Hyppää pääsisältöön
Henkilö tietokoneella, lähikuva tietokoneen näppäimistöstä, hiirestä ja käsistä.

Tietosuoja

Tietosuojailmoitus, voimassa 1.1.2021 alkaen

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n ja sen tytäryhtiöiden verkkopalvelussa vieraileminen ja verkkoasiointi

Olemme sitoutuneet yksityisyytesi suojaamiseen

Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen perustuu tietoon sekä sen hyödyntämiseen ja jakamiseen liikenteen eri toimijoiden matkanteon palvelemiseksi. Olemme Fintrafficissa sitoutuneet vahvasti yksityisyytesi toteuttamiseen palvelujemme käyttäjänä sekä suojaamaan henkilötietojasi toiminnassamme tietosuojalainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tässä tietosuojailmoituksessa kerromme henkilötietojesi käsittelystä, kun vierailet Fintraffic konsernin verkkopalvelussa ja asioit kanssamme verkkopalvelumme kautta. Huomaathan, että tässä ilmoituksessa mainituilla yksittäisillä palveluilla voi olla tätä tietosuojailmoitusta täydentäviä, rinnakkaisia tietosuojailmoituksia.

Tähän tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietoja asiakas- ja sidosryhmäviestinnän, tapahtumiin ilmoittautumisen ja osallistumisen, uutiskirjeen sekä asiakaspalautteiden ja asiakaspalvelun toteuttamiseksi. Verkkopalvelumme käytöstä kerättyä tietoa käsittelemme käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja vierailijoiden tilastointiin. Lisäksi henkilötietojasi käsitellään verkkopalvelumme tietoturvallisuudesta huolehtimiseen siltä osin kuin tämä on välttämätöntä.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeudelliset perusteet

Käsittelemme henkilötietojasi joko tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen suostumuksen tai f alakohdan mukaisen oikeutetun edun perusteella.

Suostumuksesi on käsittelyperusteena esimerkiksi verkkopalvelumme käyttämien evästeiden asettamiselle. Oikeutetun edun mukaisesti käsittelemme henkilötietojasi esimerkiksi asiakaspalautteen käsittelyyn.

Käsittelemämme henkilötiedot ja niiden lähteet

Fintrafficille antamasi henkilötiedot

Verkkopalvelussamme on käytössä sähköisiä lomakkeita, joiden kautta keräämme meille antamiasi henkilötietoja lomakkeella ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Tällaisia henkilötietoja ovat perustietosi eli etu- ja sukunimi, edustamasi yritys/ organisaatio, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Pidämme myös yllä tietoa tilaamastasi Fintrafficin uutiskirjeestä.

Lisäksi keräämme sähköisellä lomakkeella kertomasi tai luomasi sisällön, kuten asiakaspalautteen, palvelussa antamasi kommentit tai yhteydenoton, mahdolliset antamasi luvat ja suostumukset sekä mahdollisiin tilaisuuksiin osallistumiseen liittyvät tiedot.

Saatamme ajoittain toteuttaa verkkopalvelumme laatua ja sen käyttöä koskevia asiakaskyselyjä ja -tutkimuksia verkkopalvelumme käyttäjille, joiden yhteydessä keräämme tutkimus- ja kyselytietoja, joita käsittelemme tilastollisina kokonaisuuksina eikä yksittäisiä vastaajia voida näistä tiedoista tunnistaa. Tutkimuksiin ja kyselyihin vastaaminen on joka tapauksessa vapaaehtoista ja kerromme tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä kulloinkin kysymyksessä olevan tutkimuksen tai kyselyn yhteydessä.

Verkkopalvelumme käytöstä kerätyt tiedot

Verkkopalvelumme on kaikille avoin eikä verkkosivuilla vieraileminen edellytä, että rekisteröityisit verkkopalvelun käyttöä varten.

Käytämme verkkopalvelussamme kuitenkin evästeitä (”cookies”), jotka keräävät analyysi- ja tilastotietoa verkkopalvelumme käytöstä. Evästeitä käytetään parantamaan käyttäjäkokemustasi vieraillessasi verkkosivustollamme. Lisäksi käytämme evästeitä verkkosivuston kävijäliikenteen tilastointiin. Voit tutustua tarkemmin evästeiden käyttöön evästekäytännöstämme.

