Hyppää pääsisältöön
Laiva satamassa lastauksessa

Satamat aktiivisesti mukana yhteisen satamatilannekuvan kehittämisessä

Julkaistu 22.4.2021

Viimeksi muokattu 10.11.2021

Digitalisaatio etenee vahvasti Suomen satamatoiminnoissa. Tämä näkyi myös tänään pidetyssä Fintraffic Port Activity App -palvelun julkistamistilaisuudessa. Kiinnostus uuden satamasovelluksen suuntaan oli suurta ja jo ennen varsinaista palvelun julkistustilaisuutta kymmenkunta satamaa ja eri satamatoimijaa oli sopinut palveluun liittymisestä.

Fintrafficin meriliikenteenohjaus ja Unikie julkistivat tänään torstaina 22.4. uuden, kaikille Suomen satamille ja satamatoimijoille avoimen ja ilmaisen satamien digitalisaatioalustan, Fintraffic Port Activity App -palvelun. 

Palvelun avulla eri satamatoimijat saavat entistä tarkempaa alusten saapumis- ja lähtöaikatietoa. Käytännössä aikatiedot näkyvätkin koko logistisen ketjun toimintojen tehostumisena: Kun tiedämme milloin alus on saapumassa satamaan, voimme myös ennakoida maapuolen ajot, jolloin odotusajat satamassa pienenevät ja läpimenoajat lyhenevät. Tästä taas hyötyvät niin kuljetusliikkeet, terminaalit kuin varustamotkin.

Tieto tulee käyttäjänsä luo ja tavara liikkuu entistä nopeammin

Digitaalisen tiedonvaihtoalustan, älykkäiden tietopalveluiden ja vahvistetun tilannekuvan jatkuva kehittäminen on kehitystyön ytimessä, kun puhutaan meri- ja satamaliikenteen entistä tehokkaammasta ja sujuvammasta toiminnasta.

"Fintraffic Port Activity App -palvelu on saanut satamien suunnalta erittäin hyvän vastaanoton ja satamat ovat ottaneet vahvan asiantuntijaroolin satamasovelluksen kehittämisessä. Tämä on osoittanut samalla sen, että yhteinen tilannekuva ja sitä kautta satamien ekosysteemiajattelu ovat asioina hyvinkin ajankohtaisia", kertoo Fintrafficin meriliikenteenohjauksen hankepäällikkö Olli Soininen.

Tänään lanseerattu Fintraffic Port Activity App -palvelu tarjoaa Suomen satamille yhteisen ja avoimen toimintaympäristön. Kyseessä on alun perin Fintrafficin meriliikenteenohjauksen, Ruotsin merenkulkuviraston, Unikien, SAMK:n sekä Rauman ja Gävlen pilottisatamien kehittämä satamien tilannekuvaa parantavan Port Activity -sovellus, josta on nyt tehty yhteinen SaaS (Software as a Service) -versio, johon kaikki Suomen satamat ja satamatoimijat voivat liittyä ilmaiseksi.

SaaS-mallilla toteutettava uusi versio tarjoaa satamille jatkossa kustannustehokkaan tavan kehittää palvelua myös omiin tarpeisiinsa sekä ratkoa tiedonkulun ja digitalisaation haasteita. Sovelluksen perusosa pidetään Open Source -tuotteena ja Fintrafficin meriliikenteenohjaus ylläpitää sovellusta sekä vastaa sen tarjoamisesta SaaS-palveluna. Satamat voivat hyödyntää avoimia aikatietoja suoraan tietopalveluna tai satamasovellusta käyttäen. Satamat vastaavat itsenäisesti myös paikallisesta integroinnista valitsemansa kumppanin kanssa ja voivat kehittää oman sataman kannalta uusia ominaisuuksia sekä lisäksi päättää ovatko ominaisuudet jaettavissa kaikille vaiko vain omalle satamalle.

Jaa