Skip to main content
Rekka-auto maantiellä

Förbokningstjänsten för godstrafiken vid gränsövergångsstället i Vaalimaa upphör – ett system med dirigering till långtradarparkeringen börjar 7.4.2021

Published on 25.3.2021

Förbokningstjänsten för godstrafiken (www.evpa.fi) upphör i sin nuvarande form vid gränsövergångsstället i Vaalimaa 6.4. I stället introduceras ett tillfälligt system med dirigering till långtradarparkeringen. Myndigheterna och Fintraffic Väg kartlägger olika implementeringsmodeller för att senare kunna fortsätta med förbokningstjänsten.

Förbokningstjänsten i Vaalimaa har fram till i dag testats för godstrafiken vid gränsövergångsstället, men nu upphör tjänsten. Genom självbetjäningspunkter, webbplatsen evpa.fi eller 24/7-telefontjänsten har godstrafiken i förväg kunnat anmäla sin ankomst till gränsövergångsstället.

Inga närmare beslut har fattats om modellen som börjar tillämpas efter det tillfälliga systemet med dirigering till långtradarparkeringen. Mer information ges i takt med att planerna för implementeringsmodellen framskrider.

Ett system med dirigering till långtradarparkeringen börjar tillämpas 7.4

Från och med 7.4 börjar ett tillfälligt system med dirigering till långtradarparkeringen tillämpas vid gränsövergångsstället i Vaalimaa. 

Så här fungerar det tillfälliga systemet med dirigering till långtradarparkeringen vid gränsövergångsstället i Vaalimaa:

Den tunga trafiken som anländer till gränsövergångsstället i Vaalimaa dirigeras med informationsskyltar till självbetjäningspunkten vid långtradarparkeringen. Vid självbetjäningspunkten registrerar sig förarna i systemet genom att ge följande uppgifter i systemet:

•    fordonets registreringsnummer
•    förarens mobiltelefonnummer
•    eventuella uppgifter om hög prioritet för transporten 

Efter registreringen dirigeras föraren till långtradarparkeringen för att vänta på sin tur. Den egna turen vid Tullens betjäningsställe meddelas per SMS till mobiltelefonnumret som uppgetts av föraren. Turen meddelas dessutom med registreringsnumret på skärmarna vid långtradarparkeringen.

Så länge det tillfälliga systemet med dirigering till långtradarparkeringen tillämpas är förbokningstjänsten genom självbetjäningspunkterna, webbplatsen evpa.fi eller 24/7-telefontjänsten inte i användning. 

Uppgifterna i systemet för dirigering av godstrafiken till långtradarparkeringen raderas inom en timme räknat från tidpunkten då ett fordon lämnar Tullens betjäningsställe och område.

Share