Luovutammeko henkilötietojasi kolmansille osapuolille?

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille ainoastaan tietyissä tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa sosiaalisen median kumppaneille. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa sosiaalisen median toimijoille kuten Facebook, Twitter, Instagram ja Youtube. Sosiaalisen median liitännäisten käyttöä olemme kuvanneet tarkemmin evästekäytännössämme.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa asiakastutkimus- ja kyselykäyttöön. Tällaiset henkilötietojen luovutukset arvioimme aina tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti henkilötietojasi luovutetaan vain muunnettuna sellaiseen muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät enää ole tunnistettavissa.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille vain pakottavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten perusteella ja vain lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Kuka vastaa rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelystä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa. Osoitteemme on Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki.

Rekisteröidyn oikeusien toteuttamisen yhteystiedot löydät alta.

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Työntekijöidemme suorittama henkilötietojen käsittely

Fintrafficilla henkilötietojasi käsittelevät ainoastaan henkilöt, joilla on työnsä puolesta peruste käsitellä niitä.

Alihankkijoiden käyttö

Saatamme käyttää alihankkijoita verkkopalvelumme tekniseen ylläpitoon ja kehittämiseen, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, asiakastutkimuksiin tai asiakasviestintään.

Tällöin varmistamme sopimuksella, että alihankkijat käsittelevät henkilötietojasi vain siinä laajuudessa, kun on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Alihankkijat eivät saa käyttää henkilötietojasi mihinkään muihin, kuin Fintraffcin määrittämiin, tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin. Velvoitamme alihankkijat käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti ja huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Käsitelläänkö henkilötietojasi EU- tai ETA-alueen ulkopuolella?

Käsittelemme henkilötietojasi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella ja tämän alueen maissa sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen.

Joissain tapauksissa verkkopalvelumme toteuttamiseen saatetaan käyttää myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia. Näissä tapauksissa henkilötietoja saatetaan siirtää EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. Toteutamme tällaiset siirrot lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja näin varmistamme, että henkilötietojen suoja on riittävällä tasolla. Huolehdimme, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti riippumatta siitä, missä tietoja käsitellään.

Mitä toimenpiteitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen suojaamisen lähtökohtana Fintrafficissa on tietosuojan ja tietoturvan varhainen huomiointi verkkopalvelumme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa.

Toteutamme asianmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset suojatoimet henkilötietojesi suojaamiseksi. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin ainoastaan nimetyille henkilöille, joilla on välttämätön työhön liittyvä tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan ja riippuu tietojen luonteesta. Arvioimme tietojen säilytysajan tarvetta säännöllisesti. Säilytysajan päätyttyä poistamme tiedot tai muutamme ne sellaiseen anonyymiin muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeutesi ja niiden käyttäminen

Sinulla on rekisteröitynä aina oikeus:

1. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä sekä tarkistaa itseään koskevat tiedot

2. vaatia virheellisen tiedon oikaisua

3. vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan tarkoittamissa tilanteissa

4. tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Lisäksi sinulla on oikeus:

5. vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi perustuen, mikäli käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella

6. vaatia tietojen poistoa

7. peruuttaa aikaisemmin antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn

 

Rekisteröitynä voit lähettää tietopyynnön tai rekisteröidyn oikeuksia koskevan vaatimuksen osoitteeseen viestinta(at)fintraffic.fi

Tietojen luovuttaminen edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys voidaan luotettavalla tavalla todentaa.
 

Tietosuojailmoituksen muutokset ja voimassaolo

Kehitämme verkkopalveluamme jatkuvasti. Verkkopalvelumme kehittyessä päivitämme myös tätä tietosuojailmoitusta tarvittaessa. Lisäksi voimme päivittää tietosuojailmoitusta myös lainsäädännön muutosten perusteella.

Tämän tietosuojailmoituksen avulla pyrimme tarjoamaan sinulle kulloinkin voimassa olevat ja ajantasaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä. Tutustuthan siis tähän ilmoitukseen aika ajoin.

Tämä tietosuojailmoitus on voimassa 1.1.2021 alkaen.

