Skip to main content

Projektet Gulf of Finland 2.0 innoverar ett säkert framtida luftrum – drönare startar i ett testflygningsevenemang 21.9.2021

Published on 21.9.2021

Last edited on 22.9.2021

Hur skulle det låta om leveransen av paketet du beställde i framtiden sköttes av en drönare som ur luften sänkte sig ner utanför dörren till ditt hem? Eller att från marken styrda eller helt automatiserade obemannade farkoster skulle flyga i samförstånd på himlen tillsammans med annan flygtrafik? Det internationella projektet SESAR JU GOF 2.0 åskådliggör, testar och utreder hur obemannade flygningar i framtiden kan flyga säkert i samma luftrum som bemannade flygningar.

- Obemannade farkoster smälter i framtiden samman till en del av luftfartstrafiken och hela trafikens infrastruktur. Vår uppgift i projektet är att förutspå och uppfinna lösningar på hur integration kan utföras säkert och utan att utmana den traditionella flygtrafiken, säger Sami Alkula, Fintraffics projektmanager för flygtrafiktjänsten.

Med hjälp av projektets testflygningar fås en djupare och mer konkret uppfattning om hur obemannad lufttrafik kan integreras i det gemensamma luftrummet tillsammans med bemannade flygplan. En testflygning anordnas i Vanda 21.9.2021. Vid evenemanget testas säker integration i det låga luftrummet i ett stadsområde, i omedelbar närhet av en flygplats. Samtidigt utreds kompatibiliteten hos olika tekniska lufttrafikledningslösningar med de flygtrafiktjänster för bemannade flygningar som Fintraffic producerar.

Genom testflygningar kartläggs säkerhet, teknik och verksamhetsprocesser

Tidigare testflygningar har gjorts bl.a. i centrala Helsingfors, inom ramen för GOF1-projektet. Då undersöktes det särskilt hur information och direktiv kan överföras till förare av obemannade fartyg i en situation då en nödflygning rör sig i luftrummet, såsom en polishelikopter eller Finnhems. Kommunikationen mellan flygledningen, myndigheterna och alla farkoster som rör sig i luftrummet accentueras också i GOF2.0-testflygningarna.

- Tester utförs i stadsmiljöer, i kontrollerat och i oövervakat luftrum. Eftersom obemannade farkoster styrs av både proffs och turister, letar vi efter sätt genom vilka alla kan flyga drönare säkert i vårt luftrum och vid behov få information om exceptionella situationer så snabbt som möjligt, berättar Alkula.

Den här gången kartläggs i testflygningarna förutom säkerheten också möjligheterna till olika tjänster, såsom paketleveranser, med obemannade farkoster. Den första testdagen följs av en andra testflygning, då det görs en fysisk testflygning med drönare och sjöflygplan mellan Tallinn och Helsingfors. Genom flygningen testas särskilt hur väl farkosterna ser varandra i luften, men samtidigt observeras en simulerad paketleveransprocess.

Testflygningar i nära samarbete med flygledningen

Testflygningen i september kommer att anordnas vid teknikföretaget Vaisalas huvudkontor, som ligger precis på gränsen för det kontrollerade luftrummet på Helsingfors-Vanda flygplats. Vaisala deltar i GOF 2.0-projektet med sin kompetens inom vädermätningar, utrustning och analys för att utveckla metoder med vilka väderdata som används av obemannade farkoster kan fås mer realtidsmässigt och korrekt i framtiden.

- Vädret har påverkan på opereringen av alla typer av flygande apparater. Med våra lösningar vill vi vara en del av en säker och effektiv operering av drönare och flygtaxi samt ett trafikens ekosystem under utveckling, berättar Tapio Haarlaa, som ansvarar för utvecklingen av Vaisalas affärsverksamhet inom luftfart.

Flera olika typer av drönare kommer att lyfta på testflygningsdagen. Under evenemanget flygs drönare fysiskt i luftrummet, men även simulerade flygningar utförs genom att data från olika scenarier matas in i flygledningens system. Förutom drönare som upptäcks från luften finns på testdagen också terminaler som kan användas för att följa flygningarna och testerna. Evenemanget spelas in från luften för att sammanställas i efterhand.

- Vi har ett nära samarbete med flygtrafiktjänsten för att genomföra testflygningarna säkert i närheten av en livligt trafikerad flygplats. Nu när flygtrafiken är gles på grund av tillståndet i världen har vi möjlighet att göra testflygningar inom ramen för de ankomst- och avgångstider som flygledningen erbjuder i kontrollerat luftrum. Vi vill också höra från flygledningen deras åsikt om möjligheterna att integrera obemannade flygningar, berättar Alkula.

Deltagande samarbetspartner från flera olika länder

I GOF2.0-projektet deltar vid sidan av Fintraffics flygtrafiktjänst (i slumpmässig ordning): Robots Expert, Frequentis, Airbus, Aviamaps, EANS, CAFAtech, Drone Radar, THREOD Systems, PANSA, Ehang, PSNC, Vaisala, Dimetor samt Unmanned Life.

- I pilotprojektet för 2022 demonstrerar vi en tjänst där vind- och turbulensinformation från olika luftlager mäts med hjälp av en vindlidar. En motsvarande teknik kommer vi att demonstrera även i Frankrike, i Parisregionen, via ett annat projekt. Vi följer utvecklingen på området, deltar i utvalda projekt och strävar efter att hjälpa innovationen med våra egna styrkor, berättar Haarlaa.

Den testdag som anordnas nu har föregåtts av testflygningar i Tartu och Tallinn inom ramen för GOF2.0-projektet. I september-oktober fortsätter testerna i Polen och Österrike, och i början av 2022 genomförs ett roadshow-liknande paket i Sverige, Danmark och Lettland. Sommaren 2022 kommer flygningar av samma typ som i år att genomföras på nytt, men innehållet i dessa kommer att utvecklas utgående från lärdomar och insikter baserade på de tester som genomförs nu.

- Fortfarande i det här skedet sker flygning med flygtaxi fortfarande som en simulering hos oss, men i Japan har en för ändamålet lämplig farkost redan byggts. Det är bara en tidsfråga innan även vi i Finland kan resa säkert med flygtaxi från flygplatsen till stadens centrum, visionerar Alkula.

Följ flygdagen i Fintraffics Instagramstoryer @fintraffic_stories_fi

Mer information om projektet hittar du här: https://gof2.eu

Share

Etiketter