Hyppää pääsisältöön

Näin Fintrafficissa noudatetaan vastuullisen työnantajan kuutta periaatetta

Julkaistu 19.4.2022

Terveellinen, turvallinen ja vastuullinen työpaikka – näin Fintrafficissa noudatetaan vastuullisen työnantajan kuutta periaatetta

Vastuullisuus näkyy Fintrafficissa hyvässä johtajuudessa, uudistumiskyvyn varmistamisessa ja arvostavassa yrityskulttuurissa. Yrityskulttuuri pohjautuu henkilöstön kanssa yhdessä luotujen arvojen lisäksi hyväksyvään kohtaamiseen, avoimuuteen ja yhdessä tekemiseen. Kuinka vastuullisen työnantajan periaatteet näkyvät konkreettisesti Fintrafficin arjessa? Millä tavoilla Fintrafficissa tuetaan henkilöstöä ja vahvistetaan hyvinvoivaa työyhteisöä?

- Tahdomme olla fyysisesti ja psyykkisesti terveellinen, turvallinen ja vastuullinen työpaikka, jossa töihin on kiva tulla. Vastuullisuus työnantajana kulkee käsi kädessä avoimen, positiivisen ja innovatiivisuutta tukevan yrityskulttuurimme kanssa. Tähän panostamme vahvasti mm. osallistamalla henkilöstöä, kehittämällä viestintää sekä lisäämällä yhteisöllisyyttä. Henkilöstömme on ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi konsernimme arvojen työstämisessä, kertoo Fintrafficin HRD Manager Pia Siermala.

Fintraffic on mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa, jossa sitoudutaan luomaan parempaa työelämää kehittämällä kuutta avainperiaatetta. Nämä periaatteet ovat syrjimättömyys, työelämän tasapaino ja hyvinvointi, esihenkilötyöhön panostaminen, työn merkitys ja työssä kehittyminen, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus sekä hyvä hakijakokemus.

Henkilöstöstä 80 % kokee tekevänsä merkityksellistä työtä

Fintrafficissa tehdään yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä, jossa jokaisen työpanos on tärkeää työtehtäviin tai titteleihin katsomatta.

- Pidämme Fintrafficissa huolta liikenteen turvallisuudesta ja sujuvuudesta meri-, lento-, raide- ja tieliikenteessä ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Työmme on merkittävässä asemassa yhteiskunnan toimivuuden kannalta, ja onkin hienoa, että henkilöstökyselymme mukaan 80 % tekijöistämme kokee henkilökohtaisesti tekevänsä merkityksellistä työtä, avaa Siermala työn luonnetta.

Ammatillinen kasvu, itsensä kehittäminen ja jatkuva oppiminen ovat Fintrafficissa tärkeitä asioita, joita tuetaan monin eri tavoin. Jokaiselle työntekijälle nimetään työsuhteen alussa oma kummi, minkä lisäksi työyhteisöön ja eri tehtäviin on mahdollista tutustua laaja-alaisesti esimerkiksi vaihto-oppilasohjelman kautta. Konsernin sisäiset mentorointiohjelmat tukevat omalta osaltaan muita osaamisen kehittämisen keinoja ja kehityskeskusteluita.

- Osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Meillä on mahdollisuus pitkään uraan, sillä talon sisältä löytyy monipuolisesti erilaisia etenemismahdollisuuksia niin eri liikennemuotojen sisällä ja välillä kuin konsernin tasollakin. Esimerkiksi esihenkilöt löytyvät usein oman talon sisäisissä rekrytoinneissa, jatkaa Siermala.

Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle, täysi tuki henkilöstön hyvinvoinnille

Fintrafficissa jokainen saa olla aidosti oma itsensä. Epäasialliseen käytökseen ja häirintään puututaan heti, eikä ketään syrjitä työyhteisössä tai rekrytointiprosessissa esimerkiksi iän, sukupuolen tai etnisen tausta vuoksi. Työyhteisön ikärakenne on moninainen, minkä vuoksi henkilöstön erilaisten elämäntilanteiden tuomat tarpeet ja odotukset otetaan aktiivisesti huomioon. Koska suurin osa Fintrafficin henkilöstöstä tekee vuorotyötä, on työn kuormitus tavallista voimakkaampaa. Elämässä voi myös tapahtua yllättäviä käänteitä, jotka heijastuvat työssä jaksamiseen.

 - Olemme sitoutuneet vahvasti henkilöstömme hyvinvoinnin edistämiseen tarjoamalla mm. laajat työterveyspalvelut, matalan kynnyksen mielenhyvinvointipalvelut, kattavat henkilöstöedut liikunta-, kulttuuri- ja hierontapalveluineen sekä työmatkatuen, listaa Siermala.

Henkilöstöä tuetaan työn ja yksityiselämän yhteensovittamisessa sekä erilaisissa elämäntilanteissa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuorotyössä on mahdollista toivoa omaan tilanteeseen sopivia vuoroja, kun taas toimistotyössä voidaan miettiä liukuvaa työaikaa tai hybridityön mahdollisuuksia. Myös osa-aikatyö tai opintovapaa voivat olla ratkaisuja työssä jaksamisen tukemiseen.

- Mittaamme henkilöstömme viihtyvyyden ja hyvinvoinnin kannalta merkittävien asioiden toteutumista, esihenkilötyön laatua sekä arvojemme toteutumista vuosittain toteutettavalla henkilöstökyselyllä. Esihenkilötyöhön panostaminen kumpuaa strategiastamme, jossa osaaminen, johtaminen ja yrityskulttuuri muodostavat oman strategisen kokonaisuutensa. Kehitämme esihenkilötyötä monipuolisesti erilaisten koulutusten, mentoroinnin, työkalujen ja infokatsausten avulla. Viimeisimmässä kyselyssä esihenkilötyömme sai arvosanaksi 4/5, iloitsee Siermala.

Hakija valitsee Fintrafficin, eikä vain toisin päin

Fintrafficissa työurat ovat usein pitkiä ja vaihtuvuus pientä, mutta positiiviseen hakijakokemukseen panostetaan aktiivisesti. Hyvä esimerkki hakijakokemuksen parantamisesta on ketterä ja hakijaystävällinen rekrytointijärjestelmä, josta hakija voi valita itselleen sopivan haastatteluajan helposti suoraan kalenterista. Palkkaus hoidetaan Fintrafficissa aina lakien ja työehtosopimusten mukaan, ja samanlaisessa asemassa olevien työntekijöiden palkat ovat vertailukelpoisia ja yhdenvertaisia.

- Meille on tärkeää, että hakija valitsee myös meidät, eikä vain toisin päin. Tykästyimme Oikotien kampanjan kuuteen periaatteeseen heti, sillä ne sopivat hyvin päivittäiseen toimintaamme ja tavoitteisiimme. Olemme mukana myös Elinkeinoelämän keskusliiton Työ ei syrji -kampanjassa, jolla tuetaan henkilöstön oikeudenmukaista kohtelua. On hienoa olla näissä kampanjoissa mukana ja pohtia, millaisia uusia keinoja voimme vielä kehittää tukemaan vastuullisuuttamme ja yrityskulttuuriamme entisestään, kiittää Siermala.

Lue tarkemmin, kuinka Vastuullisen työnantajan kuusi periaatetta näkyvät Fintrafficin arjessa: https://www.fintraffic.fi/fi/vastuullinentyonantaja

Lue lisää Oikotien kampanjasta: https://tyopaikat.oikotie.fi/vastuullinen-tyonantaja

Lue lisää Elinkeinoelämän keskusliiton kampanjasta: https://eisyrji.fi/

 

Jaa