Hyppää pääsisältöön

Liikennealan palvelukehitys saa uutta vauhtia kriittisellä hetkellä - toimijat sopivat datan yhteisistä pelisäännöistä

Julkaistu 27.5.2022

Viimeksi muokattu 31.5.2022

Tilaisuuden tallenne täällä!

Liikenteen palveluiden parantaminen yrityksille ja kotitalouksille vauhdittuu, kun alan toimijat ottavat käyttöön kaikille avoimen sääntökirjan. Tavoitteena on edistää alan palvelukehitystä niin tavarakuljetuksissa kuin henkilöliikenteessä helpottamalla muun muassa datan jakamista. Näin liikenneala seuraa vähitellen pankki- ja telekommunikaatioaloja, jotka ovat jo pitkään tarjonneet yhteen toimivia palveluita asiakkailleen.

 

Alan yhteistyönä muotoillun sääntökirjan ottavat käyttöön kaikille avoimen liikenteen dataekosysteemin toimijat. Perustajajäsenet Finnair, Fintraffic, HSL, ITS Finland Ry, LMJ, MaaS Global, Matkahuolto, Metsäteho, Valopilkku Taksi, VR, VTT ja FLD Osuuskunta allekirjoittavat sääntökirjan ensin ja tämän jälkeen jokaiselle toimijalle lähetetään kutsu liittyä viralliseksi jäseneksi ja sääntökirjan noudattajaksi. Sääntökirja perustuu Sitran tekemään pohjatyöhön reilun datatalouden edistämiseksi. Yhteinen sääntökirja on odotettu etappi työryhmissä jo nyt hienoa työtä tehneille 140 toimijalle.

”Liikenne kohtaa parhaillaan monta eri shokkia yhtä aikaan. Joukkoliikenne on pandemian jäljiltä yhä vaikeuksissa, Ukrainan sota heikentää Suomen kansainvälisiä yhteyksiä, polttoaineen hinnan nousu on ollut erittäin nopeaa ja liikenteen päästöjä tulee leikata tuntuvasti lähivuosina. Poikkeuksellisen isossa murrostilanteessa tarvitaan uusia keinoja, jotta liikenneala voi jatkossakin tarjota kilpailukykyisiä palveluita matka- ja kuljetusketjuissa sekä tukea täysimääräisesti Suomen kilpailukykyä”, sanoo Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Liikennealan palvelukehityksen nopeutumisella on asiakkaiden paranevien palveluiden lisäksi myös yhteiskunnallista merkitystä, sillä kotitaloudet ja yritykset kuluttavat vuosittain liikkumiseen ja kuljettamiseen arviolta lähes 40 miljardia euroa, mikä vastaa noin 13 prosenttia* Suomen bruttokansantuotteesta. Lisäksi liikenne aiheuttaa 20 prosenttia** Suomen hiilidioksidipäästöistä. Näin jo pieni matka- ja kuljetusketjujen tehostuminen kehittyvien palveluiden ansiosta tuottaa suuria hyötyjä säästöinä yrityksille ja kotitalouksille, sujuvoittaa kansalaisten ja yritysten arkea sekä parantaa Suomen kilpailukykyä ja pienentää päästöjä.

”Liikenteen digitalisoituminen tapahtuu tässä ja nyt. Käytännössä mitään uutta palvelua tai teknologiaa ei nykyään kehitetä ilman kytkentää dataan ja datatalouteen. Tämä luo erinomaisen mahdollisuuden liikennejärjestelmän tehokkuus- ja kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä työssä tärkeintä on saada eri tahojen data ja koodi liikkumaan. Reilun datatalouden mukainen sääntökirja on tärkeä aloite liikenteen järjestelmätasoisen yhteentoimivuuden edistämisessä. Tämä on hieno edelläkävijäaskel suunnattaessa kohti eurooppalaista liikenteen data-avaruuskehitystä”, ITS Finlandin toiminnanjohtaja Marko Forsblom iloitsee.

 

Data keskiössä uusien liikkumispalveluiden kehittämisessä

Liikennejärjestelmässä väylät, ajoneuvot, palvelutarjoajat ja asiakkaat tuottavat dataa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kun dataa saadaan sääntökirjan avulla matalammalla kynnyksellä ja yhteensopivassa muodossa jakoon, voidaan lisätä esimerkiksi ajoneuvojen autonomisuutta, nopeuttaa logistiikan läpimenoaikoja, edistää dronejen hyödyntämistä palveluliiketoiminnassa tai kehittää yhdestä sovelluksesta ostettavia matkaketjuratkaisuja.

