Hyppää pääsisältöön

Töissä meillä

Tule mukaan huipputiimiin!

Liikutamme maalla, merellä ja ilmassa. Teemme Fintrafficissa yli 1100 ammattilaisemme voimin töitä sen eteen, että liikenne sujuu turvallisesti ja vastuullisesti kaikissa liikennemuodoissa - kaikkina aikoina.

Avoin, rohkea ja vastuuta ottava yrityskulttuurimme sekä osaavat ihmiset tämän takana tekevät meistä sen mitä olemme tänään.

Liikenteenohjauksen edelläkävijänä tuemme henkilöstöämme elinikäisen oppimisen metodein. Olemme ylpeitä siitä, että riveissämme seisoo satoja alansa eturivin osaajia sekä liikenteenohjauksessa että sen jatkuvassa kehittämisessä.

Henkilöstömme on sitoutunutta ja meillä tehdään pitkiä työuria. Tarjoamme urapolkumahdollisuuksia ja kannustamme henkilöstöämme hakemaan sisäisesti avoimiin työpaikkoihimme. Työntekijöidemme keski-ikä on 45,5 vuotta.

Suurin osa Fintrafficin henkilöstöstä (74%) työskentelee operatiivisissa tehtävissä. Noin 14 % työskentelee asiantuntijatehtävissä, 9 % esihenkilötehtävissä ja 3 % johtotehtävissä. Tällä hetkellä suurin osa henkilöstöstämme on miehiä ja etenkin operatiivisissa tehtävissä työskentelee huomattavasti enemmän miehiä (79%) kuin naisia (21%). 

 

Fint­raf­fic tar­joaa mo­nen­lai­sia mer­ki­tyk­sel­li­siä työ­teh­tä­viä

Fintraffic ohjaa liikennettä maalla, merellä ja ilmassa. Älykkäät liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut, ajantasainen liikennetieto ja yhtiön yli 1100 ammattilaisen osaaminen parantavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä auttavat vähentämään päästöjä. Ydintehtävämme on liikenteenohjaus mutta samalla kehitämme uusia älykkäitä ratkaisuja ja rakennamme yhdessä muiden toimijoiden kanssa liikenteen ekosysteemiä. 

Konsernimme rakentuu neljästä eri liikennemuodosta: Fintraffic Raide Oy, Fintraffic Tie Oy, Fintraffic Lennonvarmistus Oy sekä Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy. Näiden lisäksi konsernissamme on myös koko organisaatiota tukeva Yhteiset palvelut. Meillä työskentelevät rautatieliikenteen ohjaajat, esihenkilöt ja suunnittelijat sekä lennonjohtajat, järjestelmäasiantuntijat, alusliikenneohjaajat, tieliikenneoperaattorit, palvelumuotoilijat, viestinnän ammattilaiset, data-analyytikot ja monet muut alansa huippuosaajat.

Fint­raf­fic Rai­de Oy

Fintraffic Raide vastaa rautatieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta. Raiteella työskentelee 467 ammattilaista esimerkiksi raideliikenteenohjaajina, liikennetiedottajina, vuoropäälliköinä, sovelluspäälliköinä ja palvelumuotoilijoina. Raide kouluttaa vuosittain uusia liikenneohjaajia oman koulutusohjelmansa kautta. Haku on auki parhaillaan, tutustu lisää ja hae  liikenneohjaajakoulutukseen 

Raiteiden sankarit: Turvallisuusasiantuntija Niina

Fintrafficin henkilöstö kertoo työstään. Vuorossa Fintrafficin raideliikenteenohjauksen turvallisuusasiantuntija Niina.

Raiteiden sankarit: Vuoroesimies Anni

Fintraffic raideliikenteenohjauksen vuoroesimies Anni kertoo työstään.

Raiteiden sankarit: Liikenteenohjauksen asiantuntija Aki

Fintraffic raideliikenteenohjauksen asiantuntija Aki kertoo työstään.

