Hyppää pääsisältöön

Digitraffic ja avoin data

Tarjoamme liikenteenohjauksessa käytettävää ja käytännön tekemisessä syntyvää tietoa laaja-alaisesti liikenteen toimijoiden käyttöön avoimena datana. Tietojen tärkeimpänä jakelukanavana toimii Digitraffic-palvelu

Palvelun tiedot kattavat toistaiseksi tie-, rata- ja vesiliikenteen. Suurin osa tietolajeista saadaan Fintrafficin tytäryhtiöiden ylläpitämistä tiedonkeruujärjestelmistä.

Kaikki Digitraffic -palvelun kautta jaettava tieto on koneluettavaa avointa dataa ja on käytettävissä Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttöluvalla, mikä mahdollistaa uusien palveluiden ja ohjelmistojen kehittämisen.

Avointa dataa liikenteen toimijoiden käyttöön 

Laki liikenteen palveluista (320/2017) määrittelee Fintrafficille tehtäväksi  seuraavien ajantasaisten tietojen avaamisen rajapinnan kautta koneluettavassa muodossa vapaasti käytettäväksi:

 1. liikenteen säätiedot ja -ennusteet;
 2. liikenteen olosuhdetiedot;
 3. liikennemäärien mittaustiedot;
 4. sujuvuus- ja matka-aikatiedot;
 5. häiriö- ja poikkeustilannetiedot;
 6. tiedot vaihtuvista nopeusrajoituksista sekä muista vaihtuvista liikennesäännöistä;
 7. tiedot liikennevälineiden sijainnista, jos tiedot ovat olemassa;
 8. muut julkisin varoin tuotetut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)tarkoitetut julkiset tiedot, ellei tiedot luovuttanut viranomainen kiellä niiden avaamista avoimena datana.

Lisäksi on avattava avoimen rajapinnan kautta koneluettavassa muodossa vapaasti käytettäväksi seuraavat staattiset tiedot:

 1. sujuvuus- ja matka-aikatietojen historiatiedot;
 2. liikenne- ja mittaustietojen historiatiedot;
 3. olosuhdetietojen historiatiedot;
 4. muut tilastotiedot.