Skip to main content
Matkustaja autossa

Se påskens vägtrafikprognoser för bilister och tips för en trygg trafik

Published on 5.4.2023

Påskens utgående trafik kommer snart att inledas. Fintraffic, Transport- och kommunikationsverket Traficom, polisen, Inrikesministeriets räddningsavdelning, Nödcentralsverket och Trafikskyddet lyfter fram betydelsen av förutsägelse för att trafiken under påsken ska vara trygg: Håll tillräckligt med spelrum med tanke på väglaget och andra i biltrafiken, vila ordentligt före körsträckan, utrusta bilen och repetera handlingarna inför olyckssituationer. Ha en trygg påsk på vägen!

Påskens prognoser för vägtrafiken: trafiken är som livligast under skärtorsdagen

De mest trafikerade dagarna under påsken förväntas traditionsenligt att vara skärtorsdagen (6.4) och annandag påsk (10.4).

  • Den utgående trafiken är som livligast klockan 13–19 på skärtorsdagen. Också klockan 9–14 på långfredagen är det rusning i trafiken, i norra Finland även senare. Tidvisa köer kan förekomma framför allt på vägarna ut från huvudstadsregionen samt på riksvägarna 4 och 5 upp till höjden av Jyväskylä och S:t Michel.
  • Returtrafiken börjar öka redan mellan söndagseftermiddagen och -kvällen den 9 april, och returtrafiken når sin kulmen på måndagen den 10 april mellan klockan 12 och 20. Framför allt på vägarna i södra Finland får man vara beredd på köer.

– På påsken är det bra att komma ihåg att trafiken på landsvägarna är traditionellt sätt livligare än till exempel under sportlovstiden, som sträcker sig över flera veckor. Det lönar sig att vara förberedd på tidvis köbildning i trafik, särskilt under trafikens livligaste timmar, berättar trafikcentralschef Kari Tarkki från Fintraffics vägtrafikstyrning. 

Bakom ratten endast som utvilad – semestern börjar redan med resan

Även under påsken skapas trygg trafik genom samspel. Förutsägelse spelar en nyckelroll för att trafiken ska löpa problemfritt: En bil som har underhållits, en förare som koncentrerar sig på att köra och framför allt ett flexibelt körsätt som beaktar väglaget, trafiksituationen och andra väganvändare ger de bästa förutsättningarna för trygg trafik.

– Bege dig endast ut på vägen när du är utvilad. Reservera tillräckligt med tid för körsträckan så att du kan undvika farliga omkörningar och minska sannolikheten att du tappar nerverna på grund av andra väganvändare. Kontrollera att det finns tillräckligt med spolarvätska i behållaren, att däcktrycken är i skick och att däcken lämpar sig för väglaget. Tillräckligt säkerhetsavstånd ger marginal för plötsliga bromsningar, exempelvis när ett djur rusar ut på vägen, sammanfattar polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

Även Trafikskyddet betonar betydelsen av förarens vakenhet. Tecknen på trötthet lönar sig att ta på allvar i påsktrafiken. Det finns skäl att endast sätta sig bakom ratten om du är utvilad.

– Ofta tar man inte trötthet med tillräckligt stort allvar. Trafikskyddets enkäter visar att nästan var sjätte trafikant har kört medan de varit nära att somna vid ratten. Om du blir trött under resan finns det skäl att stanna. Om du måste fortsätta resan är det bra att dricka en kopp kaffe och ta en kort tupplur. Det bästa sättet att motverka tröttheten är att sova tillräckligt före kördagarna. Vakenheten hålls på en god nivå när tidtabellen innehåller tillräckligt med utrymme för pauser, säger Mia Nyholm, planerare från Trafikskyddet.

Låt inte vårens väglag överraska: Vänd blicken mot däcken

Den här påsken lyfter Traficom fram betydelsen av rätta däckval samt påminner dessutom om vikten av att packa bilen rätt.

– Under påsken är det många som reser långa sträckor med bil. I Finland kan väglaget vara vårigt vid startpunkten medan det är vinter i destinationen. Det är viktigt att välja rätt däck enligt väglaget, så att våren och dess väglag, som kan ändras snabbt, inte överraskar en under resan. Många har också en hel del resegods och det lönar sig att reservera tid för att packa bilen. Minnesregeln är att bakluckan är det tryggaste stället i bilen för saker. De tyngsta sakerna ska alltid packas längst ner, sammanfattar Transport- och kommunikationsverket Traficoms ledande sakkunnig Inkeri Pakkari.

Väderinformation och gällande varningar finns att läsa på Meteorologiska institutets webbplats fmi.fi. Information om rusningar, trafikmeddelandena och annan realtidsinformation om trafiken hittar du på Fintraffics tjänst Trafikläget, som också är tillgänglig mobilt.

Repetera hur du ska agera på en olycksplats: ditt agerande kan rädda människoliv

Till trafikanternas skyldigheter vid en olycka hör att hjälpa andra och tillkalla hjälp. Det är bra att då och då repetera hur man ska agera i en olyckssituation så att vi kan agera på rätt sätt när vi befinner oss i en verklig situation.

– Om du observerar en trafikolycka ska du stanna på ett säkert ställe och slå på fordonets varningsblinkrar. Ta dig längs vägkanten fram till olycksplatsen och försök förhindra ytterligare skador genom att slå av strömmen i olycksfordonet samt varna den övriga trafiken. Kom också ihåg din egen säkerhet. I mörker ska du göra dig synlig till exempel genom att ta på dig en reflexväst. Placera alltid varningstriangeln tillräckligt långt bort från olycksplatsen och larma hjälp samt hjälp skadade enligt din egen kapacitet. Om det redan finns professionell hjälp på olycksplatsen, koncentrera dig på att tryggt passera olycksplatsen, sänk farten tillräckligt och ta inga bilder av olycksplatsen, instruerar specialsakkunnig Tommi Luhtaniemi från Inrikesministeriets räddningsavdelning.

Nödcentralverket påminner om betydelsen av att stanna på olycksplatsen. När du ringer nödsamtalet direkt på olycksplatsen förmedlas den exakta platsen och rätt information om situationen. På så sätt kan den mest ändamålsenliga hjälpen larmas till platsen och ge anvisningar som kan rädda liv.

Det lönar sig för helgfiraren att också ladda ner och ta i bruk mobilappen 112 Suomi i mobilen med tanke på eventuella nöd- och problemsituationer. Via appen får du till exempel kontakt med Vägtrafikantlinjen, där du kan meddela om akuta problem på landsvägarna som orsakar fara för trafiken (t.ex. större beläggningsskador, översvämningsvatten som stigit upp på vägen, ställen där vägen har rasat, halka, vägar som blivit stockade av snö eller trafikhinder på grund av ett fordon som gått sönder).

– Via appen 112 Suomi får du dessutom meddelanden om störningar i vägtrafiken samt eventuella varningsmeddelanden baserat på din geografiska position, berättar planeringschef Tommi Hopearuoho från Nödcentralverket.

Share