Hyppää pääsisältöön

Janne Lautanala: Dataekosysteemissä luomme kokonaisuuksia sujuvaan ja turvalliseen liikenteeseen

Julkaistu 24.5.2023

Liikenteen dataekosysteemissä yhteisömme luo ratkaisuja liikenteessä liikkumiseen yhdistämällä alustoja ja palveluntuottajia. Tulevaisuuden liikennejärjestelmä tarvitsee koko alan yhteistyötä.  

Tulevina vuosina liikenteen uudistaminen on ennen kaikkea liikenteeseen liittyvän tiedon nykyistä paljon parempaa hyödyntämistä. Tiedon tulee virrata sujuvasti ja yhteensopivasti väylien, kulkuneuvojen, liikennemuotojen, palveluntarjoajien ja loppukäyttäjien välillä, jotta luomme mahdollisimman vahvan pohjan kestävälle liikennejärjestelmälle ja uusille liikennepalveluille ja -ratkaisuille. Olemme erittäin iloisia, että vuonna 2021 käynnistyneessä Liikenteen dataekosysteemissä on jo yli 160 organisaatiosta.  

Edistämme yhteisössämme esimerkiksi uusia matkaketjupalveluita, tehostamme liikenteen solmukohtien toimintaa, lyhennämme tavaran varastointiaikoja ja tuemme tulevaisuuden drone-liikennemäärän kasvamista. Samalla saavutamme yhdessä eri osa puolille taloudellisia hyötyjä mutta, mikä tärkeintä, parannamme sujuvuutta ja turvallisuutta. Tämä on yhteensä mittaamattoman tärkeää arvoa, jota voidaan tuottaa vain yhteistyössä. Kukaan toimija yksin ei pysty samaan arvon tuottamiseen kuin verkosto, jossa ihmiset ja toimijat jakavat tietoa. Toimijat tuottavat palveluita paremmiksi ja tehokkaammiksi tai luovat kokonaan uusia palveluita yhteisössä, jossa palvelut voivat jalostua koko ajan yhteisössä tehdyn työn, kasvavan datan ja kehittyvien alustojen avulla. 

 
Alusta kokoaa muutamia – dataekosysteemi yhdistää monia 

Mikä ero on sitten alustalla ja dataekosysteemillä? Yksi tai useampi palveluntarjoaja toimii alustassa, ja dataekosysteemi yhdistää monia alustoja ja palveluntarjoajia, joiden avulla käytettävissä olevan datan määrä monikertaistuu.  

Dataekosysteemissä rajapintojen (apit) avulla vaihdetaan dataa alustojen välillä. Liikenteen dataekosysteemissä keskitymme liikenteeseen liittyvään tietoon, kuten julkisen liikenteen sijaintiin, liikennehäiriöihin tai säätilaan, josta palveluntarjoajat ja sovelluskehittäjät tekevät yhdessä työtä luodakseen parempaa asiakaskokemusta ja palveluita. 

 
Luottamusta rakentava Pelikirja 

Dataekosysteemissä toimivilla on tarve pelisäännöille, koska toimijoilla on tarve saada toinen toisiltaan dataa. Fintrafficin Liikenteen dataekosysteemin sääntökirjan sisältö perustuu Sitran reilun datatalouden sääntökirjaan, ja se luo liikennealalle luottamuksen rakentamista helpottavan datan jakamisen sopimuskehyksen.  

Mukaan avoimeen liikenteen dataekosysteemiin voivat liittyä kaikki halukkaat yksityis- ja oikeushenkilöt. Jäseneksi liittymällä sitoudutaan sääntökirjaan. Sääntökirjan avulla toimijat voivat säilyttää paremmin kontrollin jakamaansa dataan ja päättää siihen liittyvistä käyttöoikeuksista. Sääntökirja toimii työkaluna entistä suuremman datamäärän vapauttamiseksi joko vastikkeetta tai vastikkeellisesti, yhteisesti sovitussa muodossa. Käytännön tasolla luottamus paranee muun muassa datan aitouteen, laatuun, tietoturvaan, toimijoiden identiteettiin ja rooleihin sekä käyttöehtoihin. 

Fintrafficin Liikenteen dataekosysteemi tarjoaa ajantasaista, avointa liikennetietoa sovelluskehitykseen Suomen tie-, rautatie- ja vesiliikenteestä. Palvelumme tukevat kansalaisten liikkumista, elinkeinoelämän tarpeita ja kuljetuksia, turvallisuusviranomaisten toimintaa sekä Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia. Keräämme, hallinnoimme ja avaamme tietoa sekä luomme mahdollisuuksia markkinoille syntyvälle uudelle liiketoiminnalle. 

Tervetuloa mukaan veloituksettomaan Liikenteen dataekosysteemin työryhmätyöskentelyyn.  

Ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala 

Jaa