Hyppää pääsisältöön
Liikennetiedolle on iso tarve. Kuvituskuva

Tieto kaupunkien katujen kunnossapidosta, liukkaudesta ja liikenteen määrästä sujuvoittaisi liikennettä

Julkaistu 21.3.2023

Viimeksi muokattu 29.3.2023

Fintrafficin kyselyn mukaan keskitetylle liikenteen datalle on suuri tarve. Toistaiseksi kaupunkien katuverkon liikennedata ei kaikilta osin ole saatavilla, minkä vuoksi esimerkiksi navigaattoreissa ja karttapalveluissa tarjolla oleva liikenteen reaaliaikainen tilannekuva on usein puutteellinen. Nyt Fintraffic kutsuu kuntia, urakoitsijoita, palveluntuottajia ja tietojärjestelmätoimittajia mukaan jakamaan dataa liikenteen sujuvoittamiseksi kaikille.

Fintraffic tarjoaa Digitraffic-palvelun, josta valtion tie, raide- ja vesiliikenteen data on hyödynnettävissä sovellusten kehittämiseen, esimerkiksi navigaattoreihin. Tällä hetkellä sovelluskehittäjät eivät saa keskitettyä tietoa kattavasti esimerkiksi kaupunkien katujen kunnossapidosta, liukkaudesta ja reaaliaikaisesta liikennemäärästä.  Tieliikenteen tilannekuvatieto -kyselyn mukaan myös tieto liikennemerkeistä-, -rajoituksista ja liikenneonnettomuuksista olisi hyödyllistä sovellusten ja palvelujen kehittämisessä yhä kattavammaksi ja liikenteen sujuvoittamiseksi.

- Koska tällä hetkellä liikennedatasta puuttuvat Suomen kaupungit, liikenteen data ei päädy esimerkiksi Googlen, Wazen tai Heren navigaatiopalveluihin niin kattavasti kuin olisi mahdollista. Kaupunkien liikenteessä liikkuvat eivät saa eheää kokonaiskuvaa autolla matkatessaan, eivätkä sovelluskehittäjät voi kehittää liikennedatasta palveluita kattaviksi, Fintrafficin ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala sanoo.

Fintraffic tarjoaa näyteikkunan liikenteen datalle sekä tukee kuntia ja kaupunkeja käytännön työssä tuottamalla datan tuotantoa koskevat mallilausekkeet urakka- ja palvelusopimuksiin, antamalla tietomalli-, dataformaatti- ja rajapintasuosituksia sekä tarjoamalla jakelukanavat navigointipalveluihin ja -sovelluksiin.

Puutteet tiedossa hidastavat palveluiden kehittämistä liikenteessä. Sekä valtion että kaupunkien datan yhdistämisellä tiellä liikkujat saisivat parhaan hyödyn turvalliseen ja sujuvaan liikenteeseen. Laaja joukko liikennealan toimijoita on Fintrafficin kutsusta rakentamassa yhdessä dataan pohjautuvaa liikenteen ekosysteemiä, josta koko Suomi hyötyy.

Fintraffic tarjoaa ajantasaista, avointa liikennetietoa, jota kerätään Fintrafficin operatiivista toimintaa varten ja jaetaan hyödynnettäväksi avoimen datan periaatteiden mukaisesti. Tietojen hyödyntäminen ei edellytä sopimusta Fintrafficin kanssa, mutta tiedon hyödyntäjän on noudatettava avoimen datan käyttöehtoja. Mukaan liittyminen on maksutonta.

- Meillä on Suomessa pullonkaula kaupunkien liikennedatan saatavuudessa: sen yhdistäminen valtion liikennedataan toisi huomattavaa hyötyä kansalaisille turvalliseen ja sujuvaan liikenteeseen. Toivotankin kaikki Suomen kunnan ja kaupungit jakamaan liikennetietoa Digitraffic-palvelumme kautta, Lautanala jatkaa.

Fintrafficin palvelut tukevat kansalaisten liikkumista, elinkeinoelämän tarpeita ja kuljetuksia, turvallisuusviranomaisten toimintaa sekä Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia.  Keräämme, hallinnoimme ja avaamme tietoa sekä luomme mahdollisuuksia markkinoille syntyvälle uudelle liiketoiminnalle. Yhtiö tarjoaa ja kehittää edistyksellisiä, uusia palveluita ja edesauttaa liikenteen ekosysteemien kasvua.

Fintraffic toteutti Tieliikenteen tilannekuvatieto -kyselyn 30.1. - 17.2.2023 Liikenteen data verkostossa. Vastaajia oli 33.

Digitraffic ja avoin data: https://www.fintraffic.fi/fi/fintraffic/digitraffic-ja-avoin-data

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy liikuttaa maalla, merellä ja ilmassa. Autamme ihmiset ja tavarat perille turvallisesti, sujuvasti ja ympäristöä huomioiden. Älykkäät liikenteenohjauspalvelut, digipalvelut yrityksille ja kuluttajille sekä ajantasainen liikennetieto vauhdittavat Suomen kehittymistä kestävän liikenteen ja logistiikan edelläkävijäksi. Palveluksessamme on 1100 ammattilaista.

Jaa