Skip to main content

Dyrare bränsle och Rysslands invasion påverkar trafiken

Published on 18.7.2022

Vägtrafikens kraftiga tillväxt har brutits under försommaren. På järnvägarna har antalet tåg inom godstrafiken minskat väsentligt från föregående år. Inom flygtrafiken är trafikvolymerna fortfarande klart lägre än före pandemin, även om trafiken har tagit fart under sommarperioden. Informationen framgår ur trafikstyrningsbolaget Fintraffics statistik för april-juni.

”Vårt trafiksystem håller på att skakas om av två externa chocker: dyrare bränsle och Rysslands invadering av Ukraina. Högre bränslepriser ökar hushållens trafikkostnader och har fått allt fler att leta efter alternativ till privatbilar. Samtidigt har Finlands internationella trafikförbindelser inom flyg- och järnvägstrafiken försämrats till följd av kriget. I takt med att den östliga trafiken har minskat betydligt har Finland blivit Europas nordliga återvändsgränd. Samtidigt som bränslepriserna stiger och utsläppen från transporter uppmärksammas alltmer, möter de för Finlands ekonomi viktiga logistiska förbindelserna nya utmaningar”, säger Fintraffics verkställande direktör Pertti Korhonen.

Det är nu viktigt att vi får ny fart i utvecklingen av konkurrenskraftiga och lönsamma mobilitetstjänster som ett alternativ till privatbilar och att vi kan minimera väntetiderna och förbättra effektiviteten i transportkedjorna. Dessa mål kan främjas genom digitalisering av trafiken, men detta framskrider inte av sig självt utan förutsätter också av Finland offentliga investeringar i digital infrastruktur och digitala metoder. I Finland lönar det sig att utnyttja den pågående krisen fullt ut vid förnyelse av trafiksystemet för att göra det mer effektivt och hållbart”, fortsätter Korhonen.

 

Vägtrafiken

Trafikvolymerna på huvudvägarna (riks- och stamvägar) ökade under andra kvartalet 2022 med mindre än en procent från motsvarande period föregående år, dvs. att i praktiken bröts tillväxten. Trafikvolymerna på huvudvägarna var under april–juni knappt fem procent lägre än nivån före pandemin. I juni vände trafikvolymerna till en tydlig minskning jämfört med motsvarande period föregående år.

Antalet tunga fordon minskade under april–juni med 2,6 procent från året innan.

 

Järnvägstrafiken

Antalet godståg på järnvägarna minskade tydligt under april–juni. Omkring 15 procent färre godståg färdades på bannätet än under motsvarande period föregående år. Inom persontrafiken ökade antalet närtåg med närmare sex procent.

Det utfördes mer järnvägsarbete än under motsvarande period året före, vilket syntes särskilt tydligt i fjärrtågens punktlighet, som minskade från föregående år.

 

Flygtrafiken

Antalet flyg som avgick från och anlände till Finland var under april–juni knappt en tredjedel lägre än år 2019 före pandemin. Trafiken tog dock fart mot sommaren.

Enligt statistiken har volymen av överflygningstrafik i Finland återhämtat sig under början av året, men detta förklaras huvudsakligen av flygningar mellan Ryssland och Kaliningrad över Finska viken. För att garantera säkerheten tillhandahåller Fintraffics flygtrafiktjänst flygtrafiktjänster för dessa flygningar, men förväntar sig inte att få någon ersättning från flygbolagen.

 

Trafikdata

Fintraffic distribuerade 20 procent mer trafikdata under andra kvartalet än under motsvarande period förra året. Särskilt användningen av sjöfartsdata har ökat under våren (+45 %) jämfört med motsvarande period föregående år. På årsnivå görs cirka fyra miljarder anrop till de öppna gränssnitt som Fintraffic upprätthåller, och från vilka andra aktörer söker information.

Fintraffic tillhandahåller en lägesbild av trafiken till konsumenter, företag och medier, samt öppna data till applikationsutvecklare, bland annat för utveckling av olika karttjänster och för användning i navigatorer.

 

Bekanta dig med Fintraffics tjänster:

Bekanta dig med Digitraffic-tjänsten som tillhandahåller öppna data för väg-, järnvägs- och sjötrafik: https://www.digitraffic.fi/

Trafikläget-tjänsten presenterar, åskådligt på en karta, information som har samlats in av Fintraffic, Trafikledsverket samt kommunikationsverket (Traficom). Tjänsten finns tillgänglig både som webbtjänst och som mobilapp (iOS och Android).

Trafikens kundservice är en rikstäckande rådgivningstjänst för väg-, järnvägs- och vattenvägsfrågor, som är gemensam för Trafikledsverket, NTM-centralerna och Fintraffic.

Rapporter av skicket hos en trafikled kan göras via flera olika kanaler. Det är en bra idé att ladda ner applikationen Trafikläget till mobiltelefonen, där man kan följa trafiksituationen i Finland och rapportera om trafikledernas skick.

Läs om järnvägs- och vägtrafikens trafikmängder: https://www.fintraffic.fi/fi/fintraffic/liikennemaarat

Share

Liitetiedostot