Hyppää pääsisältöön

Fintraffic Mobiilin käyttöehdot

Käyttäjän lisenssisopimus / lupa tietojesi keräämiseen ja käyttämiseen

Ennen kuin käytät ohjelmistoa, ole hyvä ja lue huolellisesti tämä käyttäjän lisenssisopimus ("lisenssi"). Käyttämällä ohjelmistoa hyväksyt tämän lisenssin ehdot. Jos et hyväksy tämän lisenssin ehtoja, käyttöön oikeuttavaa sopimusta ei synny, joten et voi käyttää ohjelmistoa.

Tämä Lisenssi on laillisesti sitova sopimus sinun ja Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n, osoite Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki, y-tunnus 2942108-7 välillä. Tämä Lisenssi sääntelee oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi liittyen Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n ja sen lisenssinantajien (yhdessä "Kolmannet Osapuolet”) Fintraffic Mobiili -sovellukseen, sisältäen Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy toimittamat päivitykset/parannukset sekä kaiken mahdollisen dokumentaation (yhdessä "Ohjelmisto").

Mikäli Ohjelmistoon sisältyy toinen ohjelmisto, jota koskee erillinen lisenssisopimus (esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmistot), sovelletaan toiseen ohjelmistoon tällaista erillistä lisenssisopimusta. Erillisen lisenssisopimuksen ehtoja sovelletaan tällöin tämän Lisenssin ehtojen sijasta.

Tekijänoikeudet

Kaikki oikeudet (mm. tekijänoikeus) ja omistusoikeus Ohjelmistoon kuuluvat Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:lle tai Kolmannelle Osapuolelle.

Ohjelmiston käyttöoikeus

Tässä sopimuksessa Ohjelmistoon myönnetään käyttöoikeus. Selvyyden vuoksi todetaan, että Ohjelmisto on tekijänoikeuden sekä muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja kansainvälisten sopimusten suojaama eikä tällä sopimuksella luovuteta näitä oikeuksia tai omistusoikeutta. Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy myöntää sinulle rajoitetun oikeuden käyttää Ohjelmistoa ainoastaan yhteensopivassa laitteessasi ("Laite") ja vain henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöäsi varten.

Edellytykset ja rajoitukset

Sinulla ei ole oikeutta kopioida, julkaista, muunnella, levittää, yrittää selvittää lähdekoodia, muuttaa, kääntää takaisin alkukielelle tai muulla tavoin purkaa Ohjelmistoa, kokonaan tai osittain, taikka luoda mitään johdannaisia teoksia Ohjelmistosta. Sinulla ei ole oikeutta ohittaa, muuttaa, tehdä merkityksettömäksi tai kiertää mitään Ohjelmiston toiminnoista tai suojauksista taikka Ohjelmistoon toiminnallisesti liittyvistä mekanismeista. Sinulla ei ole oikeutta erottaa mitään Ohjelmiston yksittäistä komponenttia käytettäväksi useammalla kuin yhdellä Laitteella, ellei Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy nimenomaisesti ole sitä sallinut. Sinulla ei ole oikeutta poistaa, muuttaa, peittää tai turmella mitään Ohjelmistossa olevista tavaramerkeistä tai huomautuksista. Et saa jakaa, levittää, vuokrata, liisata, alilisensoida, luovuttaa, siirtää tai myydä Ohjelmistoa.

Avoimen lähdekoodin komponentit

Hyväksyt, että Ohjelmistoon voi sisältyä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joihin voidaan soveltaa avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja. Tämä tarkoittaa mitä tahansa ohjelmistolisenssejä, jotka Open Source Initiative on hyväksynyt avoimen lähdekoodin lisensseiksi tai mitä tahansa olennaisesti samanlaista lisenssejä.

Ohjelmiston takuun poissulkeminen

Hyväksyt ja sitoudut siihen, että Ohjelmiston käyttö tapahtuu täysin omalla riskilläsi, ja että olet vastuussa Ohjelmiston käytöstä. Ohjelmisto tarjotaan "sellaisena kuin se on", ilman mitään takuuta, sitoumusta tai ehtoa.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy ja kukin kolmansista osapuolista poissulkevat nimenomaisesti kaikki nimenomaiset tai epäsuorat takuut, sitoumukset tai ehdot, sisältäen muttei rajoittuen epäsuorat takuut liittyen myyntikelpoisuuteen, loukkaamattomuuteen tai soveltuvuuteen tiettyyn tarkoitukseen. Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy ei takaa tai anna mitään vakuutusta

  • siitä, että ohjelmiston käsittämät toiminnot vastaavat vaatimuksiasi tai että niitä päivitetään,
  • siitä, että ohjelmisto toimii oikein tai virheettömästi tai että virheet korjataan,
  • siitä, että ohjelmisto ei aiheuta vahinkoa muulle ohjelmistolle, laitteistolle tai tiedolle,
  • siitä, että mikään ohjelmisto, verkkopalvelut (mukaan lukien internet) tai tuotteet (muut kuin ohjelmisto), joista ohjelmiston toiminta riippuu, pysyvät saatavilla, keskeytymättöminä tai muuttamattomina, tai
  • ohjelmiston käyttöä tai ohjelmiston käytön tuloksia koskien liittyen ohjelmiston oikeellisuuteen, tarkkuuteen, käyttövarmuuteen tai muuhun sellaiseen.

