Skip to main content

Tillfälligt styrsystem för lastbilsparkeringen vid gränsövergångsstället i Vaalimaa tas ur bruk 7.8.2021

Mon, 07/19/2021 - 14:04

Det tillfälliga styrsystemet för lastbilsparkeringen vid gränsövergångsstället i Vaalimaa tas ur bruk den 7.8.2021, och från detta datum styrs godstrafiken från parkeringsplatsen till tullkontoret med trafikljus.

I framtiden kommer mer service att fås ur en enda applikation inom flygområdet

Fri, 07/16/2021 - 14:51

Det är bevisat att effektiviteten hos Finlands flygvägar är av toppklass i Europa. Med hjälp av digitaliseringen inom luftfarten kommer dock verksamheten att utvecklas till att bli ännu effektivare i framtiden. I vilken utvecklingsfas befinner sig digitaliseringen av luftfarten? Vilka fördelar kommer detta att medföra för flygtrafikanterna i framtiden?

Fintraffics statistik berättar: Pandemin syns fortfarande i trafiken på land, till sjöss och i luften

Fri, 07/16/2021 - 14:12

Pandemin och till denna relaterade begränsningar visar sig fortfarande i trafikvolymerna inom alla trafikformer. Jämfört med perioden före pandemin har de minsta trafikvolymerna fortfarande varit inom luftfarten, men även i väg-, sjö- och järnvägstrafiken har det varit tystare än vanligt under årets andra kvartal (4–6/2021). En tillväxt syns dock bland annat i vägtrafiken, järnvägens fjärr- och godstransporter samt antalet överflygningar.

Rekordmånga specialtransporter rör sig nu på vägarna – vet du hur du ska agera när ni möts i trafiken?

Thu, 07/15/2021 - 11:09

Mötte du en bil med varningsskylt och blinkande gula lampor? Blev du kvar och undrade över den imponerande kolonnen i vilken det transporterades en exceptionellt stor last bland övrig trafik? Allt fler trafikanter möter nu en specialtransport när de sitter bakom ratten, vilket kräver tålamod och ibland en uppfräschning av trafikreglerna i minnet.

Fintraffic är nu en del av världens största nätverk för företagsansvar

Thu, 07/01/2021 - 16:22

Fintraffic hjälper Finland att bygga ett hållbart samhälle och tar i den egna verksamheten hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. Nu har Fintraffic åtagit sig att bli en del av världens största nätverk för företagsansvar, Global Compact, som främjar mänskliga rättigheter, miljöfrågor, ett rättvist arbetsliv och antikorruption.

Lentoesteet

Gör anmälan om flyghinder i god tid

Mon, 06/21/2021 - 10:18

Gör anmälan om flyghinder i god tid