"Datan hallittu jakaminen ja tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa ovat avainasemassa, kun me Finnairissa kehitämme parempia matka- ja kuljetusketjuja", sanoo Tiina Vesterinen, Finnairin digitaalisista palveluista vastaava johtaja. "Viime kädessä tästä hyötyy asiakas, joka näkee hyödyn esimerkiksi sujuvampana matkakokemuksena tai rahtitoimituksena."

”Tämä yhteinen askel koko toimialan dataekosysteemille on HSL:lle tärkeä. Asiakkaiden odotustaso palveluille kasvaa jatkuvasti. Joukkoliikenteen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen liikkumispalvelumarkkinassa edellyttää kykyä kumppanuuksien kautta rakentaa asiakkaille parempia digipalveluita muun muassa matkaketjujen saralla. Datavirrat ja analytiikka työskentelevät asiakkaiden eduksi. Sääntökirja vie meitä askeleen kohti visiotamme”, HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen toteaa.

”Datan ja integroitavuuden merkitys kasvaa, kun haluamme luoda parhaan asiakaskokemuksen ja mahdollistaa ketterän liikkumisen paikasta toiseen. Tämän takia näemme liikenteen dataekosysteemin mielenkiintoisena mahdollistajana uusissa yhteistyömalleissa”, sanoo VR Groupin Chief Digital Officer Jonas Hagner.

”Matkahuolto on ollut datan keräämisen, käsittelyn ja jakamisen uranuurtaja. Datan välittäminen matkustajille ja viranomaisille sekä avoimien rajapintojen kautta myös muille toimijoille mahdollistaa esimerkiksi satojen pienten operaattoreiden toiminnan ja valtakunnallisten joukkoliikenteen matkaketjujen muodostamisen. Sääntökirja on osoitus avoimesta ja hyvästä yhteistyöstä alan eri toimijoiden välillä. Tästä on hyvä jatkaa omaa aktiivista rooliamme joukkoliikenteen ja logistiikan kehittäjänä”, sanoo Matkahuollon toimitusjohtaja Janne Jakola.

”Taksialan lainsäädännön muutos ja digitalisaatio on muuttanut alan toimintamalleja merkittävästi. Hintojen ennustettavuus, taksien saatavuus ja laatu sekä palveluiden luotettavuus ovat kuluttajien silmissä aiheuttaneet luotettavuusaukon, jota korona on vain pahentanut. Valopilkku haluaa olla mukana koko liikenteen toimialan muutoksessa tarjoamalla liikenteen ekosysteemin käyttäjille mahdollisuuden sujuviin matkaketjuihin, reiluihin palveluihin sekä hintoihin kaikkialla Suomessa”, Valopilkku Oy:n toimitusjohtaja Jari Kantonen sanoo.

 

Tehokkaat kuljetusketjut eivät synny ilman dataa

Logistiikan puolella päästöjen vähentäminen ja tehokkuuden lisääminen edellyttää reaaliaikaista ja laadukasta dataa, jota voidaan kytkeä helposti osaksi eri liikennetoimijoiden omia järjestelmiä. Tämä parantaa logististen ketjujen läpinäkyvyyttä, mikä puolestaan tehostaa toimintaa ja lyhentää läpimenoaikoja tavaraliikenteen solmukohdissa.

”Metsäsektorin kuljetuksissa korostuu alemman tieverkon ja yksityistieverkon käyttäminen. Nykyistä ajantasaisemman ja kattavamman tietiedon muodostaminen edellyttää uudenlaisien tiedonkeruumenetelmien ja yhteistyömallien hyödyntämistä. Sääntökirja helpottaa eri toimijoiden yhteispeliä ja edistää siten uusien datapalveluiden syntymistä ja metsäsektorin kuljetusten täsmäsuunnittelua”, toteaa Metsäteho Oy:n toimitusjohtaja Heikki Pajuoja.

”Datan jakaminen mahdollistaa uusia liiketoimintoja usealla toimialalla. Liikenteen dataekosysteemi tulee tarjoamaan oivan perustan VTT:llä valmisteilla olevien kaupunkiliikenteen kehittämisen Living Lab-ympäristöille, joissa kehitetään muun muassa raitiotieliikenteen ja sähköistyvän liikenteen latauksen uusia ratkaisuja. Dataekosysteemin kautta voidaan myös kehittää uusia ratkaisuja mm. päästö- ja energian kulutus -optimoitujen logististen ketjujen kehittelyyn ja matkustajien tarpeita parhaiten palveleviin liikkumisen digitaalisiin palveluihin”, sanoo VTT:n Liikennetutkimuksen johtaja Ari Aalto.

