Skip to main content

Hamnapplikation som kombinerar tidsinformation utvecklas i riktning mot internationellt samarbete

Published on 13.9.2021

Visste du att det blir febril aktivitet runt ett fartyg skeppet när det anländer till en hamn? Transporter lossas och lastas, eventuella underhållsåtgärder utförs och fartygets grundläggande behov, såsom avfallshantering, bränsle och proviantering, tillgodoses. På fartyg för passagerartrafik koordineras, utöver andra aktiviteter, både människor och bilar ut ur fartyget. Men vad händer i hamnen om fartyget blir försenat från den överenskomna tidtabellen?

Om ett fartyg anländer fem timmar för sent till en annan plats än vad som har överenskommits, ackumuleras utmaningarna bland de olika aktörerna. Tidigare har tidtabellsinformation inte varit tillgänglig i realtid från samma plats, utan information har levererats till olika aktörer via telefon, meddelanden och flera olika system. Som lösning har utvecklats hamnapplikationen Port Activity, med målet att förbättra informationsflödet mellan olika intressenter som är verksamma i hamnarna, vilket möjliggör så effektiva och ekonomiska hamnbesök som möjligt.

- Pilotversionen av hamnapplikationen utvecklades i samarbete med hamnarna i Raumo och Gävle. Vi märkte dock snabbt att det finns en kraftig efterfrågan på en sådan här tjänst, eftersom applikationen också spreds marknadsdrivet till andra hamnar, berättar Olli Soininen, Fintraffics projektledare för sjötrafikstyrning.

Ingredienser för internationellt samarbete kring applikationen

För närvarande har man avtalet med mer än 10 finska hamnar om att använda Port Activity, och den används även i Sverige. Östersjön är ett av världens mest trafikerade sjötransportområden, där det rör sig 2 500 fartyg dygnet runt. Varje år passerar 17 % av hela världens sjötransporter via dess hamnar. I framtiden är målet att få med de andra länderna runt Östersjön i användningen av hamnapplikationen samt att sedan flytta till globala vatten.

- Betydande besparingar både när det gäller utsläpp och euro kan uppnås med hjälp av applikationen, genom att dela tidsinformation och därigenom göra hamnarnas verksamhet effektiva. Här finns är definitivt ingredienserna för internationellt samarbete, berömmer Soininen.

Hamnapplikationen föddes som en del av det EU-finansierade projektet STM EfficientFlow, som hade till mål att skapa nya verktyg för att göra sjötrafiken smidigare, förbättra säkerheten samt minska utsläppen genom utnyttjande av modern data- och informationsdelning. Projektets avslutningsseminarium hölls i början av juni och Port Activity fortsätter nu sin egen resa som främjare av effektivare hamnbesök.

Hamnaktörernas tidtabellsinformation till samma plats

Realtidsdelning av tidsinformation effektiviserar hela logistikkedjans verksamhet. Applikationen sammanställer tidtabellsinformation från de olika intressenterna i hamnen i realtid på samma plats från olika system och informerar sina användare om eventuella tidtabellsändringar. Då vet alla exakt var man finns och kan planera sina egna tidtabeller effektivt efter detta.

- Om transportföretaget får information från applikationen att ett fartyget inte längre hinner nå hamnen samma dag, behöver föraren inte stanna kvar i hamnområdet för att vänta och sova, utan kan komma till platsen först när fartyget faktiskt anländer, inleder Soininen.

Applikationen fungerar i båda riktningarna, vilket innebär att förutom fartyget kan andra användare också rapportera sin tidtabellsinformation så att den blir synlig för andra i realtid. Om till exempel ett avfallshanteringsfordon har gått sönder på väg till hamnen och ett nytt kommer lite senare än den ursprungliga tidtabellen, kan vi förbereda oss på detta.

Applikationen kan skräddarsys så att den passar respektive hamns behov

Port Activity är byggd open source-baserat, och tack vare detta kan hamnarna skräddarsy den efter sina egna behov tillsammans med sin egen utvalda utvecklingspartner. Detta bidrar väl till internationaliseringen, för även om funktionerna i hamnarna är globala på många platser, finns det också nationella behov som kan beaktas i applikationen. Hamnarna har också börjat utveckla tjänsten mycket aktivt. Den SaaS-baserade versionen av applikationen, som redan används i Finland, är planerad att lanseras i Sverige under hösten 2021.

Av hamnapplikationen skapades en mobil- och datorversion, vilket gör den enkel att använda både i fält och i kontorsmiljö. De resultat som noterades under pilotprojektet visar att det var rätt tid för den elektroniska övergången.

- För många hamnaktörer är telefonen det viktigaste arbetsredskapet på fältet. Därför var det viktigt att applikationen skulle vara så enkel som möjligt att använda i mobilen. Nu är det möjligt att kontrollera och ändra tidtabellsinformation samt informera andra med några klick, berättar Soininen.

Utgångspunkten för Fintraffics sjötrafikstyrning är, utöver att förbättra sjöfartens säkerhet, att främja fartygstrafikens smidighet och effektivitet. Port Activity är ett bra exempel på en tjänst där dessa mål med anknytning till smidighet och effektivitet kan drivas framåt som en bred gemensam front, genom utnyttjande av en föränderlig digitalisering.

Share