Vastuunrajoitus

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy eikä yksikään kolmansista osapuolista ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat nimenomaisen tai epäsuoran takuun rikkomisesta, sopimusrikkomuksesta, huolimattomuuden, ankaran vastuun tai jonkin muun oikeudellisen teorian johdosta liittyen ohjelmistoon, mukaan lukien muttei rajoittuen vahingot menetetyistä voitoista, saamatta jääneestä liikevaihdosta, menetetyistä tiedoista, kuten myös vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että ohjelmistoa tai siihen liittyviä laitteistoja ei ole voitu käyttää tai vahingoista, jotka aiheutuvat käytön keskeytymiseen kuluneesta ajasta tai käyttäjän menetetystä ajasta, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu. Joka tapauksessa näiden vastuu ja kokonaisvastuu minkä tahansa tämän lisenssin ehdon perusteella on rajoitettu 50 euroon.

Lupa sijaintitietojen keräämiseen ja käyttämiseen

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy toteuttaa Ohjelmiston avulla palvelua, jolla Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy voi tallentaa sovellusta käyttävän henkilön sijaintia. Ohjelmiston kautta saatavissa olevat palvelut hyödyntävät paikkatietoa, erityisesti käyttäjän laitteen maantieteellisestä sijaintia. Antamalla suostumuksen hyväksyt, että kyseisten palvelujen tuottamista varten Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy voi kerätä, arkistoida, käsitellä ja käyttää kyseistä paikkatietoa. Sovelluksen käyttö on mahdollista myös ilman paikkatiedon hyödyntämistä, mutta kaikki sovelluksen ominaisuudet eivät ole tällöin käytettävissä.

Em. paikkatietoja tallennetaan päivittämällä Ohjelmiston avulla käyttäjän viimeisintä sijaintitietoa. Sijaintitiedon avulla Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy voi toimittaa sinulle täsmällisempää tietoa liikenteen häiriöistä ja sujuvuudesta, matkustajainformaatiosta, keliennusteesta sekä muiden Ohjelmiston käyttäjien tekemistä havainnoista. Tätä tietoa voidaan käyttää tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

Lupa henkilötietojen välittämiseksi Liikenteen asiakaspalveluun

Hyväksyt sen, että Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy voi kerätä ja väliaikaisesti tallentaa Ohjelmiston avulla saatuja henkilötietoja, erityisesti nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, avoin kenttä ja em. laitteen paikkatiedon, sekä välittää tällaiset tiedot Liikenteen asiakaspalveluun. Tietojen välityksellä pyritään mahdollistamaan tehdyn palautteen/ilmoituksen vaatimien toimien toteutus. Kerättyä tietoa säilytetään Liikenteen asiakaspalvelun tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

Muutokset ohjelmistoon

Muutokset Ohjelmistoon voivat muuttaa Ohjelmiston avulla kerättävän, tallennettavan tai välitettävän henkilötiedon tai muun tiedon kokonaisuutta tai valittuja viranomaistahoja tai muita kohteita, joille tarvittavaa tietoa välitetään tapauskohtaisesti.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy tai sen yhteistyökumppanit eivät tule käyttämään tietoa Ohjelmiston tai Laitteen käyttäjän yksilöimiseksi henkilökohtaisesti ilman käyttäjän tietoisuutta asiasta tai suostumusta. Kaikessa henkilöiden tietojen käyttämisessä noudatetaan Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n ja tietosuojaperiaatteita.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy voi ajoittain automaattisesti päivittää tai muutoin muunnella Ohjelmistoa esimerkiksi virheiden korjaamiseksi ja toimintojen parantamiseksi samanaikaisesti, kun olet yhteydessä Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n tai kolmansien osapuolten palvelimien kanssa tai muutoin. Tällaiset päivitykset tai muutokset voivat poistaa tai muuttaa Ohjelmiston ominaisuuksien luonnetta tai muita seikkoja Ohjelmistossa. Hyväksymällä tämän Lisenssin annat suostumuksesi tällaisiin päivityksiin ja muutoksiin.

Koko sopimus, luopuminen, osittaispätemättömyys

Tämä Lisenssi muodostaa sinun ja Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n välisen Ohjelmistoa koskevan sopimuskokonaisuuden. Jos jokin osa tästä Lisenssistä katsotaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, sovelletaan kyseistä ehtoa niin pitkälle kuin sallittua tämän Lisenssin tarkoituksen säilyttämiseksi, ja muut osat säilyvät voimassa täysimääräisinä.

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

Tähän Lisenssiin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki tästä Lisenssistä johtuvat riitaisuudet ratkaistaan sinun kotipaikkasi käräjäoikeudessa.

Päättäminen

Rajoittamatta mitään muita sille kuuluvia oikeuksia, Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy voi päättää tämän Lisenssin, jos et noudata jotakin sen ehdoista.

Muutokset

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa yksinomaisen päätäntävaltansa puitteissa tämän lisenssin mitä tahansa ehtoja laittamalla ilmoituksen Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy :n määrittämälle verkkosivulle, sähköposti-ilmoituksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, antamalla ilmoituksen osana prosessia, jolla saat parannuksia/päivityksiä, tai tekemällä ilmoituksen millä tahansa muulla laillisesti tunnustettavalla ilmoittamistavalla.

Mikäli et hyväksy muutosta, sinun tulee ottaa viipymättä yhteyttä Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n ohjeita varten. Mikäli jatkat Ohjelmiston käyttöä edellä tarkoitetun ilmoituksen voimaantulopäivän jälkeen, sinun katsotaan toiminnallasi hyväksyneen ja sitoutuneen kyseiseen muutokseen.

Jos sinulla on kysyttävää tähän Lisenssiin liittyen, voit ottaa yhteyttä Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta fintraffic.fi.