Hyppää pääsisältöön

STM EfficientFlow

Efficient Flow logo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EfficientFlow – Making STM Happen

STM EfficientFlow on kansainvälinen projekti, jossa tavoitteena on tehokkaammat satamakäynnit Rauman ja Gävlen satamissa käyttäen reaaliaikaista informaatiota sekä parempi liikenteen sujuvuus ja polttoainesäästöt Saaristomeren sekä Tukholman saariston kapeilla väylillä.

STM Flow Management toteutetaan ja arvioidaan todellisessa käytössä meriliikenteen ohjauksessa, aluksilla sekä luotsauksessa. STM Port Collaborative Decision Making toteutetaan ja otetaan käyttöön kahdessa satamassa, kenties ensimmäisenä maailmassa. Kokonaisbudjetti EfficientFlow-hankkeelle on 4,5 miljoonaa euroa ja hanke on käynnissä vuosina 2018-2020.

Projekti on jaettu kahteen työpakettiin:

Port Flow Optimisation

Rauman ja Gävlen satamat toteuttavat yhteistyöratkaisuja satamien välisessä liikenteessä, joilla mahdollistetaan taloudelliset ja tehokkaat satamakäynnit. Projektissa huomioidaan laajasti satamaliikenteeseen vaikuttavia tekijöitä, niiden resursseja ja näiden kaikkien yhteistoimintaa sujuvien satamakäyntien kehittämiseksi. Kehitettävät ratkaisut auttavat satamia alusliikenteen ja sisämaahan suuntautuvien liikennemuotojen synkronoinnissa

Satakunnan Ammattikorkeakoulu, SAMK, johtaa työpakettia Rauman kampukselta. Sekä Gävlen että Rauman satamissa hankitaan kaupallisia ratkaisuja mahdollistamaan satamayhteistyön tiedonvaihtoa ja päätöksentekoa. Työpakettiin osallistuvat kaikki satamaklusterin toimijat ja satamien konttiterminaalioperaattorit Yilport ja Europort näkevät hankkeen täydentävän heidän investointejaan satamalogistiikkaan.

Ship Flow Optimisation

Liikenteen sujuvuuden parantamisen osalta projektissa käytetään reaaliaikaisia reittisuunnitelmia matkustaja-autolautoilta ja muulta Ruotsin ja Suomen välillä kulkevalta alusliikenteeltä. Reaaliaikaisen tiedonvaihdon tavoitteena on parantaa alusten kohtaamisajoituksia useissa saariston kapeikoissa, missä voi turvallisuussyistä edetä vain yksi alus kerrallaan.

Tavoitteena on poistaa odotusajat kapeikoissa, jotka ovat jo itsessään turvallisuusriski, ja niiden sijasta pyrkiä säätämään nopeus sopivaksi sellaiseen saapumisaikaan, kun nämä väylänosat ovat vapaasti käytettävissä. Tämä säästää polttoainetta, vähentää päästöjä ja mahdollisesti vähentää herkän saariston eroosiota.

Ruotsin Merenkulkulaitos (Swedish Maritime Administration, Sjöfartsverket) johtaa työpakettia. Ruotsin meriliikenteen ohjaus Södertäljessä ja Vessel Traffic Services Finlandin Länsi-Suomen meriliikennekeskus osallistuvat hankkeen operatiiviseen- sekä pilotointivaiheeseen.

EfficientFlow-hankkeen tietoja:

  • Yksityinen-, julkinen ja akateeminen sektori yhteistyössä
  • Kokonaisbudjetti 4,5 miljoonaa euroa
  • Rahoittaja EU Interreg Central Baltic-ohjelma
  • Kesto 2018-2020

Muut partnerit: Swedish Maritime Administration (Ruotsi), Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK (Suomi), Gävlen satama (Ruotsi), Rauman satama (Suomi)

Pääyhteistyökumppaneiden logot.

Lisätietoa projektista: www.efficientflow.eu

Mika Nyrhilä, Erityisasiantuntija (VTS-järjestelmät ja palvelut)
Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy      
Puh: +358 50 3443 229
mika.nyrhila(at)fintraffic.fi