Hyppää pääsisältöön

Tulevaisuudessa ilmailualalla saadaan enemmän palvelua yhdestä sovelluksesta

Julkaistu 7.7.2021

Suomen lentoreittien tehokkuus on todistetusti huippuluokkaa Euroopassa. Ilmailun digitalisaation avulla toimintaa tullaan kuitenkin kehittämään tulevaisuudessa entistäkin tehokkaammaksi. Missä vaiheessa ilmailun digitalisaatio etenee? Millaisia hyötyjä se tuo ilmassa liikkujille tulevaisuudessa?

Kaikki lennon kannalta olennaiset asiat kootaan saman sovelluksen alle

Digitietoa on ollut saatavilla ilmailualalla jo pitkään, mutta sitä ei ole vielä jäsennetty keskitetysti yhteen paikkaan. Fintrafficin tavoitteena on luoda applikaatio ja käyttöliittymä, josta lentäjä tai muu lentoon liittyvä henkilö pystyy saamaan enemmän palvelua samasta paikasta.

- Kehitystyössä panostetaan sovelluksen käyttäjäystävällisyyden ja turvallisuuden lisäksi myös visuaalisuuteen, mikä auttaa lentojen parissa toimivia hahmottamaan tärkeää tietoa paremmin, kertoo Fintrafficin lennonvarmistuksen johtaja Pasi Nikama.

Sovelluksen myötä esimerkiksi säätiedot, lentokenttien palvelut ja aukioloajat sekä mahdolliset lentämiseen vaikuttavat kentän huoltotyöt ja poikkeustilanteet löytyvät tulevaisuudessa reaaliaikaisesti samasta paikasta. Lentäjä voi tarkistaa sovelluksesta myös ilmavaraustiedot digitaalisen kartan avulla, jolloin lentäessä osataan valita turvallinen reitti pysyen poissa esimerkiksi sotaharjoitusalueilta.

Lentosuunnitelma on syytä tehdä, vaikkei olisi pakko

Fintrafficin lennonvarmistuksen vastuulla on Suomen ilmatilan käytön hallinta sekä lentoreitti- ja lennonvarmistuspalvelut 22 lentoasemalla. Lennonvarmistuksessa huolehditaan siitä, että lentokapteeni saa laskeutumisluvan turvallisesti sekä ylläpidetään tutkia, navigaatiolaitteita ja radiolaitteita lentoasemaympäristössä. Lennonvarmistuksen toiminnan turvaamiseksi Fintraffic vastaa tarvittaessa myös toiminnassa tarvittavien järjestelmien käyttöönotosta ja ylläpidosta kansainvälisten standardien mukaan.

- Lennonvarmistuksen asiakkaina ovat kaikki ilmailijat. Valvotussa ilmatilassa lentämiseen tarvitaan lennonjohdon lupa, mutta myös muualla voidaan suorittaa lentotoimintaa. Valvomattomassa ilmatilassa lentäminen on vapaampaa, mutta oman koneen lentosuunnitelma kannattaa siitä huolimatta laatia, jotta myös lentopelastuspalvelua voidaan antaa tarvittaessa, muistuttaa Nikama.

Kehitteillä oleva sovellus helpottaa lentosuunnitelman tekoa, sillä suunnitelman voi lähettää suoraan sovelluksen kautta oikeaan paikkaan. Näin ilmailijoiden ei tarvitse enää soittaa erikseen lennonvarmistukseen kysyäkseen, onko suunnitelma tullut perille ja hyväksytty. Sovelluksessa voi tulevaisuudessa täyttää kaikki lentosuunnitelmaan sisältyvät tiedot, kuten reitin, kellonajat, lentokorkeudet sekä lentokoneen tiedot.

Dronet tulee rekisteröidä nyt viranomaisrekisteriin

Vuoden 2021 alusta lähtien kaikki yli 250 grammaa painavat miehittämättömät ilma-alukset eli dronet on rekisteröitävä liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Myös alle 250 grammaa painavat dronet tulee rekisteröidä, mikäli niissä on mm. kamerakalustoa. Suomessa on arvioitu olevan noin 50 000 dronea, joita uudet säädökset koskevat.

Kyseessä on EU-asetus, jonka tavoitteena on varmistaa kasvavan miehittämättömän ilmailun ja tavallisen lentoliikenteen turvallisuus. Fintraffic on luonut yhteistyössä Traficomin kanssa dronejen käyttäjille suunnatun rekisteröintipalvelun, jossa niin ammattilaiset kuin harrastajalentäjätkin voivat rekisteröityä viranmaisrekisteriin lain vaatimalla tavalla. Palvelussa voi rekisteröityä, ilmoittautua tenttiin sekä tehdä muutoksia rekisterissä jo oleviin omiin tietoihin.

- Tavoitteena on kehittää Fintrafficin portaalista myöhemmin myös drone-käyttäjien kauppapaikka, josta käyttäjät näkevät esimerkiksi ilmatilannekuvan ja josta saa muitakin kuin lennonneuvontapalveluita, kertoo Nikama.

Lisätietoa: https://skynavx.fi/

Ilmailun digitalisaatio on tervetullut, mutta pitkäkestoinen prosessi

Etenkin nuoremman sukupolven lentäjille digitaalisuus on tuttu juttu, jossa ilmailun digitalisaatio kulkee luontevana osana mukana. Muutos on otettu kuitenkin hyvin vastaan myös vanhemman käyttäjäkunnan keskuudessa, sillä digitaalisuus helpottaa ja nopeuttaa ilmailuun liittyviä toiminnallisuuksia.

- Digitalisaation avulla voidaan luoda aika- ja paikkariippumaton sovellus, jossa esimerkiksi vesilentokoneen lentäjä voi tehdä ketterästi lentosuunnitelman laiturinnokasta ennen nousua, avaa Nikama.

Fintraffic tekee työtä tarjotakseen parempia ja reaaliaikaisia palveluita ilmatilan käyttäjille, tavoitteenaan tarjota maailman parasta ilmatilanhallintaa, lentoliikenteenohjausta ja liikennetietoa. Ilmailun digitalisaatio on vahva osa tätä visiota. Digitalisaation myötä samaan paikkaan koottu tieto tulee tarjoamaan tasapuolista ja reaaliaikaista tietoa kaikilla ilmailijoille, minkä myötä koko ilmatilan turvallisuus kasvaa.

- Ilmailun ja lennonvarmistuksen alalla uusien toimintamallien ja alustojen kehittäminen on pitkäkestoinen prosessi, sillä turvallisuuskriittisenä alana uusien asioiden toimivuudesta on oltava perin pohjin varmoja ennen niiden käyttöönottoa. Olemme kuitenkin päässeet hyvin vauhtiin ja uskon, että digitaalisuus tulee kehittämään alaa positiivisesti eteenpäin tulevina vuosina, kiteyttää Nikama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesäkuukaudet ovat pienilmailun kulta-aikaa. Taivaalta voi kiikaroida erilaisia pienlentokoneita, purjelentäjiä, kuvausdroneja sekä joskus jopa kuumailmapalloja. 

Jaa