Fint­raf­fic Len­non­var­mis­tus Oy

Fintraffic Lennonvarmistus vastaa lentoliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta. Lennonvarmistuksessa työskentelee parhaillaan 423 ammattilaista kuten lennonjohtajia, aluepäälliköitä, järjestelmäasiantuntijoita, erityisasiantuntijoita ja kehityspäälliköitä. Avia College kouluttaa vuosittain uusia lennonjohtajia suositun koulutusohjelman kautta. Lue lisää koulutusohjelmasta.

Fint­raf­fic Tie Oy

Fintraffic Tie vastaa tieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta. Tie työllistää parhaillaan 87 ammattilaista kuten tieliikenteenohjaajia, liikennekeskuspäälliköitä, liikennevaloasiantuntijoita, automaatioarkkitehtejä ja projektipäälliköitä. 

Fintrafficin tekijät – Mistä kaikesta tieliikennekeskus huolehtii?

Mika kertoo työstä tieliikennekeskuksessa.

Fint­raf­fic Me­ri­lii­ken­tee­noh­jaus Oy

Fintraffic Meriliikenteenohjaus vastaa meriliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta. Meri työllistää parhaillaan 99 ammattilaista kuten alusliikenneohjaajia, keskuksen päälliköitä, ict-projekti- sekä turvallisuuspäällikköä.

Fintrafficin tekijät: Millaista on työ meriliikennekeskuksessa?

Samu kertoo työstään meriliikennekeskuksessa.

Töissä Fintrafficissa – Mitä tapahtuu meriliikenteen järjestelmien ja palveluiden kehityksessä?

Ääneen pääsevät johtaja Jouni Patrakka ja hankepäällikkö Olli Soininen.

Kon­ser­nin yh­tei­set pal­ve­lut

Fintrafficin konsernin yhteiset palvelut tukevat koko konsernin toimintaa. Yhteiset palvelut kattaa konsernin henkilöstöhallinnon, talouden, ekosysteemi ja ict-palvelut, strategia- ja viestintäpalvelut sekä SQE-palvelut. Yhteisissä palveluissa työskentelee parhaillaan 57 ammattilaista kuten hankintapäälliköitä, controllereita, turvallisuuspäälliköitä, HR Business Partnereita ja kehityspäälliköitä.

 

Fintrafficin tekijät: Palvelupäällikkö Heli

Palvelupäällikkö Heli kertoo työstään ekosysteemi- ja teknologiapalvelutiimissä.

Henkilöstömme ajatuksia työstä

Mikä tekee henkilöstömme työstä mielenkiintoista?

"Päivinä, joina estetään onnettomuuksia, työ on todella palkitsevaa, tulee hyvä fiilis siitä, että oltiin mukana pelastamassa luontoa, ihmisiä sekä kalustoa. Varmistammekin toiminnallamme turvallisen ja sujuvan meriliikenteen sekä suojelemme herkkää meriympäristöä. Ei mikään pieni juttu siis, vaan asia, josta voi olla todella ylpeä."
Jockum, alusliikenteenohjaus, Turku

"Ykkösjuttu on se, että koskaan ei voi tietää mitä päivä tuo tullessaan. Yksikin puhelinsoitto voi kääntää rauhallisen päivän päälaelleen. Toisaalta sitä toivoo, ettei mitään ihmeellistä tapahdu, mutta erikoisemmat tapahtumat ovat kuitenkin kaikkein mielenkiintoisimpia selvittää."
Jouni, käyttöpäivystäjä, Tampere

Miten päädyit alalle? 

"Opiskelen liikennealan insinööriksi ja tieliikennekeskustoiminta tuli tutuksi työharjoittelun kautta ensimmäisen kerran kesällä 2019. Tämän jälkeen tein joustavasti työvuoroja opiskelujeni ohessa, kunnes nyt tammikuussa aloitin vakituisena liikennepäivystäjänä."
Frans, tieliikenteenohjaus, Tampere

"Olen jo lapsesta asti ollut kiinnostunut lentokoneista, lentämisestä, lentokentistä ja kaikesta ilmailuun liittyvästä, joten lukion suoritettuani minulla, oli selkeänä päämääränä päästä työskentelemään ilmailualalle. Tämä tavoite toteutuikin parhaalla mahdollisella tavalla, kun pääsin opiskelemaan lennonjohtajaksi Avia Collegeen.”
Sofia, lennonvarmistus, Vantaa