Skip to main content
Kesäinen ilmakuva maantiestä, metsästä ja järvestä

Midsommaren i vägtrafiken: Se vägtrafikprognoser och tips för trygg midsommartrafik

Published on 21.6.2022

Midsommartrafiken startar i slutet av veckan. Fintraffic, polis, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Trafikskyddet, Nödcentralsverket och Inrikesministeriets räddningsavdelning önskar en trygg midsommar på vägarna. I midsommartrafiken bör man vara förutseende och i körskick samt glömma onödig brådska. Nu är det också rätt tid att repetera hur man ska agera på en olycksplats och ta i bruk appen 112 Suomi.

Enligt prognosen från Fintraffics vägtrafikcentral ska midsommartrafiken vara som livligast dagen före midsommarafton (torsdagen den 23 juni). Även under förmiddagen på midsommarafton (fredagen den 24 juni) förväntas det fortfarande vara rikligt med utgående trafik, men betydligt mindre än dagen innan. Toppen i returtrafiken är igen på midsommarsöndagen (söndagen den 26 juni).

”Om möjligt bör man ge sig ut på vägen utanför midsommartrafikens mest trafikerade tid. Dessutom är det bra att planera körrutten i förväg. Till exempel rutter med vägarbeten och stora midsommarevenemang kommer att bli stockade med stor sannolikhet. Det är också värt att observeras att ett eventuellt regnväder under de mest trafikerade timmarna kan sänka hastigheterna betydligt, berättar Sanna Piilinen, trafikcentralschef på Fintraffics vägtrafikcentral.

Prognoser för midsommartrafiken:

Den utgående trafiken är som livligast torsdagen den 23 juni men även på fredagsförmiddagen förväntas lite mer trafik än normalt och det kan förekomma köbildning även då.

Den utgående trafiken är som livligast i södra Finland torsdagen den 23 juni kl. 12–19 och längre norrut även ännu senare. Under de livligaste timmarna kan det uppstå köbildning i trafiken och hastigheten kan tidvis sjunka. De största trafikmängderna förekommer på riksväg 9 mellan Tammerfors och Jyväskylä, på riksväg 6 mellan Elimäki och Kouvola, på riksväg 5 mellan Lusi och S:t Michel och på riksväg 4 mellan Helsingfors och Lusi. Dessutom kan det bildas köer till färjor i Åbo skärgård.

Returtrafiken infaller på söndagen den 26 juni, med början på förmiddagen och med fortsatt livlig trafik i södra Finland fram till klockan 20–22. Köer kan förekomma särskilt på riksväg 4 mellan Jyväskylä och Helsingfors, på riksväg 5 mellan S:t Michel och Lusi och på riksväg 9 mellan Jyväskylä och Tammerfors.

Vägarbeten kan störa trafiken:

Målet är att vägarbeten ska störa midsommartrafiken så lite som möjligt. Vägarbeten kan dock orsaka sänkta hastighetsbegränsningar och begränsade körfält, vilket saktar ner trafiken.

De mest betydande vägarbetena som stör trafiken finns i huvudstadsregionen på riksväg 4 mellan Ring III och Björkby och på stamväg 50 (Ring III) mellan Juvamalmen och Petikko.

Andra vägarbeten på huvudvägarna som eventuellt kan störa trafiken:

 • Rv 4 Äänekoski Masonjoki bro
 • Rv 4 Kemi
 • Rv 4 Siikalatva
 • Rv 6 Villmanstrand mellan anslutning
  till Mattila och anslutning till Viipurintie
 • Rv 7 Borgå mellan Harabacka och Skarpens
 • Rv 8 Limingo Tikkaperä
 • Rv 8 Euraåminne
 • Rv 9 Jämsä Haarajoki
 • Rv 25 Raseborg Karis
 • Rv 25 Raseborg Langansböle
 • Rv 25 och Väg 186 anslutning Raseborg
 • Väg 183 Salo mellan Bjärnå och Kimito,
  två närliggande brobyggen
 • Väg 189 Nådendal Särkänsalmi bro
 • Väg 624 Jyväskylä Laahajoki bro

 

Informationen om trafikstockningar, trafikmeddelandena, vägarbeten och annan realtidsinformation om trafiken hittar du på Fintraffics tjänst Trafikläget som också går att ladda ned som gratis mobillapp i Google Play eller App Store. Det är bra att kontrollera aktuella väderutsikter och gällande varningar i god tid innan avresan på webbplatsen sv.ilmatieteenlaitos.fi.

