Skip to main content
Rahtilaiva ulapalla. Kuvituskuva

Port Activity App erbjuder nya verktyg som stöd för uppfyllandet av utsläppsmålen för sjöfarten

Published on 22.5.2023

Ett av sjöfartsbranschens viktigaste mål är att minska utsläppen från sjöfarten. Port Activity App, som utvecklats för att förbättra sjöfartslogistikens effektivitet, hjälper nu hamnar och aktörer inom sjöfartsbranschen med målen för hållbar utveckling även med hjälp av den nyligen publicerade utsläppsberäkningsfunktionen. Utsläppsberäkningen är en del av applikationens växande ansvarshelhet, som bland annat omfattar ett system för avfallskvitto över avfall som lämnats, planering av kajplatser samt Just-in-Time-planeringssystem för ankommande fartyg.

Port Activity App är en applikation som hjälper aktörer och hamnar inom sjöfartslogistik att utveckla sin verksamhet i en effektivare riktning med hjälp av fartygs- och hamninformation i realtid. Nu erbjuds hamnarna nya verktyg som stöder mer ekologiska verksamhetssätt även för mätning och uppföljning av utsläpp.

Genom sin Polo-utvidgning erbjuder Port Activity App de finländska hamnarna en ny utsläppsberäkning av utsläppen från fartygens hamnvatten. Det nya utsläppsberäkningsverktyget som nyligen publicerats finns tillgängligt för alla finländska hamnar som använder Port Activity App och kan tas i bruk genast. Utsläppsberäkningsfunktionen fungerar per kaj och kan skalas. Då kan man inkludera till exempel fartygets utsläppsberäkningar mellan hamnarna eller på motsvarande sätt inkludera önskade landoperationer i beräkningen, berättar Fintraffics projektchef för sjötrafikledningen Olli Soininen.

Utsläppsberäkningen för fartyg som utvecklats tillsammans med Teknologiatalo Uniki samt Envare Solutions Oy, som specialiserar sig på utsläppsberäkning och energieffektivitet, omfattar farledskörningar, flyttningar till och från hamnen och vistelse på kajen. Beräkningen börjar när fartyget anländer till hamnens vattenområde och avslutas när fartyget lämnar det. Utsläppsberäkningen omfattar nio olika utsläppsklasser och följer internationella standarder.

Finland har förbundit sig till EU:s mål för att minska utsläppen och Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s mål för att minska utsläppen från sjötrafiken. EU:s allmänna mål för att minska växthusgasutsläppen är en minskning med 55 procent mellan 1990 och 2030 samt klimatneutralitet 2050. I IMO:s preliminära växthusgasstrategi har man kommit överens om att utsläppsminskningsmålen i fråga om de genomsnittliga koldioxidutsläppen från transportprestationen ska vara 40 procent mindre fram till 2030, varefter målet är en minskning med 70 procent fram till 2050 jämfört med nivån 2008. Dessutom är målet att minska växthusgasutsläppen från den internationella sjötrafiken med minst 50 procent före 2050 jämfört med nivån 2008. Samtidigt strävar man efter att stegvis avlägsna utsläppen så att koldioxidutsläppsminskningarna motsvarar temperaturmålen i Paris klimatavtal.

Port Activity App är en del av Fintraffics ekosystemarbete för sjötrafikstyrning, där man genom nära samarbete mellan marina aktörer och nya digitala lösningar strävar efter att främja datautbytet inom sjöfarten och dess logistiska kedjor och skapandet av en lägesbild. Port Activity App samlar information som är väsentlig för alla hamnaktörer under samma applikation från olika system. Port Activity är byggd open source-baserat, och tack vare detta kan hamnarna skräddarsy den efter sina egna behov.

Share