Skip to main content
Alus merellä

Ändringar i Finlands säkerhetsradios, Turku Radios, VHF-kanaler den 16 november 2022

Published on 20.10.2022

Det kommer att bli ändringar i Finlands säkerhetsradios, dvs. Turku Radios, VHF-kanaler.

Den 16.11.2022 fr.o.m. kl. 09:00 UTC ändras de VHF-kanalerna på följande stationer:

Basstation

Gammal VHF-kanal

Ny VHF-kanal

Ii

26

07

Brahestad

84

05

Kronoby

28

01

Korsholm

25

04

Kristinestad

24

03

Euraåminne

26

19

Järsö

25

04

Utö

24

79

Kotka

25

82

Vederlax

24

79


Vid övriga basstationer blir det inga ändringar i VHF-kanalerna för sjötrafik.

Kanaländringen vid ovanstående basstationer beror på harmoniseringen av de internationella radiotelefonarbetskanalerna, där man samordnar havsradiotrafikens VHF-frekvenser enligt användningsändamålen (IMO-standarden).

Turku Radio ansvarar för säkerhetsradiotrafiken vid den finska kusten och det innefattar navigationsvarningar samt väderleks- och israpporter för sjöfarare. Under vintersäsongen förmedlar Turku Radio även ruttinformation samt övrig information för isbrytare. Vid behov fungerar Turku Radio dessutom som stöd för Gränsbevakningsväsendet och säkerställer fungerande nödradiotrafik inom Finlands havsområde. Turku Radio fungerar även som mottagningsställe för felanmälningar av säkerhetsanordningar. För Turku Radios funktion ansvarar Fintraffics sjötrafikcentral som betjänar kanalerna dygnet runt.

Share

Liitetiedostot

Bilaga Storlek
Turku radio 2022.png 513.97 KB