Skip to main content
Vuosikertomuksen kansikuva

Fintraffic Årsredovisning 2022

Vi tillhandahåller och utvecklar tjänster för trafikstyrning och  -ledning inom alla trafikformer. Vi står till tjänst för att människor och varor ska nå sin destination säkert, smidigt och med beaktande av miljön. Smarta trafikstyrningstjänster, digitala tjänster för företag och konsumenter samt uppdaterad trafikinformation sätter fart på Finlands utveckling till en föregångare då det gäller hållbar trafik och logistik.

Årsöversikt 2022

Strategi, centrala händelser 2022 och översikt över hållbarheten.

Årsöversikt bokomslag

Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2022

Information om bolagets förvaltnings- och styrsystem samt verkställande direktörens och styrelsemedlemmarnas löner och arvoden.

redogörelse för förvaltning bokomslag

Verksamhetsberättelse och bokslut 2022

Beskrivning av bolagets verksamhet 2022 samt sammanfattning av bolagets ekonomiska resultat och ekonomiska ställning.

Bokslut bokomslag