Skip to main content
Tunneli ja tyhjä ajokaista opasteineen.

Vägkantsteknologi – Landsvägar och tunnlar

Fintraffic Vägs experter ansvarar för och medverkar i planeringen, genomförandet och underhållet av trafikstyrningssystemen och VVSE-systemen för landsvägar och tunnlar.

Landsvägssystemen innehåller bl.a. växlande skyltar för hastighetsbegränsning och informationstavlor, trafikljus och anordningar för uppföljningen av trafiken.

I tunnlar är utrustningen ännu mångsidigare och omfattar bl.a. system för automatisk störningsdetektion. Med hänsyn till säkerheten och trafikerbarheten i tunnlar behövs också fungerande VVSE-teknik, som system för luftväxling och rökventilation samt belysning som anpassar sig till förhållandena.

Med tanke på den övergripande funktionen är det viktigt att kedjan av system fungerar ihop foglöst, från anordningarna i terrängen och deras bakgrundssystem via datakommunikationsförbindelserna ända till gränssnitten. Systemen måste också uppfylla olika krav som fastställts av myndigheterna.