”Olen todella iloinen, että liikenneala on ottanut yhdessä näin merkittävän askeleen eteenpäin ja voi nyt tarttua entistä tarmokkaammin digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin näinä haastavina aikoina. Yhteinen, kaikille avoin sääntökirja helpottaa huomattavasti eri toimijoiden yhteistä palvelukehitystä, kun kaikkea ei tarvitse enää sopia kahdenvälisesti. Kun palvelukehitys Suomessa vauhdittuu, syntyy myös entistä enemmän mahdollisuuksia kehittää palveluratkaisuja vientimarkkinoille”, liikenteen dataekosysteemin rakentamistyötä koordinoivan Fintrafficin ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala sanoo.      

 

Lisätiedot:
viestintäpäällikkö Saara Salaja, Fintraffic, p. 050 414 2734

 

Lähteet: 

*Logistiikkaselvitys 2018, Tilastokeskus – Kotitalouksien kulutus 2018

**Liikennefakta.fi

 

Taustatiedot:

Mikä liikenteen dataekosysteemi?

Verkottunut data ja sen hyödyntäminen on liikennejärjestelmän kehittämisessä keskeinen asia. Liikennealan verkottuminen on lähtenyt hyvin käyntiin. Liikenteen dataekosysteemissä on mukana jo 140 organisaatiota.

Tammikuussa 2021 käynnistynyt Liikenteen dataekosysteemi ei rajoita kilpailua, vaan on kaikille avoin yhteisö. Se edistää alan yhteistoimintaa, jotta asiakkaille voidaan kehittää saumaton palvelukokemus.

Dataekosysteemin tavoitteena on digitalisaation avulla:

  • lisätä joukkoliikenteen & matkaketjujen houkuttelevuutta ja sujuvuutta sekä tehostaa logistisia ketjuja
  • vauhdittaa kotimarkkinaa ja kasvattaa palveluvientiä
  • luoda uusia liiketoimintamalleja ja palveluita
  • vähentää päästöjä 

Fintraffic koordinoi työtä valtiolta saamansa toimeksiannon ja eri liikennemuodot saman katon alla yhdistävän roolinsa vuoksi.

Video: Mitä saimme aikaan vuonna 2021: https://youtu.be/IKD4ZcmM1Gg

Video: Miten data päätyy käyttäjille?: https://youtu.be/ifRdGZvLYVE

 

Mikä sääntökirja:

Sääntökirja toimii perustana liikennealan dataan liittyvän yhteistyön rakentamisessa. Sääntökirjan sisältö perustuu Sitran reilun datatalouden sääntökirjaan ja se luo liikennealalle luottamuksen rakentamista helpottavan datan jakamisen sopimuskehyksen. Mukaan avoimeen liikenteen dataekosysteemiin voivat liittyä kaikki halukkaat yksityis- ja oikeushenkilöt. Jäseneksi liittymällä sitoudutaan sääntökirjaan.

Sääntökirjan avulla organisaatioilla ja yksilöillä on parempi mahdollisuus säilyttää kontrolli jakamaansa dataan ja päättää itsenäisesti niihin liittyvistä käyttöoikeuksista.

Sääntökirja toimii työkaluna entistä suuremman datamäärän vapauttamiseksi joko vastikkeetta tai vastikkeellisesti, yhteisesti sovitussa muodossa. Käytännön tasolla luottamus paranee muun muassa datan aitouteen, laatuun, tietoturvaan, toimijoiden identiteettiin ja rooleihin sekä käyttöehtoihin.

Mistä sääntökirjassa sovitaan:

  • säännöistä, joilla datajoukkoja jaetaan, ekosysteemipalveluita tarjotaan ja yhteistyöstä sovitaan

Mistä sääntökirjassa ei sovita:

  • liikkumis-, liikenne- ja logistiikkapalveluiden sisällöstä, hinnoista, maksamisesta, liputuksesta jne. ​

 

Lisää aiheesta:

Liikenteen Digikuuri 2022: 26:19 - Pertti Korhonen / Fintraffic

https://www.fintraffic.fi/fi/uutiset/digitalisaatio-ei-ole-kulu-vaan-investointi-ekosysteemityo-kaantaa-uuden-lehden

https://www.fintraffic.fi/fi/uutiset/liikenteen-dataekosysteemin-tyo-hyvassa-vauhdissa-ensimmaisen-vuoden-jalkeen

https://www.fintraffic.fi/fi/uutiset/reilua-datataloutta-liikenteeseen-lahes-100-organisaatiota-rakentamassa-dataan-pohjautuvia

Jaa