Skip to main content

Så här ansöker du om flyghindertillstånd och utlåtande om flyghinder

Enligt luftfartslagen måste man ansöka om tillstånd för uppförande av flyghinder i förväg hos Trafiksäkerhetsverket Traficom. Med tillståndsansökan som ska skickas till Trafi ska du bifoga ett utlåtande om hindret av leverantören av flygtrafikledningstjänster, dvs. Fintraffic flygtrafiktjänst.

Lämnande av begäran om utlåtande till Fintraffic flygtrafiktjänst 

Skicka begäran om utlåtande till Fintraffic flygtrafiktjänst med den elektroniska blanketten (bara på finska). Med blanketten kan du bifoga filer och kontrollera hindrets positionering med hjälp av en karttjänst. Om du skickar flera begäran om utlåtande samtidigt kan du spara blanketten som mall, varvid du endast behöver fylla i uppgifter om hindret på den nya blanketten.

Kartbilagor som skickas till Fintraffic flygtrafiktjänst  ska vara i ett av de vanliga bildformaten (t.ex. jpeg, tiff) eller utdrag ur grundkartor eller terrängkartor i pdf-format.

Den som ansvarar för ett flyghinder ska utan dröjsmål underrätta Finavia om förändringar som gäller hindret eller ändringar i sina kontaktuppgifter.

Utlåtanden om flyghinder är avgiftsbelagda. Pris från och med 1.1.2014:

  • Hindrets höjd från markytan är mindre än 150 m 240 € (+ moms)
  • Hindrets höjd från markytan är 150 m eller mer 750 € (+ moms)

Handläggningstiden för begäran om utlåtande varierar från fall till fall. I typiska fall tar det cirka två veckor att behandla ett enskilt hinder. Förfrågningar om utlåtanden om flyghinder kan lämnas på lentoesteet(at)ansfinland.fi.

Lämnande av anmälan enligt tillståndsvillkoren till Fintraffic flygtrafiktjänst 

Den som ansvarar för ett flyghinder ska utan dröjsmål underrätta Fintraffic flygtrafiktjänst om förändringar som gäller hindret eller ändringar i sina kontaktuppgifter på lentoesteet(at)fintraffic.fi.

I tillståndsvillkoren för flyghinder som påverkar flygtrafiken krävs det att man lämnar en anmälan till Fintraffic flygtrafiktjänst i förväg innan uppförandet inleds. Anmälan kan lämnas med blanketten Anmälan om flyghinder (bara på finska).