Hyppää pääsisältöön
STM Balt Sea

STM Balt Safe

Herkkä Itämeren alue on yksi maailman eniten liikennöidyistä merialueista. Itämerellä on runsaasti risteävää matkustaja-alusliikennettä, säiliöaluksia ja kapeita kulkuväyliä. Onnettomuuden sattuessa sillä on pahimmassa tapauksessa äärimmäisen haitalliset vaikutukset ympäristöön. Toimenpiteitä tarvitaan alusten turvallisen navigoinnin varmistamiseksi, joka vähentää onnettomuusriskejä. Alusten ja alusliikenteen ohjauksen välistä tiedonvaihtoa tulee kehittää tilannetietoisuuden lisäämiseksi, navigoinnin turvallisuuden parantamiseksi ja liikenteen sujuvuuden sekä resurssien tehokkaan käytön vuoksi.

Turvallisuuden lisääminen Itämerellä

Safety of Navigation in the Baltic Sea by Sea Traffic Management, lyhyesti STM BALT SAFE (2019-2021), tehostaa meriliikenteen turvallisuutta Itämerellä tarjoamalla Sea Traffic Management-konseptin mahdollistamia meriliikenteen palveluita säiliöalusliikenteelle. Hankkeessa käsitellään HELCOMin suositusta 34E/2, joka pitää sisällään reittisuunnitelmien vaihdon ja muiden e-navigointiratkaisujen jatkuvaa testaamista ja kehittämistä Itämeren alueella turvallisuuden parantamiseksi ja meriympäristön suojelemiseksi. Projektissa säiliöaluksia varustetaan STM-yhteensopivilla laitteistoilla, jolloin niillä on mahdollista lähettää ja vastaanottaa reittisuunnitelmia muiden alusten sekä Itämeren alueen viranomaisten kanssa. STM BALT SAFE -hankkeella parannetaan julkisen sektorin institutionaalisia valmiuksia liikenteen kestävän kehityksen ja turvallisuuden kehittämiseen.

Tehostettu monitorointi ja automatisoitu raportointi

Hanke perustuu aiemmissa projekteissa, kuten EfficienSea II, MONALISA 2.0 ja STM Validation, kehitettyihin metodeihin, tuloksiin ja infrastruktuuriin. Hanke käsittää reittisuunnitelmien vaihdon ja STM-konseptin toimintojen integrointia alusliikenteen ohjauksen käyttöön. Hankkeessa kehitetään ja testataan alusliikenteen tehostetun monitoroinnin, automaattisen alusliikenteen ilmoittautumisjärjestelmän sekä Maritime Single Window:n järjestelmiä. Hankkeessa kehitetään ja testataan myös erilaisia palveluita, jotka optimoivat alusten reittisuunnitelmia ja vähentävät hallinnollisen työn taakkaa.

Rahtaussopimuksiin uusi STM-klausuuli

Rahtaussopimuksiin sisällytettäviä  Sea Traffic Management-konseptin käyttöä koskevia vakioklausuuleita kehitetään osana hanketta. Uusia klausuuleita, millä pyritään Just-In-Time-strategian käyttämiseen, testataan ja validoidaan  hankkeessa.

STM BALT SAFE-hankkeen tietoja:
Yksityinen-, julkinen ja akateeminen sektori yhteistyössä
Kokonaisbudjetti 4,376,658.65 euroa
Rahoittaja European Union Interreg Baltic Sea-ohjelma
Kesto 01/2019-6/2021
Johtava projektipartneri: Swedish Maritime Administration (Ruotsi)
Muut partnerit: Fintrafficin Meriliikenteenohjaus, Estonian Maritime Administration, Norwegian Coastal Administration, Research Institutes of Sweden – RISE, DNV GL

Lisätietoa projektista: www.stmbaltsafe.eu

Mika Nyrhilä, Erityisasiantuntija (VTS-järjestelmät ja palvelut)
Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy         
Puh: +358 50 3443 229
mika.nyrhila(at)fintraffic.fi