Skip to main content
Liikenneoperaattorit tieliikennekeskuksen salissa

Trafikens kundservice: Trafikanternas meddelanden om landsvägarnas skick förmedlas nu ännu snabbare än tidigare

Published on 1.2.2023

Stötte du på beläggningsskador eller farligt yrande snö på vägen, var vägen särskilt hal eller översvämmad av vatten? Vet du hur du kan göra en anmälan om landsvägarnas skick? Läs på nytt igenom vart du kan skicka en anmälan så att uppgifterna så snabbt som möjligt når de entreprenörer som ansvarar för vägunderhållet i området.

Du kan göra en anmälan om landsvägarnas skick via två olika kanaler: Trafikens kundservice tar emot merparten av anmälningarna om landsvägarnas skick och Vägtrafikantlinjen svarar när det gäller akut fara.

Trafikanternas anmälningar om landsvägarnas skick spelar en viktig roll för att i avvikande situationer möjliggöra ett snabbt agerande på landsvägarnas skick och rätt riktade åtgärder. Mer än 100 000 anmälningar och observationer om landsvägarnas skick förmedlades till entreprenörerna i fjol.

I fjol togs allt fler anmälningar emot via den elektroniska Responskanalen i Trafikens kundservice där respons kan lämnas in dygnet runt. Av de dryga hundratusen meddelanden om landsvägar som skickades till vägunderhållsentreprenörerna sändes cirka en tredjedel via Responskanalen, berättar Katariina Korteoja kundservicechef på Trafikens kundservice.

Anmälningarna till Responskanalen förmedlas nu direkt till vägunderhållsentreprenörerna

Möjligheterna att göra anmälningar har vidareutvecklats de senaste månaderna. Nu styrs trafikanternas anmälningar om landsvägarnas skick och underhåll via Responskanalen i Trafikens kundservice direkt till underhållsentreprenörerna som svarar för vägnätets skick och underhållsåtgärder.

– Om en bilförare eller någon annan som rör sig på vägarna till exempel vill göra en anmälan om att vägen är hal eller oplogad, kan anmälan göras direkt till Responskanalen. Anmälningarna förmedlas genast automatiskt till entreprenören, dygnet runt och varje dag året runt. Det är inte nödvändigt att ringa eftersom det går att rikta responsen direkt på kartan i Responskanalen där det även är möjligt att följa upp anmälans status. I Responskanalen är det även är möjligt att se om någon redan anmält ärendet, berättar Katariina Korteoja.

Förutom Responskanalen i Trafikens kundservice och den traditionella telefonrådgivningen jobbar den virtuella kundrådgivaren Tempo hos Trafikens kundservice. I Responskanalen finns det dessutom olika artiklar om och färdiga svar på de vanligaste frågorna som användarna av statens trafikleder funderar över.

Hur gör jag en anmälan om landsvägens skick? Kom ihåg dessa tre gyllene regler

1. Via Responskanalen i Trafikens kundservice och Vägtrafikantlinjen förmedlas anmälningarna till entreprenörerna som underhåller statens vägar. Kommunerna och städerna sköter underhållet av sina vägar själva, och därför ska anmälningar om dessa vägar göras direkt hos den kommun eller stad som ansvarar för vägen. Då det gäller enskilda vägar är det väglaget som sköter om underhållet.

2. Om du vill göra en anmälan om landsvägens skick, gör det hos Trafikens kundservice: Snabbast framskrider din anmälan om du gör den elektroniskt i Responskanalen. Anmälningarna om landsvägarnas skick styrs direkt till vägunderhållsentreprenörerna 24/7. Andra icke-brådskande ärenden behandlas vardagar kl. 8–16. Om du vill sköta ditt ärende per telefon når du Trafikens kundservice vardagar kl. 9–15 på nummer 0295 020 600. Vi betjänar dig även på Responskanalens chatt kl. 9–15, den virtuella kundrådgivaren betjänar 24/7.

3. Ring Vägtrafikantlinjen när du upptäcker akuta problem som genast behöver åtgärdas, som utgör en fara för människor, fordon eller infrastrukturen på statens vägar. Sådana problem är till exempel större beläggningsskador, översvämningar, vägras, överraskande halka eller snö som blockerar vägen. Vägtrafikantlinjen har jour 24/7 på nummer 0200 2100. Positioneringen av samtalet underlättas om anmälan görs via Nödcentralverkets mobilapp 112 Suomi, för då syns telefonens position direkt i Vägtrafikantlinjen.

Trafikanterna bör minnas att en anmälan som görs via nämnda kanaler inte är en beställning av ett arbete. För trafikanterna är Trafikens kundservice och Vägtrafikantlinjen kanaler för lämnande av respons, och från dessa tjänster vidarebefordras informationen till vägunderhållsentreprenörerna i området vilka tar beslut om nödvändiga åtgärder. Du kan läsa mer om underhållet av landsvägar och tillsynen av entreprenader i artiklarna i Responskanalen. 


Trafikens kundservice är en nationell rådgivningstjänst i frågor om landsvägar, järnvägar och farleder. Du kan ge respons, ställa frågor och ge utvecklingsförslag samt göra anmälningar om statens olika trafikleder. Du kan kontakta Trafikens kundservice per telefon, per e-post, genom att fylla i blanketten i Responskanalen eller via webbplatsen chatt. Tjänsten förvaltas gemensamt av Trafikledsverket, NMT-centralerna och Fintraffic.

Vägtrafikantlinjen är en tjänst för anmälningar om akuta och farliga problem för landsvägstrafiken. Tjänsten fungerar per telefon, och på numret svarar trafikoperatören på Fintraffics vägtrafikcentral 24/7. Orsaker till att ringa är till exempel farlig halka, vatten som svämmar över vägen eller ett tungt fordon som fastnat. Positioneringen av samtalet underlättas om anmälan görs via Nödcentralverkets mobilapp 112 Suomi, för då syns telefonens position direkt i Vägtrafikantlinjen. Fintraffics vägtrafikstyrning svarar för tjänsten.

Share