Skip to main content

Trafikvolymernas tillväxt accelererar

Thu, 10/14/2021 - 14:24

Mellan juli och september märks upphävandet av restriktionerna i samband med pandemin tydligt genom den ökade trafiken i olika trafiksätt. Vägtrafikvolymerna har återhämtat sig nästan till nivåerna före pandemin. Särskilt inom spårtrafiken ökar volymerna av godstransporter tydligt. Inom luftfarten har tillväxten också börjat, om än långsammare än i övriga Europa.

Tillfälligt styrsystem för lastbilsparkeringen vid gränsövergångsstället i Vaalimaa tas ur bruk 7.8.2021

Mon, 07/19/2021 - 14:04

Det tillfälliga styrsystemet för lastbilsparkeringen vid gränsövergångsstället i Vaalimaa tas ur bruk den 7.8.2021, och från detta datum styrs godstrafiken från parkeringsplatsen till tullkontoret med trafikljus.

I framtiden kommer mer service att fås ur en enda applikation inom flygområdet

Fri, 07/16/2021 - 14:51

Det är bevisat att effektiviteten hos Finlands flygvägar är av toppklass i Europa. Med hjälp av digitaliseringen inom luftfarten kommer dock verksamheten att utvecklas till att bli ännu effektivare i framtiden. I vilken utvecklingsfas befinner sig digitaliseringen av luftfarten? Vilka fördelar kommer detta att medföra för flygtrafikanterna i framtiden?

Fintraffics statistik berättar: Pandemin syns fortfarande i trafiken på land, till sjöss och i luften

Fri, 07/16/2021 - 14:12

Pandemin och till denna relaterade begränsningar visar sig fortfarande i trafikvolymerna inom alla trafikformer. Jämfört med perioden före pandemin har de minsta trafikvolymerna fortfarande varit inom luftfarten, men även i väg-, sjö- och järnvägstrafiken har det varit tystare än vanligt under årets andra kvartal (4–6/2021). En tillväxt syns dock bland annat i vägtrafiken, järnvägens fjärr- och godstransporter samt antalet överflygningar.