Skip to main content

IFrame exempel

Kartvyn

Du kan forma innehållet i IFrame-elementet enligt önskemål genom att gå till Trafikläget-tjänstens sida:
https://liikennetilanne.tmfg.fi/ och där klicka fram den information som du vill visa på kartan i elementet. Klicka därefter på "Länk till den här vyn" i Visa-menyn och sätt till texten "&iframe=true" i slutet på ifrågavarande länken.

Till exempel så här:

http://liikennetilanne.tmfg.fi? x=3160280.4414474047&y=9295139.609904066&z=8&view=&checkedLayers=3,4,5,9,10&iframe=true

Obs! Det läge kartan är i då du trycker på "Länk till den här vyn" bestämmer det vilken plats som syns på kartan och i vilket zoom-läge kartan är. Ifall du vill kan du lämna bort x, y och zkoordinaterna från länken, då öppnas kartan i normalläget:

http://liikennetilanne.tmfg.fi?&view=&checkedLayers=3,4,5,9,10&iframe=true

Listvyn

Du kan göra ett IFrame-element av listvyn på samma sätt som i kartvyn dvs. genom att sätta till "&iframe=true" i slutet av länken.
Som exempel en länk till IFrame-elementet som innehåller sidan där man väljer lista:

http://liikennetilanne.tmfg.fi/?listview=show&iframe=true

och till ett element, som innehåller listan över vägarbeten:

http://liikennetilanne.tmfg.fi/?listview=show&list=construction&item=&iframe=true