaavan toimesta. RT-ilmoituksen tekijällä pitää olla ratatyövastaavan pätevyys ja perehdytys RUMA-järjestelmään.

Käyttäjätunnukset koulutusympäristöön

Tunnukset koulutusympäristöön ovat yrityskohtaisia (eivät henkilökohtaisia). Yrityksen yhteyshenkilön tulee ottaa yhteyttä osoitteeseen tunnustilaukset@liikenteenohjaus.fi ja pyytää yritykselle koulutustunnukset. Tunnuksia annetaan yrityksille ennakkoon määritelty määrä.Yhteyshenkilön tehtävä on hallinnoida tunnusten käyttöä yrityksen sisällä.

RUMA:n mobiilisovelluksen koulutusversion voi ladata Play Storesta:
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.livi.rtmobi.edu

RUMA:n Web-sovelluksen koulutusversion osoite:
https://ruma.edu.raide.fintraffic.fi/

Käyttäjätunnukset tuotantoympäristöön

Tuotantoympäristöön päästäkseen ratatyövastaavat tarvitsevat henkilökohtaisen tunnuksen.

RUMA-järjestelmän tuotantoympäristössä käytetään samaa käyttäjätunnusta kuin JETI-järjestelmässä eli jos käyttäjällä on jo JETI-tunnus, riittää RUMA-oikeuden lisääminen tunnukseen.

Yrityksen yhteyshenkilö kerää listan yrityksen RUMA-käyttäjistä oheiseen Excel-taulukkoon ja lähettää täytetyn taulukon osoitteeseen tunnustilaukset@liikenteenohjaus.fi

Yksityiskohtaisempi ohje tunnusten hakuun löytyy oheisesta Word-tiedostosta.

RUMA:n mobiilisovelluksen tuotantoversion voi ladata Play Storesta:
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.livi.rtmobi

RUMA:n Web-sovelluksen tuotantoversion osoite:

https://ruma.prd.raide.fintraffic.fi/

Tuotantoympäristön jäsenkäyttäjät

Henkilöt, joilla ei ole ratatyöstävastaavan pätevyyttä eli käytönnössä ratatyöhön liittyvän ratatyökoneiden kuljettajat, saavat tunnukset ("jäsenkäyttäjä" rooli) yritysten itsensä toimesta.

Huom! kaikki ratatyöhön liittyvät työntekijät eivät tarvitse RUMA-järjestelmää, vaatimukset käyttäjistä kerrotaan TURO:ssa.

Yritykset nimeävät itse RUMA pääkäyttäjänsä, joilla on oikeus luoda ja hallinnoida jäsenkäyttäjien tunnuksia RUMA Web-sovelluksessa "KÄYTTÄJÄT" kohdassa.

Yrityksen tulee pyytää nimeämälleen pääkäyttäjälle organisaatio Admin-oikeudet osoitteesta tunnustilaukset@liikenteenohjaus.fi