Hyppää pääsisältöön

eVäylä

Digitalisaatio ja eri asteinen automaatio tekee vahvasti tuloaan meriliikenteeseen. Alusten automaatioasteen lisäys tuo mukanaan samalla tarpeet, jossa ympäristöä on kyettävä havainnoimaan entistä kokonaisvaltaisemmin yhteisen tilannekuvan kautta. Sen digitaalisen tilannekuvan ja operoinnin työkalut tarjoamme jatkossa eVäylän tieto- ja tilannekuvapalveluilla.

Merenkulun digitalisaatio edellyttää tiedonvaihdon edellytyksien parantamista sekä yhteistä tilannekuvaa

eVäylä on Fintrafficin meriliikenteenohjauksen vuosien 2020 - 2025 kehityshanke, jossa kehitetään Fintrafficin meriliikenteenohjauksen ja satamatoimijoiden välistä tiedonvaihtoa ja luodaan perusta kehittyvän alusliikenteen digitaaliselle hallinnalle sekä toteutetaan tulevaisuuden etäluotsauksessa tarvittavat tiedonvaihdon rajapinnat meriliikenteenohjauksen ja etäluotsauksen välille.

eVäylä-palvelun kautta tarjotaan väylästön käytön digitaaliset tietopalvelut ja väyläalueen tilannekuva rajapintojen kautta. Jaettava vahvistettu tilannekuva koostuu aluksien varmennetuista ja nykyistä tarkemmista paikka- ja liiketekijöistä, kohtaavasta ja risteävästä liikenteestä, aikatiedoista, väyläalueen käyttöön liittyvistä poikkeamista ja reaaliaikaisista olosuhdetiedoista sekä turvalaitteiden tilannekuvasta. Tavoitteena on ennen kaikkea tiedon laadun, saatavuuden ja oikea-aikaisuuden edistäminen eri merenkulun toimijoille.

eVäylä tarjoaa lisäksi etäohjausta ja etäluotsausta toteuttavalle toimijalle matalan kynnyksen siirtyä uusiin digitaalisiin palveluihin.

Kiinnostuitko kuulemaan lisää? Lisätietoja antaa meiltä hankepäällikkö Olli Soininen, puh 050 356 0611, olli.soininen@fintraffic.fi