Hyppää pääsisältöön

Reilua datataloutta liikenteeseen: lähes 100 organisaatiota rakentamassa dataan pohjautuvia palvelukonsepteja ja yhteisiä pelisääntöjä

Julkaistu 20.5.2021

Tulevaisuuden liikennejärjestelmän ja uusien liikenneratkaisuiden rakentamiseen tarvitaan koko alan yhteistyötä ja reiluja pelisääntöjä. Fintrafficin koolle kutsuman ekosysteemityön tavoitteena on luoda liikennealalle uutta kasvua tarjoamalla kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille matka- ja logistiikkaketjuja parantavia digitaalisia yhteisratkaisuja.  

Tulevina vuosina liikenteen uudistaminen on ennen kaikkea liikenteeseen liittyvän tiedon nykyistä paljon parempaa hyödyntämistä. Tähän mennessä jo lähes 100 toimijaa on rakentamassa yhdessä tulevaisuuden liikkumispalvelukonsepteja. Liikenteen ekosysteemityön ensimmäisiä keskeisiä tavoitteita on luoda toimijoiden kanssa liikennealalle yhteinen sääntökirja, jossa kuvataan muun muassa, miten avoimien rajapintojen kautta jaettavan liikennetiedon avulla voidaan rakentaa uudenlaisia palvelupaketteja liikennealalle.    

Tammikuussa 2021 käynnistyneeseen Liikenteen ekosysteemin työryhmätyöhön on liittynyt mukaan liikennealan ja logistiikan toimijoita, tutkimusorganisaatioita sekä tietotekniikka-alan yrityksiä. Mukana ovat muun muassa HSL, VR, Matkahuolto, MaaS Global, VTT, Traficom ja Väylävirasto.   

Liikenteen digitalisoinnista kestävää kasvua ja kilpailukykyä Suomelle 

”Liikenteessä digitalisaation hyödyntäminen on vielä kesken. Jotta luomme Suomessa mahdollisimman vahvan pohjan kestävälle liikennejärjestelmälle ja uusien liikennepalveluiden ja -ratkaisujen läpilyönnille, tiedon tulee virrata sujuvasti väylien, kulkuneuvojen, liikennemuotojen, palveluntarjoajien ja loppukäyttäjien välillä. Tämä edellyttää alan datatalouteen liittyvien yhteisten pelisääntöjen luomista”, Fintrafficin ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala sanoo.  

Tällä hetkellä noin 13 prosenttia* kaikista yritysten ja kotitalouksien kustannuksista menee logistiikan ja liikkumisen kuluihin. Lisäksi on tiedossa, että 20 prosenttia** päästöistä aiheutuu liikenteestä.    

”Liikenteestä aiheutuvia kansantalouden kustannuksia ja päästöjä voidaan vähentää digitalisaation avulla. Suomalaista liikennemarkkinaa on puolestaan mahdollista kasvattaa digitaalisilla ratkaisuilla ja verkostovaikutuksia hyödyntämällä”, Lautanala jatkaa.   

Kasvua kannattaa myös hakea Suomen rajojen ulkopuolelta. Globaalien liikennemarkkinoiden arvioidaan kasvavan 70 prosenttia*** vuoteen 2030 mennessä. 

Liikenteen ekosysteemin visiona onkin luoda digitaalisilla ratkaisuilla kansainvälisesti menestyviä liikenne- ja liikkumispalveluita, jotka yhdistävät liikennemuodot turvallisiksi, vähäpäästöisiksi ja käyttäjälähtöisiksi matka- ja kuljetusketjuiksi.  

Tätä tavoitetta edistetään konkreettisesti eri toimijoista koostuvissa työryhmissä, jotka keskittyvät muun muassa matkatiedon, tilannekuvan, liikennedatan arkkitehtuurin ja logistiikan tietojen ja rajapintojen kehittämiseen. Työryhmiin voi liittyä joustavasti matkan varrella.   

Yhteistyö, digitaalinen infrastruktuuri ja sääntökirja rakennusaineksina 

Fintraffic aloitti reilu vuosi sitten tiiviin vuoropuhelun liikennemarkkinan toimijoiden kanssa. Keväällä 2020 tehtyjen, alan toimijoiden haastattelujen pohjalta esiin nousi kolme kehitysaluetta: liikennealan toimijoiden yhteistyö, liikenteen digitaalinen infrastruktuuri sekä digitaalinen sääntökirja. Aalto-yliopiston huhtikuussa 2021 julkaisema liikennealan politiikkasuositus oli löydöksissään samoilla linjoilla.  

Reilua datataloutta liikenteessä edistävän digitaalisen sääntökirjan valmistelu on aloitettu työryhmätyönä. Muita ajankohtaisia kokonaisuuksia työryhmissä ovat tällä hetkellä kansallisen matkatietoinfrastruktuurin kehittäminen hyödyntäjien tarpeet huomioiden, liikenteen data-arkkitehtuurin tavoitetilan määrittely ja liikenteen tilannetiedon tehokkaampi kerääminen.  

”Haluamme Fintrafficissa kannustaa koko alaa entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Toivomme, että mahdollisimman moni organisaatio lähtisi työhön mukaan. Kutsut ovat avoimia ja niitä voi välittää kiinnostuneille eteenpäin”, Lautanala sanoo. 

Lisää aiheesta:  

https://www.fintraffic.fi/fi/liikenteenekosysteemi 

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy: Liikennevisio 2030 

Lisätiedot: Ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala, janne.lautanala(at)fintraffic.fi 


Lähteet:  

*Logistiikkaselvitys 2018, Tilastokeskus – Kotitalouksien kulutus 2018 

**Liikennefakta.fi 

***Liikennealan kestävän kasvun ohjelma 2021-2023 

Jaa