Skip to main content
Purjevene merellä

Ansvarsfullt i midsommarvattnen: ingen alkohol, på med flytvästen och kom ihåg väjningsreglerna

Published on 21.6.2022

Många njuter av midsommaren på vatten. Trafik- och kommunikationsverket Traficom och Fintraffic vill påminna såväl båtförare som är nybörjare och mer erfarna om de grundläggande sakerna för en säker båtanvändning: alkohol och båtkörning hör inte ihop, endast flytvästar som man verkligen har på sig räddar liv och att det endast finns väjningsplikt på havet, inte förkörsrätt.

"Ge dig ut i båt endast om du är nykter. En olycka kan vara framme var och när som helst och även en liten mängd alkohol kan påverka vår funktionsförmåga. Ta på dig flytväst innan du åker ut och se till att dem du älskar också gör det”, betonar teamansvarig Suvi Toppari på Traficom.

Båtkörandet har ökat i populäritet och det är även många nya båtintresserade som rör sig på vattnen. Nybörjaren bör ge sig ut i båten genom att förbereda sig och ge sig till tåls.

”Se till att du känner din båt och att din båt är hel och säker och att dess utrustning är i skick. Kontrollera båtförhållandena innan ni far. Ta med gällande sjökartor på papper om båtkörandet kräver ruttplanering. Det allra viktigaste är att se till att man inte orsakar fara eller stör andra eller miljön”, säger Toppari.

På havet finns ingen förkörsrätt, endast väjningsplikt

För att trafiken och möten på vatten ska kunna ske så smidigt och säkert som möjligt även under midsommaren ska varje befälhavare känna väl till väjningsplikterna och följa dem noggrant. Detta är särskilt viktigt i smala farleder, där det förutom nöjesbåtar även rör sig handelsfartyg.

”För att det ska vara säkert att röra sig på vattnen hela midsommaren är väjningsreglerna en sådan sak som varje befälhavare ska kunna utan och innan. Med tanke på handelsfartygen är det mycket viktigt att i synnerhet hålla ordentliga avstånd så att inga tillbud ska uppstå. Handelsfartyg rör sig längs noggrant markerade rutter i trånga farledsområden och har på grund av sina långsamma manöveregenskaper och andra egenskaper knappast någon chans att väja för snabbrörliga fritidsbåtar eller till exempel vattenskotrar”, påminner chef Hanna Linjos-Maunula på Fintraffics VTS-central om.

Upprepa väjningsreglerna för motorbåtar:

  • Ska du åka om en annan motorbåt? Du kan åka om på den sida som du anser vara säkrast. Regeln att åka om på vänster sida som gäller på landsvägarna gäller inte till havs. Den som åker om ska beakta hur vågrörelserna påverkar den andra båten. Ofta måste den omkörda båten ändra kurs så att båten möter vågorna från den omkörande båten framifrån. Vågor från sidan kan göra att båten gungar våldsamt.
  • Ska du möta en annan motorbåt? När två motorbåtar möter varandra från motsatt håll ska båda väja till höger. I allmänhet är det bra att hålla sig till höger i farlederna. På så vis kommer man mot mötande trafik på ett flexibelt och säkert sätt.
  • När motorbåtarnas färdriktningar däremot korsar varandra, är den som kommer från vänster väjningspliktig. Där handlar man alltså på samma sätt som i vägtrafiken. Om möjligt ska den som kommer från vänster väja akter om båten som kommer från höger. Väjning kan exempelvis ske genom att ändra båtens hastighet och kurs.
  • Möter du som motorbåtsanvändare en segelbåt? Motorbåten ska väja för segelbåten oavsett vilken riktning motorbåten närmar sig från. En motordriven segelbåt betraktas som motorbåt, och har inte några särskilda rättigheter gentemot andra båtar.

Kom även ihåg dessa:

  • Att väja för segelbåt. Segelbåtar väjer för varandra beroende på vinden. Om vinden kommer från samma sida, väjer den på vindsidan. Om vinden kommer från olika sidor, väjer den som har vinden från vänster.
  • Möte mellan fartyg och båt i en trång farled. Båten, även en segelbåt, ska väja för fartyget, vars säkra gång begränsas av dess stora djupgående. En båtanvändare bör alltid undvika mötessituationer med fartyg där marginalerna är små. Fartyget kan inte nödvändigtvis utföra snabba väjningsrörelser eller hastighetsändringar, vilket lätt kan leda till allvarliga farosituationer.

Share