Skip to main content
Reseplaneranaren nyhet.

Reseplaneraren förnyades: resandet underlättas med resesökning och hållplatsinformation i realtid

Mon, 04/03/2023 - 11:52

Det är nu enklare än någonsin att hitta kollektivtrafiktjänster, tidtabeller och rutter i Finland. Reseplaneraren Opas.matka.fi förnyades den 30.3. Samtidigt förbättras också reseplanerartjänsterna från leverantörerna av olika kollektivtrafiktjänster, eftersom dessa i större omfattning än tidigare huvudsakligen använder data för hela Finland från samma bakgrundssystem.

Maantieliikennettä, autoja ja valokeiloja

Hjälp till att undvika trafikstockningar: Fintraffics vägtrafikstyrning ska utnyttja Wazes realtidsmässiga körtids- och trängselinformation vid Ring III

Wed, 03/29/2023 - 08:49

Från och med hösten 2023 utnyttjar Fintraffics vägtrafikstyrning Wazes data i meddelandeskyltarna vid Ring III för att göra trafiken mer flexibel. Fintraffic deltar i Waze for cities-programmet, där flera partner kan använda trafikdata som samlas in av Waze och även dela sina egna data med Waze.

Nyhetsfoto.

Information om stadsgatornas underhåll, halka och trafikvolymer för att göra trafiken smidigare

Tue, 03/21/2023 - 08:46

Enligt Fintraffics enkät finns det ett stort behov av centraliserade data. Tills vidare står inte fullständiga trafikdata för städernas gatunät till förfogande, och därför är den lägesbild i realtid som visas i exempelvis navigatorer och karttjänster ofta bristfällig. Nu bjuder Fintraffic in kommuner, entreprenörer, tjänsteleverantörer och datasystemleverantörer att delta i delningen av data i syfte att göra trafiken smidigare för alla.

Lumisia autoja. Kuvituskuva.

Det ekonomiska läget och kriget i Europa fortsätter att dämpa trafikmängderna

Mon, 01/30/2023 - 15:25

Det osäkra ekonomiska läget, det mer etablerade hybridarbetet och Rysslands anfallskrig i Ukraina fortsätter att påverka vägtrafikvolymerna i Finland. Under årets sista kvartal färdades klart färre personbilar och tung trafik på huvudvägarna än året innan. Däremot var julsäsongen i Lappland rekordlivlig inom flygtrafiken. Uppgifterna framgår av trafikstyrningsbolaget Fintraffics statistik för oktober–december.