Hyppää pääsisältöön

Pitkästä työkokemuksesta hyötyvät kaikki – miltä Fintraffic näyttää yli 50-vuotiaan naisen silmin?

Viime aikoina yhteiskunnallista keskustelua ovat herättäneet yli viisikymppiset naiset työelämässä. Myös Fintrafficista löytyy näitä pitkän linjan ammattilaisia, joiden vuosikymmenten kokemus tuo etuja koko yhtiölle. Yksi heistä on johdon assistentti Nina Kolehmainen, joka on tuttu näky Fintrafficissa jo yli vuosikymmenen ajalta. Kuinka johdon assistentin työ on vuosien aikana muuttunut? Millainen työyhteisö Fintraffic on yli viisikymppisen naisen näkökulmasta? Mitkä asiat Nina kokee ikää merkityksellisemmiksi asioiksi työelämässä?

Nina on koulutukseltaan liikealalinjan käynyt HSO-sihteeri. Hän suoritti opintoihin liittyvän työharjoittelun Tukholmassa ja palasi sen jälkeen Suomeen viimeistelemään opintonsa. Kun Ninan harjoitteluaikainen esihenkilö muutti Suomeen, avautui Ninalle mahdollisuus aloittaa tämän assistenttina heti valmistumisensa jälkeen.

Pitkän uransa aikana Nina on työskennellyt erilaisissa yhtiöissä johdon assistentin tehtävissä. Fintraffic Raiteelle hän päätyi etsiessään kymmenen vuotta sitten uusia haasteita. 

”Koen, että pitkä kokemus näissä tehtävissä tuo mukanaan paljon hyötyjä niin omaan työhöni kuin koko yhtiöllekin. Näet kokonaisuudet kokemuksen kautta aivan eri tavalla. Lisäksi priorisoinnin ja erityisesti ennakoinnin taidot ovat harjaantuneet vuosien aikana”, Nina pohtii.

Nina työskentelee parhaillaan Fintrafficin ylimmän johdon assistenttina. Hän toimii Fintrafficin konsernin toimitusjohtajan sekä kolmen muun liikennemuodon toimitusjohtajien työparina. Nina on palveluhenkinen moniosaaja, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että arki sujuu jouhevasti. Työhön kuuluu rutiinitöiden lisäksi esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämistä. Nina on myös mukana Helsingin uusien toimitilojen sisustus- ja muuttotiimissä sekä vastaa muuton käytännön järjestelyistä. Vaihtelevat työtehtävät ja mahdollisuus vaikuttaa mielenkiintoisiin projekteihin motivoivat.

”Harva tietää, mitä kaikkea työssäni teen ja missä kaikessa olen mukana, mutta se on juuri työni ydin: se mikä ei kuulu kenellekään, kuuluu minulle”, Nina kiteyttää sloganinsa työarjessa.

Työnkuva on muuttunut paljon uran aikana

Nina on saanut seurata aitiopaikalta teknologian kehityksen vaikutusta organisaatioiden arkeen: esimerkiksi uran alkupuolella toimistoissa käytettiin tiedonsiirtoon vielä fakseja, sillä sähköposti teki vasta tuloaan.

”Tein opintojen lopputyönkin sähköpostista, sillä se oli niin uusi juttu silloin. Ennen työhön kuului paljon tiedon välittämistä ja kalenterinhallintaa, mutta tekniikan kehittyessä tiedonsiirron helpottuminen on vapauttanut aikaa toisenlaisiin tehtäviin. Nykyään voidaankin rakentaa johdon assistentille ihan omannäköinen työnkuva. On hienoa, ettei Fintraffic ole jämähtänyt tässä asiassa, vaan työnkuvani kehittyy jatkuvasti. Tuntuu kivalta, kun luotetaan ja annetaan vastuuta”, Nina kiittää.

Nina pitää merkityksellisenä sitä, että teknologisen kehityksen tuomien muutosten lisäksi asenne assistentin töitä tekeviä henkilöitä kohtaan on muuttunut.

”Töissä vietetään iso osa päivästä, joten on tärkeää, että työpaikalle on kiva tulla. Urani alkuaikoina kohtasin paljon epäasiallista käytöstä, jollaista nykypäivänä ei onneksi niinkään työelämässä näy. Olen ollut myös työyhteisöissä, joissa on johdettu pelolla. Ehkä juuri siksi osaan arvostaa nykyistä työyhteisöäni, sillä en pidä toisia arvostavaa yrityskulttuuria itsestään selvänä”, Nina pohtii.

Nina tietää, että itsellä ja omalla asenteella on olennainen merkitys työyhteisöön. Hänelle onkin tärkeää olla itse vaikuttamassa siihen, minkälainen henki ja fiilis työyhteisössä vallitsee. Hän haluaa omalta osaltaan luoda yhteisöllisyyttä sekä yhtenäistä ja kannustavaa kulttuuria. 

”Ihmiset ja työkaverit ovat Ninalle tärkeitä. Ninan iloinen, avulias ja nauravainen olemus luo hyvää mieltä ympärille. Häntä kutsutaankin toimiston hengettäreksi”, kertoo Fintrafficin viestintäpäällikkö Johanna Majamäki Ninasta. 

Ikää tärkeämpää on se, kuinka koet itsesi

Nina pohtii, ettei omaa tai muiden ikää tule juuri mietittyä arjen työnteossa, sillä työyhteisössä on hyvin tasa-arvoinen ilmapiiri, jossa jokainen solahtaa joukkoon iästä riippumatta. Yhteistyö esihenkilön kanssa perustuu puolestaan Ninan mukaan ennen kaikkea henkilökemioihin, sillä töitä tehdään tiiviinä työparina.

”Oma asenne vaikuttaa paljon, ja ajattelenkin, että ikää tärkeämpää on se, kuinka meistä jokainen kokee itsensä. En esimerkiksi yhtään pidä siitä, kun sanotaan, että ”ennen kaikki oli paremmin”, sillä on paljon asioita, joita voimme tehdä aiempaa paremmin. Siksi on kiva olla töissä Fintrafficin kaltaisessa kehityshenkisessä organisaatiossa”, Nina miettii.

Nina juhlii syksyllä 58-vuotispäiväänsä, muttei koe olevansa erityisen vanha. Hän kokee, että viisikymppisillä on nykypäivänä hyvin erilaiset lähtökohdat verrattuna aiempiin sukupolviin: kun itsestä pitää hyvää huolta, on aikaa ja energiaa harrastaa ja tehdä itselle mieluisia juttuja, jotka tuovat virtaa arkeen.

Jaa