Skip to main content
Alus merellä

Fintraffics sjötrafikledning deltar i Green Shipping Challenge på FN:s klimatkonferens

Published on 11.11.2022

Under FN:s COP27-klimatkonferens i Egypten försöker man hitta lösningar för att bromsa klimatförändringen. Fintraffics sjötrafiklednings lösningar för att minska sjöfartens klimatutsläpp uppmärksammas stort vid klimatprojektet Green Shipping som presenteras under konferensen. Fintraffics digitaliseringsprojekt har redan resulterat i mindre utsläpp från sjötransporter i Finland.

Över 40 länder, hamnar och företag deltog i klimatkonferensens Green Shipping-lansering. Alla bidrog till Green Shipping Challenge med sina innovationer och utvecklingsprojekt för en grönare sjötrafik. Från Finland deltog fyra olika helheter i Green Shipping Challenge. Två av dessa var Fintraffics spetsprojekt om hållbar utveckling och digitalisering inom sjötrafikledning.

”Vi på Fintraffics sjötrafikledning har gått in för att påverka sjö- och hamnlogistikens koldioxidavtryck med hjälp av digitalisering och data. Ett av de största utvecklingsobjekten har varit att ta fram en så exakt tidtabellsinformation om handelsfartyg som möjligt. Tidtabellsinformationen kombinerar bland annat sjö- och landfrakten till effektiva transportkedjor i hamnen och möjliggör en gemensam situationsbild. Detta har stor betydelse även ur ett miljöperspektiv. I Östersjöområdet innebär det upp till en fjärdedel mindre koldioxidutsläpp från fartyg och ungefär lika stora besparingar i bränslekostnader. Till exempel kan ett fartyg sänka hastigheten om någon del i logistiken på land ännu inte är redo”, säger Fintraffics sjötrafiklednings projektchef Olli Soininen.

Fintraffics projekt som presenterades under Green Shipping Challenge var applikationen Port Call Time Stamp and Estimation Service & Port Activity, som har tagits fram i samarbete med finländska Awake.ain och Unikie, samt konceptet Virtual Port Arrival, som har ett lite längre perspektiv och som drivs tillsammans med Siili Solutions i samband med projektet NEMO.

Tidsdatatjänsten Port Call Time Stamp and Estimation Service ger olika hamnoperatörer mer exakt information om fartygens ankomst- och avgångstider i de finska hamnarna. Tjänsten bygger på analys av data genom maskininlärning. Port Activity är en hamnapplikation med uppgift att förbättra informationsflödet mellan de intressentgrupper som är verksamma i hamnen och samtidigt skapa en gemensam situationsbild som möjliggör så effektiva och ekonomiska hamnbesök som möjligt. Port Activity fungerar som slutanvändarapplikation för tidsdatatjänsten.

Grundidén bakom Virtual Arrival är att sakta ner fartygets hastighet så att den motsvarar den reviderade ankomsttiden, om man vet att det inte finns en kajplats ledig när fartyget anländer till hamnen. Trots den senarelagda ankomsttiden behåller fartyget sin plats i servicekön enligt den ursprungliga ankomsttiden. Utöver lägre bränslekostnader och ett mindre miljöavtryck erbjuder Virtual Arrival hamnen bättre verktyg för en tillförlitligare schemaläggning av fartygen. Neste och ELS Shipping har varit Virtual Arrival-pionjärer i Finland. De använder Virtual Arrival-konceptet i en del av sina hamnanlöp. Tillsammans med Siili Solutions arbetar Fintraffics sjötrafikledning i samband med projektet Sjötrafikens anmälningstjänst NEMO för att främja Virtual Arrival-konceptets nationella utbyggnad och producera allmänna digitala tjänster som stöd för planeringen av hamnanlöp. 

Läs mer om ämnet:
United States Department of State: https://www.state.gov/launch-of-the-green-shipping-challenge-at-cop27/. Se även https://greenshippingchallenge.org/

Share