Skip to main content

DRONE Ansökan

  • Current Ansökan
  • Kontakt- och faktureringsuppgifter
  • Förhandsgranska och sänd

DRONE-flygare

Ansökan

(Flygplatsens närmaste gatuadress och vid behov WGS84-koordinater)
Flygningens planerade start- och sluttider
(Datum och klockslag anges enligt finsk tid)
(Meter från mark- eller vattenytan)
(t.ex. EFTP UAS C)
(Där flygaren är anträffbar under flygningen)
(Till blanketten ska bifogas en kartbild över det planerade flygningsområdet på VAC-karta)
One file only.
5 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, pdf.
Välj fil