Hyppää pääsisältöön

Blogi: Miten digitalisaatio muuttaa liikennettä?

Julkaistu 15.4.2021

Viimeksi muokattu 6.5.2021

Kirjoittaja: Mikko Saariaho, Vaikuttavuusjohtaja, Fintraffic

Suomen hallitus on julkaissut tänään (15.4.2021) valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Koskaan aiemmin liikenteestä ei ole tehty yhtä laajasti 12 vuoden päähän ulottuvaa suunnitelmaa. Tästä isot pisteet!

Kun uskalletaan katsoa riittävän kauas ja luoda yhteinen tahtotila, valtio, kunnat ja yritykset voivat viedä asioita samaan suuntaan. Liikennejärjestelmän kehittämisessä kvartaali on usein vuosien pituinen.

Tulevina vuosina liikenteen uudistaminen on paljon muutakin kuin dieselin vaihtamista sähköön ja uuden raiteen rakentamista. Se on ennen kaikkea liikenteeseen liittyvän tiedon nykyistä paljon parempaa hyödyntämistä.

Jotta luomme Suomessa mahdollisimman vahvan pohjan kestävälle liikennejärjestelmälle ja uusien liikennepalveluiden ja -ratkaisujen läpilyönnille, tiedon tulee virrata sujuvasti väylien, kulkuneuvojen, liikennemuotojen, palveluntarjoajien ja loppukäyttäjien välillä. Puhuimmepa matkaketjupalveluista, autonomisista kulkuneuvoista, logistiikan solmukohtien tehostumisesta, tavaran varastointiaikojen lyhentämisestä tai drone-liikenteen kasvamisesta – tiedon liikkuminen eri osapuolten välillä on välttämätöntä.

Me Fintrafficissa teemme päivittäin töitä sen eteen, että tieto liikkuisi liikennejärjestelmässä mahdollisimman liukkaasti ja olisi kaikkien käytettävissä. Tämä on liikenteenohjaustyömme keskiössä maalla, merellä ja ilmassa. Kannustamme myös liikennealan kaikkia toimijoita entistä ekosysteemisempään tapaan toimia. Pidämme tärkeänä, että alan toimijat sitoutuvat riittävässä määrin yhteisiin tavoitteisiin, yhteisiin toimintatapoihin ja käytäntöihin. Näin esimerkiksi asiakkaalle tuotettavien uusien palveluratkaisujen rakentaminen ei kaatuisi kymmeniin erilaisiin toimintatapoihin ja rajapintoihin. Työhön voi liittyä mukaan täällä.

Digitalisaatio on mullistanut jo lukuisia eri toimialoja. Pankkien ja telekommunikaation tarjoama asiakaskokemus ei olisi mahdollista ilman, että alan yritykset onnistuivat jo vuosia sitten sopimaan keskenään siitä, miten niiden erilaiset ratkaisut ja palvelut sopivat yhteen. Kun soitat kännykälläsi Brasiliaan, et huomaa, minkä operaattoreiden verkoissa puhelu saumattomasti välittyy.

Liikenne on vahva kandidaatti seuraavaksi alaksi, jota digitalisaatio suuresti ravistelee. Ottamalla Suomessa rohkea etunoja ja kyseenalaistamalla vanhoja toimintamalleja voimme näyttää tässäkin asiassa muulle maailmalle mallia ja tarjota samalla suomalaisille ennen näkemättömän hyvän palvelutason niin matka- kuin tavarakuljetusketjuissa. Samalla luomme liikennealan toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin koti- kuin ulkomailla.

Tavoitellaanko tätä yhdessä?

Lue lisää: Dataan pohjautuvan liikenteen ekosysteemin rakentaminen on lähtenyt työryhmissä liikkeelle

Jaa