Endast nykter och utvilad bakom ratten

Polisen övervakar i midsommartrafiken förarnas körsätt och körskick, och tar utandningsprov också genom traditionella razzior.

”Körskicket är A och O för en lyckad midsommarresa. Det förväntas trafikstockningar så det krävs också tålamod. Man vinner ingenting med omkörningar i rusningstrafiken, men man kan däremot orsaka allvarliga situationer och i värsta fall allvarliga olyckor”, sammanfattar polisinspektör Heikki Ihalainen från polisen.

Också Traficom lyfter fram förarens betydelse och påminner samtidigt om användningen av säkerhetsbälten.

”Föraren ska iaktta sin egen vakenhet och ta tillräckligt med pauser. När man är trött bör man inte köra bil. Det är bra om passagerarna då och då kollar hur föraren orkar och föreslår pauser, även om man redan har bråttom för att börja fira midsommar. Man ska också se till att alla använder säkerhetsbälte. Låt oss ge alla en chans till en lyckad midsommarresa, d.v.s. låt oss ta hänsyn till andra trafikanter”, sammanfattar chefsspecialist Inkeri Parkkari vid Traficom.

Tillräckliga säkerhetsavstånd ger tid att reagera på överraskande situationer

Vikten av säkerhetsavståndet betonas när det finns mycket trafikanter på vägen. Ett för kort avstånd till bilen framför kan leda till påkörning bakifrån och i värsta fall till en kedjekrock.

”När du håller ett ordentligt säkerhetsavstånd, ser du vad som händer framför dig och kan förutse situationer i lugn och ro. På sommaren finns det också fler långsammare jordbruksmaskiner, museifordon och cyklar i trafiken, vilket kan orsaka överraskande förändringar av hastigheten. Utan ett tillräckligt säkerhetsavstånd kan reaktionen på förändringarna fördröjas, vilket ökar risken för olyckor”, upprepar Rainer Kinisjärvi, regionchef vid Trafikskyddet.

Repetera hur du ska agera på en olycksplats – ditt agerande kan rädda människoliv

Till trafikanternas skyldigheter vid en olycka hör att hjälpa andra och tillkalla hjälp. Nödcentralsverket uppmuntrar trafikanterna att ladda ned appen 112 Suomi för nöd- och problemsituationer. I appen hittar du trafikmeddelanden som baserar sig på din position och du kan genom appen rapportera vägarnas skick och trafikproblem till Vägtrafikantlinjen. I akuta nödsituationer bör man genast ringa 112.

”Om du kommer först på en olycksplats: stanna och kontrollera situationen, ring 112 vid behov, svara på frågorna och följ givna instruktioner. Nödcentraloperatören har svårt att bedöma hjälpbehovet och olycksplatsens position om anmälaren har kört förbi olycksplatsen utan att stanna”, konstaterar Juha Suominen, branschchef vid Nödcentralsverket.

Vi har alla en allmän skyldighet att hjälpa vid olyckor.

– Om du observerar en trafikolycka ska du stanna på ett säkert ställe och slå på fordonets varningsblinkrar. Ta dig längs vägkanten fram till olycksplatsen och försök förhindra ytterligare skador genom att slå av strömmen i olycksfordonet samt varna den övriga trafiken. Kom också ihåg din egen säkerhet. I mörker ska du göra dig synlig till exempel genom att klä på dig en reflexväst. Placera alltid varningstriangeln tillräckligt långt bort från olycksplatsen och larma efter hjälp samt hjälp skadade enligt din egen kapacitet. Om det redan finns professionell hjälp på olycksplatsen, koncentrera dig på att tryggt passera olycksplatsen, sänk farten tillräckligt och ta inga bilder av olycksplatsen, instruerar specialsakkunnig Alpo Nikula från Inrikesministeriets räddningsavdelning.

Share