Skip to main content
Rahtialus satamassa

Dataekonomin inom sjöfarten framskrider: en gemensam datarymd som lösning för att förmedla data om fartygens hamnanlöp?

Published on 4.5.2023

Hur kan fraktfartygen förlägga sin ankomst till hamnens nyss lediga kajplats i så rätt tid som möjligt? Hur får olika hamnaktörer allt noggrannare information om tidtabellerna för lossning av lastfartyget som anlöper hamnen? Hur kan man effektivisera och optimera hela logistikkedjans verksamhet med hjälp av en mer omfattande lägesbild? Man har börjat söka svar på dessa frågor i Fintraffics nystartade projekt Maritime DataSpace, där man skapar en grund för en gemensam förmedlingstjänst för data om fartygens hamnanlöp.

Fintraffics sjötrafikledning har för första gången börjat utreda utnyttjandet av datarymdsarkitekturen (dataspace) i informationsförmedlingen mellan olika logistikaktörer inom sjöfarten, så att information om hamnanlöp kan förmedlas transparent och tillförlitligt mellan olika aktörer samt utifrån gemensamma regler.

I Finland finns det goda förutsättningar att ytterligare utveckla datautbytet mellan olika aktörer inom sjöfartslogistiken, eftersom havs- och hamnlogistiken har starka bevis på många datadrivna tjänster där delning av tidsinformation i realtid och öppnande av gränssnitt har effektiviserat olika funktioner i en enskild hamn och på ett fartyg som anländer dit. I vårt projekt Maritime DataSpace är målet nu att utvidga förmedlingen av information om hamnanlöp till flera aktörer för utnyttjande med hjälp av en gemensam dataförmedlingstjänst, berättar projektchef Olli Soininen vid Fintraffics sjötrafikledning.

I Fintraffics projekt Maritime DataSpace genomförs under detta år specifikationer av lösningar för dataförmedlingstjänsten för att säkerställa en datasäker och transparent dataförmedling som grundar sig på gemensamma regler. I projektet ska man också under detta år testa lösningsmodellen genom pilotförsök där man utarbetar tidtabellen för två olika hamnanlöp.

I förmedlingstjänsten för data om fartygens hamnanlöp utnyttjas färdiga data- och lägesbildsmodeller

Bakom en fungerande logistikkedja ligger många faktorer. En av de största är så exakta tidtabeller som möjligt som förenar bland annat sjö- och markfrakt till effektiva transportkedjor i hamnen. I forskningsprojektet Maritime DataSpace utnyttjas verksamhetsmodellerna "Just in Time Port Arrival" och "Virtual Port Arrival" som effektiviserar och optimerar fartygens ankomst och avgång från hamnarna samt samtidigt minskar fartygens bränslekostnader och CO2-utsläpp.

Just in Time Port Arrival innebär att fartyget enligt planen anlöper hamnen vid rätt tidpunkt, strax innan lastningen eller lossningen inleds. Verksamhetsmodellen grundar sig på informationsutbyte i realtid mellan fartyget, hamnen och andra intressentgrupper, vilket möjliggör en effektiv tidtabell och smidig trafik.

Grundidén med verksamhetsmodellen Virtual Port Arrival är att få information till fartygen om det inte finns en ledig kajplats i hamnen vid en på förhand planerad tidpunkt. Då kan fartyget sänka hastigheten och sikta mot den verkliga kajsituationen. Kvitteringen av kajreserveringen i riktning mot hamnen är som namnet säger virtuell, varvid man i hamnen vet att fartyget anländer när kajplatsen har blivit ledig och normalt står i servicekö. Mot fartygen medför modellen tydliga besparingar i bränslekostnaderna och koldioxidutsläppen, när den kan optimera sin hastighet på basis av den verkliga frigörelsen av kajplatsen.

Nyttan av båda verksamhetsmodellerna beror i stor utsträckning på typen av sjöfrakt, och de största fördelarna fås för sökfrakterna. De snabbare vändtiderna, kortare väntetiderna samt de lägre bränslekostnaderna och CO2-utsläppen ger kalkylmässigt omfattande besparingar bland annat för terminaloperatörerna, hamnarna samt last- och fartygsägarna, berättar Olli Soininen.

Sitra är finansiär för Fintraffics projekt Maritime DataSpace och projektet förs vidare som en del av utvecklingen av den nationella Sjötrafikens anmälningstjänst NEMO. I projektet deltar som Fintraffics samarbetspartner Siili Solutions och Awake.ai, som ansvarar för den tekniska utvecklingen. Av rederierna deltar ESL Shipping och E&S Tankers. Pilotprojekten genomförs i Oxelösunds hamn. Fintraffics roll är att fungera som projektets data space-operatör. Projektet pågår till slutet av 2023.

Fintraffics sjötrafikledning upprätthåller och utvecklar ett av världens största system för styrning och hantering av sjötrafiken samt för vidare de nya servicemodeller som den automatiserade sjötrafiken behöver bland annat till informations- och lägesbildstjänster samt till fjärrstyrning av fartyg och stöd för distanslotsning. NEMO, Port Call Time Stamp and Estimation Service, det vill säga tidsinformationstjänsten och Port Activity, det vill säga hamnapplikationen, är exempel på Fintraffics spetsprojekt för utveckling som starkt utnyttjar digitaliseringen av sjötrafikledningen, med vilka vi strävar efter att säkerställa den finländska sjöfartens konkurrenskraft och uppkomsten av smart sjötrafik samt aktivt främja utvecklingen av trafikekosystemen på nationell och internationell nivå.

Share