Fintrafficin tietosuojavastaavan yhteystiedot

Muissa kuin rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevissa kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä Fintraffic konsernin tietosuojavastaavaan: Kalle Nummelin, +358 400 1997 19, privacy(at)fintraffic.fi

---

Fintrafficin evästekäytäntö, voimassa 1.1.2021 alkaen

Verkkosivustomme käyttää evästeitä

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkoselain tallentaa verkkopalvelun käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston verkkosivustolta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta.

 

  1. Sinä päätät evästeiden tallentamisesta

Verkkosivustollamme käyttämämme evästeet edellyttävät, että hyväksyt niiden tallentamisen ennen kuin voimme ne tallentaa päätelaitteellesi. “Hyväksy” -painiketta painamalla hyväksyt evästeiden käytön.

Halutessasi voit myös estää evästeiden tallentamisen olemalla hyväksymättä evästeiden tallentamisen päätelaitteellesi. Tällöin emme tallenna käyttämiämme evästeitä päätelaitteellesi. Evästeiden käytön estämisellä voi olla haitallisia vaikutuksia joihinkin verkkosivustomme tarjoamiin toimintoihin.

  1. Käyttämämme evästeet ja niiden käyttötarkoitukset

Käytämme verkkosivustollamme seuraavia evästeitä.
 

Evästeen asettaja

Evästeen nimi

Käyttötarkoitus

Google Universal Analytics

_gid

Tämä eväste tallentaa ja päivittää yksittäisten sivujen käyttäjämääriä.

Google Universal Analytics

_ga

Tämä eväste asettaa yksittäisille käyttäjille sattumanvaraisesti luodun numeron, joka toimii tunnisteena. Se liitetään kuhunkin sivustolla tehtyyn sivupyyntöön, ja sitä käytetään vierailijoita, istuntoja ja kampanjoita koskevien tietojen koonnissa sivuston analytiikkaraporttia varten.

Google Doubleclick

IDE

Tämä kolmannen osapuolen eväste tunnistaa palaavan käyttäjän laitteen ja evästettä käytetään kohdennettuihin mainoksiin. Doubleclick-palvelu on Googlen reaaliaikainen mainosvaihtoalusta.

Youtube

GPS

Tämä kolmannen osapuolen eväste tallentaa mobiilikäyttäjille yksilöllisen tunnisteen, jotta käyttäjää voidaan seurata GPS-sijainnin perusteella.

Youtube

YSC

Tämä kolmannen osapuolen eväste tallentaa käyttäjille yksilöllisen tunnisteen ja pitää kirjaa siitä, mitkä YouTube-videot käyttäjä on katsonut.

Microsoft Application Insights

ai_user

Tämä kolmannen osapuolen eväste määrittää, kuinka moni henkilö on käyttänyt sovellusta ja sen toimintoja. Käyttäjien laskennassa käytetään anonyymeja tunnuksia.

 

  1. Sosiaalisen median laajennukset

Verkkosivustollamme on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Instagram tai Facebook). Tällaiset kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta. Kolmannen osapuolen sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Tällöin nämä sosiaalisen median palveluntarjoajat käsittelevät tietoja rekisterinpitäjinä ja soveltuvin osin yhteisrekisterinpitäjinä Fintrafficin kanssa.

Yhteisöliitännäisen kautta sosiaalisen median palveluntarjoajalle tallentuu tietoa käyttäjän vierailusta sivulla. Osassa sosiaalisen median liitännäisistä yksittäisen käyttäjän tietoja luovutetaan vain silloin, kun käyttäjä on itse aktiivinen esimerkiksi jakamalla artikkelin sosiaalisen median liitännäisen kautta.

 

Saat lisätietoja yhteisöpalvelujen tietosuojasta palveluntarjoajien omilta verkkosivuilta seuraavasti:

  1. Evästekäytännön muutokset ja voimassaolo

Kehitämme verkkosivustoamme ja sen kautta tarjoamiamme palveluja jatkuvasti. Verkkopalvelumme kehittyessä päivitämme myös evästekäytäntöjämme tarvittaessa. Lisäksi voimme päivittää evästekäytäntöämme myös lainsäädännön muutosten perusteella. Tutustuthan siis tähän ilmoitukseen aika ajoin.

Tämä evästekäytäntö on voimassa 1.1.2021 alkaen.