Skip to main content

Dyrare bränsle och Rysslands invasion påverkar trafiken

Mon, 07/18/2022 - 15:49

Vägtrafikens kraftiga tillväxt har brutits under försommaren. På järnvägarna har antalet tåg inom godstrafiken minskat väsentligt från föregående år. Inom flygtrafiken är trafikvolymerna fortfarande klart lägre än före pandemin, även om trafiken har tagit fart under sommarperioden. Informationen framgår ur trafikstyrningsbolaget Fintraffics statistik för april-juni.

Tjänsteutvecklingen inom trafiksektorn tar ny fart i en kritisk tid – aktörerna enas om gemensamma spelregler för data

Thu, 06/02/2022 - 14:44

Förbättringen av trafiktjänsterna för företag och hushåll påskyndas när aktörerna inom sektorn inför en regelbok som är öppen för alla. Syftet är att främja utvecklingen av tjänster inom sektorn inom både godstrafiker och persontrafik genom att bland annat underlätta delning av data. På detta sätt följer trafiksektorn gradvis bank- och telekommunikationssektorerna, som redan länge har tillhandahållit sina kunder interoperabla tjänster.

Pandemin och kriget i Ukraina visade sig i trafiken i början av året

Wed, 05/18/2022 - 13:43

Pandemin, som har pågått i mer än två år, fortsätter att påverka olika trafikformer. Mängden av vägtrafik ökade under januari–mars från föregående år, men var ändå något mindre än under tiden före pandemin. Återspeglingarna av kriget i Ukraina syntes tydligast inom tåg- och flygtrafiken. Utnyttjandet av den trafikdata som Fintraffic producerar, och som distribueras i bland annat navigatorer, nådde ett nytt rekord. Saker blir tydliga i den statistik som Fintraffic publicerade under januari–mars.