Skip to main content
Pia Julin lähikuva

Fintraffics verkställande direktör byts – Pia Julin är ny verkställande direktör

Fintraffics styrelse har utnämnt DI, eMBA Pia Julin till bolagets verkställande direktör. Hon tillträder sin tjänst 14.6.2023. I uppdraget efterträder Julin Pertti Korhonen som varit Fintraffics verkställande direktör sedan 2019 och avgår som avtalat med bolagets styrelse. Korhonen fokuserar på sina uppgifter i tillväxtföretag och en investeringsbank.

Pia Julin har sedan 2022 varit verkställande direktör för Fintraffics järnvägstrafikstyrning. Service- och utvecklingsdirektör Sanna Järvenpää har utnämnts till tillförordnad verkställande direktör för järnvägstrafikstyrningen.

"Pia Julin har framgångsrikt lett Fintraffics järnvägstrafikstyrning och i sitt arbete borgat för säkerheten samt utvecklingen av tjänsterna i trafikstyrningen och bidragit till framskridandet av det betydande Digispår-projekt. Genom Digispår-projektet kommer Finland i framkant i Europa att utnyttja digitalisering för att förbättra järnvägstrafikens säkerhet och smidighet samt att öka populariteten. Pia Julin har en stark bakgrund inom ledning av affärsverksamhet, produktion, logistikkedjor, säkerhet, kvalitet och företagsansvar i flera olika företag", berättar Fintraffics styrelseordförande Tero Ojanperä.

Placeringen av väg- och järnvägstrafikstyrningen samt sjö- och flygtrafikledningen i samma bolag skapar för Fintraffic utmärkta möjligheter att utveckla hela trafiksystemet i Finland. Vi kan tillsammans med andra aktörer tillhandahålla och utnyttja data som genereras i trafikstyrningen för utvecklingen av trafiktjänsterna. Det är ett tecken på stort förtroende att få ta över ansvaret för ledningen av Fintraffic i en situation där bolaget, som innefattar alla trafikformer, redan etablerat sin ställning i trafiksektorns samarbetsnätverk. I nära samarbete med de olika trafikformerna och intressentgrupperna försöker vi för hela Finland skapa en konkurrenskraftigare logistik samt smidigare och miljövänligare resor", konstaterar Pia Julin.

"Under Perttis ledning har Fintraffics nya vision och strategi skapats, och dessa styr bolaget mot ett öppet samarbete och partnerskap med olika aktörer. Vårt uppdrag är att tillsammans med kunderna producera världens bästa trafikstyrning och smarta tjänster för trafiken", säger Tero Ojanperä.

"På styrelsens vägnar vill jag tacka Pertti för hans starka bidrag till utvecklingen av bolaget samt trafiken i Finland när bolaget går in i en ny fas där den fastställda visionen och strategin förverkligas. I bolagets följande utvecklingsfas är vårt mål allt större genomslagskraft genom att fortsätta uppbyggnaden av trafikens ekosystem som främjar utnyttjandet av data", fortsätter Ojanperä.

"Jag har fått vara med i Fintraffics verksamhet i drygt fem år, först som styrelseordförande för flygtrafiktjänsten och järnvägstrafikstyrningen, sedan biträdde jag kommunikationsministeriet i etableringen av Fintraffic varefter jag var styrelseordförande och de senaste åren verkställande direktör. Det har varit mycket givande att få sätta sig in i trafikstyrningen på land, till sjöss och i luften. Fintraffics uppdrag att skapa trafikens dataekosystem har varit särskilt inspirerande för mig. Jag vill tacka alla Fintraffics superproffs för samarbetet och de intressanta åren", konstaterar Pertti Korhonen.

"Nu tar jag itu med nya utmaningar. Jag övergår till den Londonbaserade investeringsbanken Namier Capital där jag blir styrelsemedlem och rådgivare för specialområdet teknikbolag inom grön övergång. Infinited Fiber Company, där jag är styrelseordförande och placerare, ska i Kemi investera i en fabrik för återvinning av textilfibrer, och projektet kräver intensiv tidsanvändning. Dessutom är jag med i Enerim Oy som levererar livsviktig programvara för elnät och där den gröna övergången också är en central drivkraft", berättar Korhonen.

Dela