Skip to main content
Lennonjohtaja Osmo Liimatainen

Flygledare ser till att flygtrafiken är smidig och säker

Published on 20.10.2021

Under de senaste åren (före coronaviruset) har det funnits 1 000–2 000 sökande till flygledarutbildningen. När cirka 10 personer antas varje år är det sannolikt något av det mest krävande i Finland och i världen att komma in i branschen.

Vad gör en flygledares arbete intressant och vilken typ av arbete är det i praktiken, inleder flygledaren Osmo Liimatainen.

Osmo Liimatainen har redan upplevt branschen ur många synvinklar. Förutom sitt arbete som flygledare har han varit verksam i ett otal olika uppgifter inom flygtrafiktjänstområdet i mer än 15 år. Motiverande i flygledningsarbetet är att man kan utmana sig själv.

De största utmaningarna i flygledarens arbete är relaterade till exceptionella situationer. De flesta orsakas av dåligt väder. På sommaren störs flygrutterna och flygplatsens vardag av åska och på vintern av dimma och snöstormar: landningsbanor måste stängas, flygplanen kan inte lyfta och landa i tid, eller flyget dirigeras till en omväg.

"En flygledares yrkesskicklighet prövas i akuta och exceptionella situationer. Om det till exempel inträffar ett sjukfall ombord på en flygning, ska flygledaren snabbt kunna organisera om trafiksituationen och landningsordningen, och ingen förändring får påverka flygningarnas eller passagerarnas säkerhet. Just att fatta snabba beslut i föränderliga situationer är väsentligt i arbetet," berättar Liimatainen.

Inom flygledning sätts alltid säkerheten i främsta rummet och om det råder trängsel ökar förseningarna lätt.

– Att undvika förseningar är viktigt i arbetet, eftersom förseningar är kostsamma för våra kunder, det vill säga flygbolagen. Under de senaste åren har det knappast förekommit några förseningar av flygledningsskäl i Finland (även under åren före coronaviruset). Hos oss arbetar det verkligt kompetent och yrkesskicklig personal, alla vet hur man ska agera i olika situationer, berättar Liimatainen.

Flygkontrolltjänsten tillhandahålls av områdeskontrollen, inflygningskontrollen samt den lokala flygledningen. Från områdeskontrollen betjänas flygningarna under deras distansflygning, och dessutom ansvarar områdeskontrollen för luftrumskontroll och reglering av trafikflöden i Finland. Inflygningskontrollens ansvarsområde sträcker sig ca 50–70 kilometer från flygplatsen och den lokala flygledningen känner många till, den utförs från flygplatsens flygledartorn.

På större flygplatser, såsom Helsingfors-Vanda, är flygledningsarbetet ett treskiftsarbete och på nätverksflygplatser är arbetsskiften beroende av de flygningar som går till dessa. 

Viktiga arbetsverktyg på alla arbetsplatser är datorskärmar som visar en lägesbild som produceras av olika sensorer. I praktiken visas varje flygning på skärmen som identiska symboler, och intill dessa visas ett antal olika prestandavärden.

Vårt mål är världens mest miljövänliga luftrum

Målet för Fintraffics flygtrafiktjänst, förutom världens säkraste och smidigaste luftrum, är att också vara det mest miljövänliga luftrummet.

"I vårt dagliga arbete vidtar vi många åtgärder för att flygtrafiken ska kunna fungera på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Optimering av flygvägarna, landningar med kontinuerlig sjunkning och tätt internationellt samarbete är våra metoder för att minska utsläppen. Dessutom tar flygtrafiktjänsten hänsyn till de krav som miljötillståndet ställer på flygbullerhantering," berättar Liimatainen.

Utöver de ovannämnda åtgärderna har det med flygbolaget Finnair inletts ett unikt samarbetsprojekt i vilket det genom dataintegration utvecklas analyser för att ytterligare förbättra miljöeffektiviteten. Om detta kommer det att berättas när projektet framskrider.

Idag, 20.10, firar vi det internationella flygledarnas dag. Dagen kan följas via hashtaggen #ATCDay.

Share

Etiketter