Skip to main content

Pandemin och kriget i Ukraina visade sig i trafiken i början av året

Published on 18.5.2022

Pandemin, som har pågått i mer än två år, fortsätter att påverka olika trafikformer. Mängden av vägtrafik ökade under januari–mars från föregående år, men var ändå något mindre än under tiden före pandemin. Återspeglingarna av kriget i Ukraina syntes tydligast inom tåg- och flygtrafiken. Utnyttjandet av den trafikdata som Fintraffic producerar, och som distribueras i bland annat navigatorer, nådde ett nytt rekord. Saker blir tydliga i den statistik som Fintraffic publicerade under januari–mars.

 

”Distansarbetenas ökande popularitet har en varaktig inverkan på finländarnas mobilitet. Samtidigt erbjuder de höjda bränslepriserna kollektivtrafiken en utmärkt möjlighet att locka tillbaka passagerare som förlorades till följd av pandemin. Rysslands offensiv i Ukraina har redan försvagat Finlands internationella förbindelser, bland annat till följd av att det ryska luftrummet stängdes samt minskningen av de internationella tåg- och vägtransporterna. Positivt är att användningen av trafikdata ökar kraftigt. Detta lovar gott för utvecklingen av trafiktjänster och kontinuerlig förbättring av trafikens smidighet och säkerhet”, säger Pertti Korhonen, verkställande direktör för trafikstyrningsbolaget Fintraffic.

 

I Finland fortsätter flygtrafiken att återhämta sig långsammare än i övriga Europa

Den positiva utvecklingen av överflygningar i början av året stannade av efter den ryska offensiven och sanktionerna mot landet. Sanktionerna förutses påverka flygtrafiken under resten av året.

De centraleuropeiska flygbolagen flyger nu till Asien via Turkiet. En annan rutt från Europa till Asien är via Nordpolen.

”I februari utvecklades antalet överflygningar mycket positivt. Nu när västerländska företag inte flyger över Ryssland, och ryssarna inte kan flyga över de nordiska länderna till Nordamerika, används det finländska luftrummet främst av kinesiska flygbolag för överflygningar. De förlängda restiderna för västerländska flygbolag är en olycklig sak när det gäller bränsleförbrukning och utsläpp från flygtrafiken”, säger Raine Luojus, verkställande direktör för Fintraffics flygtrafiktjänst.

Statistiken över flygtrafiken berättar att flygtrafiken har utvecklats på olika sätt i olika europeiska länder. Ju längre söderut vi rör oss, desto mindre ligger antalet flygningar på minussidan jämfört med siffrorna för 2019. I Finland var flygtrafiken i mars cirka 61 % av 2019 års nivå. En liten förbättring av Helsingfors-Vandas siffror förväntas tack vare flygbolagens sommartidtabeller, som trädde i kraft i slutet av mars.

 

Vägtrafiken ökar jämfört med förra året 

Trafikmängderna på huvudvägarna (riks- och stamvägar) ökade under första kvartalet 2022 med något under fyra procent från motsvarande tidsperiod året innan, och trafikmängderna ligger bara knappt tre procent under nivån före pandemin.  

”I början av året har vägtrafikmängderna redan närmat sig nivån före coronan. Jämfört med förra året har trafiken under januari–mars varit ökande nästan överallt i Finland”, säger Aapo Anderson, verkställande direktör för vägtrafikstyrning hos Fintraffic.

En ökning ägde rum både bland personbilar och tung trafik. Under januari–mars ökade personbilstrafiken med fyra procent och den tunga trafiken med knappt två procent.  Mätt landskapsvis ökade trafikmängderna mest i Egentliga Finland (7 %), Lappland (6 %) och Nyland (6 %).

Vägtrafikens utveckling observeras från trafikens automatiska mätpunkter (LAM-punkter), som underhålls av Fintraffic.

 

Godstransporternas popularitet på järnvägarna fortsätter att öka 

”Lokaltrafikens passagerarmängder återgår gradvis till siffrorna före coronakrisen. Sedan förra årets tillväxtfas har godstrafikmängden minskat under första halvåret på grund av kriget i Ukraina och sanktionerna. Även i persontrafiken mot Ryssland har det skett förändringar. Allegrotrafiken återupptogs i december 2021, men trafikeringen avbröts i slutet av mars. Även banarbeten har påverkat tågtrafikens punktlighet. Under den gångna vintern har det varit rikligt med snö, och detta syns till exempel i den ökade mängden järnvägsarbeten och därigenom i trafikens punktlighetssiffror”, berättar Sanna Järvenpää, Fintraffics operativa chef för järnvägstrafikstyrningen.

 

Användningen av trafikdata fortsätter att växa

Användningen av data och mängden av trafikrelaterade data är i kraftig tillväxt.

Under årets första kvartal gjordes det 20 % fler gränssnittsanrop till Digitraffic-tjänsten, som tillhandahåller öppna data för väg-, järnvägs- och sjötrafiken, än under motsvarande tidsperiod 2021. Även datamängden ökade med 30 % under januari–mars 2022 jämfört med samma tid föregående år.

Fintraffic tillhandahåller en lägesbild av trafiken till konsumenter, företag och medier, samt öppna data till applikationsutvecklare, bland annat för utveckling av olika karttjänster och för användning i navigatorer.

 

Bekanta dig med Fintraffics tjänster: 

Bekanta dig med Digitraffic-tjänsten som tillhandahåller öppna data för väg-, järnvägs- och sjötrafik: https://www.digitraffic.fi/ 

Trafikläget-tjänsten presenterar, åskådligt på en karta, information som har samlats in av Fintraffic, Trafikledsverket samt kommunikationsverket (Traficom). Tjänsten finns tillgänglig både som webbtjänst och som mobilapp (iOS och Android).

Trafikens kundservice är en rikstäckande rådgivningstjänst för väg-, järnvägs- och vattenvägsfrågor, som är gemensam för Trafikledsverket, NTM-centralerna och Fintraffic. 

Rapporter av skicket hos en trafikled kan göras via flera olika kanaler. Det är en bra idé att ladda ner applikationen Trafikläget till mobiltelefonen, där man kan följa trafiksituationen i Finland och rapportera om trafikledernas skick.

Läs om järnvägs- och vägtrafikens trafikmängder: https://www.fintraffic.fi/fi/fintraffic/liikennemaarat

 

Läs också:

17.1.2022 År 2021 ökade trafikmängderna och användningen av trafikdata från föregående år – kollektivtrafiken släpade efter privatbilarna

 

Mer information och intervjuförfrågningar:

https://www.fintraffic.fi/fi/fintraffic/medialle

 

Share