Skip to main content
Ilmekilpailu

Designtävling: Vill du se dina egna illustrationer på järnvägsstationernas skärmar?

Published on 19.4.2023

Last edited on 21.4.2023

Järnvägsstationerna är genomgångsställen och träffpunkter. Varje år rör sig miljontals tågpassagerare runt stationerna och stationshallarna. Vill du se dina illustrationer på Fintraffics informationsskärmar på Finlands största järnvägsstationer?

Studerar du eller har du nyligen börjat jobba inom branschen? Eller är ett jobb inom branschen kanske din dröm? Denna tävling är för dig! Designa det visuella utseendet av Fintraffics Tågavgångar- eller Trafikläget-tjänster för tågpassagerare! Se tävlingens regler och anvisningar för deltagande nedan.

Vi söker nu ett fräscht visuellt / grafiskt utseende för Fintraffics passagerarinformationsskärmar på Finlands största järnvägsstationer. Illustrationerna ska beskriva Fintraffics digitala tjänster: antingen Trafikläget eller Tågavgångar. De bör på ett attraktivt, tilltalande och distinkt sätt locka passagerarna att använda dessa tjänster, som gör deras liv enklare. Dessutom bör de återspegla Fintraffics identitet. Det är tillåtet – även önskvärt – att vara lekfull inom den goda smakens gränser. 

Vi vill uppmuntra och stödja studerande eller sådana som vill eller precis har börjat jobba inom branschen, så vi har riktat denna tävling specifikt till denna målgrupp.

Fintraffics jury utser vinnaren. Vi ger gärna synlighet inte bara till själva arbetet, utan också till designern själv. Om andra möjliga användningsändamål än de som anges nedan kommer vi överens med vinnaren separat.

Pris:

  • 1:a pris: 350 € och synlighet på alla infoskärmar och sociala medier (6 - 8/2023). Dessutom kommer vi att sända ut ett separat pressmeddelande om saken
  • 2:a pris: 200 € och synlighet på sociala medier (6 - 8/2023)
  • 3:e pris: 100 € och synlighet på sociala medier (6 - 8/2023)

Anvisningar

Du kan delta i tävlingen med ett bidrag. Teknik och stil är inte begränsade, så länge filformatet och eventuella rättigheter till t.ex. fotografier beaktas. Mer information om Fintraffics grafiska anblick finns i koncernens Brand Book. 

Arbetets storlek ska vara 1920x1080 och det ska vara i antingen PNG- eller JPG-format (förpackat). Den maximala filstorleken är 15 Mb.

Lämna in dina illustrationer senast den 21.5.2023 till: kuvituskilpailu@fintraffic.fi. Bifoga ditt namn, dina kontaktuppgifter och en kort skriftlig beskrivning av dina illustrationer och deras innehåll, dvs historien bakom ditt verk. Rubricera meddelandet: Fintrafficin kuvituskilpailu

Fintraffics tidtabelltjänst Tågavgångar

När kommer ditt tåg till stationen? Vad är avgångstiden för ditt tåg? I Fintraffics tågavgångstjänst kan du kontrollera tidtabellsinformationen för ditt tåg i realtid med bara ett klick! Tjänsten visar antingen tågens avgångs- eller ankomsttider från den station du väljer, eller så kan du se tidtabellsinformationen för ett visst tåg med alla mellanliggande stationer. Tidtabellerna uppdateras i tjänsten Tågavgångar direkt via Fintraffics järnvägstrafikdata i realtid.

Fintraffics tjänst Tågavgångar finns på https://junalahdot.fi.

Visste du att? Förutom i Fintraffics tidtabelltjänst Tågavgångar kan du höra vår tågtidtabellsinformation i stationernas utrop ”tåget avgår från spår..." och se dem direkt på tågplattformarnas skärmar. Vi arbetar för att se till att tågens tidtabellsinformation kommuniceras till passagerarna i realtid och att resan blir så smidig som möjligt.

Fintraffics tjänst Trafikläget

Ska du stiga ombord ett tåg? Med kartvyn i Fintraffics tjänst Trafikläget kan du sitta i soffan där hemma och kontrollera till exempel när tågen anländer till din station, som tidtabellsinformation i realtid, förstås. I samma tjänst kan du också hitta aktuella fokuspunkter till exempel för bilister – från väderinformation till trafikvolymer och landsvägsunderhåll. Tjänsten Trafikläget samlar data för olika trafikformer på ett ställe, så att trafikinformationen kommuniceras öppet och i realtid till alla passagerare.

Fintraffics tjänst Trafikläget hittar du på adressen liikennetilanne.fintraffic.fi

Share

Liitetiedostot

Bilaga Storlek
Fintraffic_Brand_book_Kevät_2022.pdf 29.77 MB