Skip to main content

Plattform- och datatjänster

Fintraffic har som mål att skapa en bestående dataplattform som aktörerna inom trafikekosystemet kan använda. Dataplattformen förenar data hos aktörerna som intresserar sig för att utveckla trafiktjänsterna och hjälper till när det gäller att ingå nya partnerskap. Marknadsplatsen för data, Digitraffic, skapar i sin innovativitet och utifrån sina egenskaper ett utgångsläge för uppkomsten av en världsomspännande trafikmarknad i Finland.

Digitraffic – Dataplattform för innovationer i anknytning till ekosystemet

Digitraffic för samman parterna inom trafikbranschen, erbjuder möjlighet att samla, kombinera, dela och fakturera trafikdata och så främja ekosystemisk verksamhet. Producenterna av trafiktjänster får data för sitt utvecklingsarbete på marknadsplatsen.  Samtidigt kan producenterna dela sina tjänster via Digitraffic.