Hyppää pääsisältöön

Tietosuojailmoitus

1 Rekisterinpitäjä

Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy
Palkkatilanportti 1
00240 Helsinki
puh: 029 450 7000

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jouni Patrakka
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku
Puh. +358 40 551 7662
Sähköposti: jouni.patrakka(at)fintraffic.fi

3 Rekisterin nimi

Alusliikenteenohjausjärjestelmä (VTS-, AIS- ja toiminnanohjausjärjestelmät sekä meri-VHF-järjestelmä)

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Alusliikennepalvelulain ja meripelastuslain mukaisen liikenteenhallinta- ja tietojärjestelmän käytön mahdollistaminen palvelun tarjoamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu lain rekisterinpitäjälle asetettuun velvoitteeseen (alusliikennepalvelulakiin, meripelastuslakiin, aluevalvontalakiin sekä EU:n seuranta- ja ilmoitusmuodollisuusdirektiivien edellyttämien toimintojen hoitamiseen kansallisesti).

Alusliikennepalvelulain 18 § ja luotsauslain 18 § mukaisen valvontavastuun toteuttaminen.

5 Rekisterin tietosisältö

 • Järjestelmiä käyttävien meriliikenteenohjauksen ja -hallinnan henkilöiden nimet, käyttäjätunnukset ja yhteystiedot sekä järjestelmän ylläpitoon liittyvien henkilöiden nimet, käyttäjätunnukset ja yhteystiedot järjestelmän käyttövaltuuksien ja lokitiedostojen hallitsemiseksi tietoturvavaatimusten mukaisesti.
 • Järjestelmän keräämät B-luokan alusten AIS-tunnistetiedot (huviveneiden AIS-tiedot).
 • Järjestelmän kamerapalvelun tallenteet, joissa voi näkyä vesikulkuneuvojen rekisteritunnuksia.
 • Luotsauksen valvontaan liittyvät henkilöiden nimet (luotsit ja linjaluotsit).
 • Poikkeamaraportteihin liittyvät henkilötiedot (raportoitavaan tapahtumaan osallisien henkilöiden nimet, yhteystiedot ja tapahtuman mukaiset kuvaustiedot).
 • Linjaluotsinkirjojen numerot, tallennettu VTS-järjestelmään.
 • Meri-VHF-järjestelmän kautta tapahtuvassa puheliikenteessä ja DSC-viestiessä vastaanotetut henkilötiedot (esim. veneen yksilötiedot, sijainti, merenkulkua vaarantavan tiedon ilmoittajan nimi, hädässä olevan henkilön nimi, hätäviestin välittävän henkilön nimi, hädässä olevan henkilön terveydentilaa kuvaavat tiedot). Tietoja välitetään tapahtumien yhteydessä meripelastusviranomaisille ja pelastuslaitokselle. Tiedot tallennetaan turvallisuustutkintaa ja oikeuskäsittelyä varten. 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

 • Järjestelmää käyttävien ja ylläpitävien henkilöiden nimet kertyvät rekisterinpitäjän oman toiminnan tuloksena tietosuojan ja järjestelmiltä vaaditun tietoturvan mahdollistamiseksi.
 • AIS- ja kameratiedot kerätään rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden perusteella.
 • Luotsauksen valvonnan toteuttamiseksi kerätyt henkilöiden nimet tulevat Traficomin luotsauksen pätevyyksien tietojärjestelmästä (Solmu).
 • Poikkeamaraportit muodostuvat rekisterinpitäjän lakisääteisestä tehtävästä meriliikennekeskusten toimintaprosessien mukaisesti.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • AIS-tietoja luovutetaan säännönmukaisesti muille viranomaisille (Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat, Väylävirasto ja Traficom). Luovutus perustuu meripelastuksen, aluevalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoitoon sekä kansallisen turvallisuuden, meriympäristön suojelun ja meriturvallisuuden edistämiseen. Tiedot luovutetaan säädöspohjan mukaisille toimijoille.
 • Poikkeamaraportit luovutetaan asiasta vastaaville muille viranomaisille ja niitä käytetään mm. onnettomuustutkinnassa ja oikeuskäsittelyissä.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Poikkeamaraporteissa olevia tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, jos raportin tapahtumaan on liittynyt EU:n ulkopuolisia osapuolia.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei käytössä.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot on tallennettu järjestelmän sisäisiin varmistettuihin tallennepalveluihin. Tietojen käsittely on luokiteltua ja korkean tietoturvan menettelyillä toteutettua. Tietoa luovutetaan lainmukaisin perustein.