Skip to main content
Avia Collegen koulutustilat

Avinor valde Avia College som sin utbildningspartner

Published on 7.10.2022

Avia College har vunnit upphandlingen av utbildningen "on the job training / assessor basic &refresher" för 2023–2025, som anordnades av företaget som tillhandahåller Norges flygtrafiktjänster. I praktiken innebär detta att Avia College anordnar alla grund-, repetitions- och fortsättningsutbildningar under tre års tid för Avinors arbetsplatsutbildare och inspektörer. 

"Ur affärssynpunkt ger detta oss en önskvärd extrainkomst, men även ur referenssynpunkt är detta en utmärkt sak för oss. Jag vill gratulera hela Avia College-teamet till den framgångsrika satsningen på upphandlingen”, säger Raine Luojus, verkställande direktör för flygtrafiktjänster.

Utbildningen anordnas både på distans och som närundervisning

Utbildningsplanen specificeras under de kommande veckorna. Drygt hundra av Avinors arbetsplatsutbildare och uppskattningsvis 10–30 inspektörer kommer att utbildas per år. Repetitionsutbildningar anordnas i huvudsak med hjälp av distanslösningar, men grundutbildningar för inspektörer och arbetsplatsutbildare genomförs som närundervisning vid Avia College.

”Flygledningsrelaterad utbildning är mycket lika i olika länder. Inom branschen sker utbildning hur som helst på engelska, och därför orsakar språket inga utmaningar för utbildarna. Vi skräddarsyr distansutbildningen och allt nödvändigt material efter norrmännens önskemål. Vi har möjlighet att anordna utbildningen med vår nuvarande personal, men arbetet organiseras och arbetsinsatserna inriktas eventuellt på nytt”, berättar Antti Ruhanen, rektor för Avia college.

Under sommaren har Fintraffics Avia College också deltagit i andra upphandlingar som fortfarande pågår.

Avia Colleges utbildningslokaler och utrustningar samt kompetens i toppklass

De lokaler som togs i bruk förra hösten är ljusa, rymliga och användarvänliga. I de moderna utbildningslokalerna finns moderna simulatorer och många olika klassrum för olika behov.

Avia College är en specialläroanstalt som ägs av Fintraffics flygtrafiktjänst, och som enda läroanstalt i Finland erbjuder utbildning som leder till flygledaryrket. Dessutom anordnas vid läroanstalten repetitions- och fortsättningsutbildning samt enhetsspecifik utbildning för olika verksamheter inom flygtrafikbranschen.

Share